s/y Ofelia

Segeln! Ausbildung!   Bitte lese unten.                                    Die Bilden kann man anklicken.
                                                                                             Brauche gern "Vollschirm".

   s/y Ofelia    s/y Ofelia    s/y Ofelia

   s/y Ofelia      s/y Ofelia      inte s/y Ofelia!    Seglarlunch

   s/y Ofelia        s/y Ofelia

Note! The change shall happen quickly between the big pictures and this side. If not, please read tip below.

Segeln !     Angebot !

     För den som är intresserad av att lära sig segla och navigera är s/y Ofelia och jag ett gott alternativ. Jag välkomnar "Paying Guests". Min metod är "learning by doing" . Gästen seglar själv med min erfarenhet i ryggen.
     Min ögonsten s/y Ofelia är en Bacchant som ritats av Knud H Reimers 1965. Hon är en traditionellt långkölad, stabil och bra båt. Flera av hennes systrar har seglat runt jorden upprepade gånger. Längd x Bredd x Djup är 10,8 x 2,75 x 1,65 m Deplacement ca 6,5 ton. Krysställ 45 kvm (Stor 25 + genua 40 ger 65 kvm i godväder.) Ålder 22 år.
     Learning by doing är en god metod att lära sig segla. Jag började segla som pojk 1961, har navkunnande och har haft viss yrkesmässig sjöanknytning. ( 8 mån skolfartyg i Flottan och kört lotsbåt. Skepparexamen, Terrester navigation som repetition i Flottan samt Astronomisk nav. med tidvattensberäkning.)
     Jag vänder mig till personer med öppet sätt och sinne. Jag har bland annat scoutbakgrund där jag varit ledare för unga. Jag har även fuskat som lärare innan jag fick ett yrke. Jag är nu en pedagogisk "naturvetare/tekniker" och "hobbysjöman".
     En kund skall vara nöjd efteråt. Därför talar jag om att s/y Ofelia saknar toalett, mantåg och matbord. ( Toalett och dusch finns i alla hamnar. Till sjöss går det bra på soldaters vis.) s/y Ofelia har bra reling och rejäla handräcken som ger god säkerhet till sjöss. Hon är trivsam och välutrustad. Jag nämner; Navigationsbord för helt sjökort, värmeisolerat skrov, värmare, kompass, lod, logg, satelitnavigator (GPS), VHF - telefon, jollen tre ankare, 70 m KL9 klass 3 ankarkätting med spel. Bunker: 100 liter diesel, 360 l vatten. Volvo Penta dieselmotor. Alla segel utmärkta. En god skeppare.
     För den som etablerat kontakt är VHF - telefonen fantastisk. Med den får man förbindelse överallt. Mina planer för säsong 1999 är nu en öppen fråga.

Med Vänliga Hälsningar

Tomas Gidlöf
Skeppare av s/y Ofelia.

Adress; Matrosvägen 5 , 231 32 Trelleborg     tfn 0410 - 33 43 83 , (Telefonsvarare finns.)
E-post: tomas.gidlof@telia.com

Instruction: If Your "Explorer" try to fetch this page (ofelia.html) from the net each time You changes back from big pickture, then You have wrong setting. In Explorers Rollmenu \ show (Visa)\ Internet alternatives\: Flap; universally, universally Temporary Internetfiles, sqare Settings Du are home!!! Dot the "Every time Explorer starts" Then it will be kvick changing. Probably similar in Netscape.


Tillbaka          Zurück

Senast uppdaterad: 98-12-23