Myndigheter.


Detta är en mkt ofullständig lista över Myndigheter som jag sökt hjälp av.

Texten redovisar mina åsikter vilka vilar på stabil juridisk grund i Svensk Lag.

Kronofogden, KFM, kortare Fogden. Kontakt med.

Angående Tomas besök hos Fogden i Lund den 17 juni 2009. Tomas, jag, har rest till Lundakontoret ty Fogden i Trelleborg har tidigare vid upprepade tillfällen vägrat att kommunicera.

Ärendet är att Tomas försöker informera om de olika myndigheternas, däribland Trelleborgs Kommun, felaktiga handläggningar.
Genom ”ignoreringsmetoden” har nu Kommunen bl.a. hindrat mig att torrsätta s/y Ofelia för vinterunderhåll i nio år och vidare anlitat Fogden att beslagta båten. s/y Ofelia är bortforslad.
Mot bakgrund av att kommunen, genom sitt maktmissbruk, har tvingat mig att ha s/y Ofelia liggande i vattnet sedan hon avrustades december 2004 är det maktmissbruk också från fogdens sida när man i stället för att klistra en röd lapp på båten forslar bort den och tillhörande båtvagn. Sannolikt är detta ett sätt att i sitt maktmissbruk åstadkomma fantasifulla kostnader som myndigheten anser att jag skall betala. Emedan jag aldrig fått möjlighet att delta i någon rättvis rättegång så saknar både Trelleborgs Kommun och Fogden laglig grund för sina beslut. Därmed tycker jag att det är ren stöld som skett.

Detta är inte komplett.

Vittnesmål på händelse hos Kronofogdemyndigheten i Lund
2009-06-17 Kl 15.23 – 15.40

Jag Staffan Gadd ringer till pappa, Tomas Gidlöf, som sitter hos Kronofogdemyndigheten i Lund (Järnåkravägen) och väntar på att få kopia av de anteckningar myndigheten gjort från det samtal Tomas haft med en av deras anställda (en dam). Mitt samtal med Tomas varar från kl 15.23 till 15.40.
Tomas får ingen kopia av anteckningarna, med diarienummer, som han bett om att få.
Polis tillkallas för att få Tomas att lämna myndigheten vilket han gör när de (Polisen) ber honom. Tomas vill lämna en anmälan på det som hänt till polisen men de vill inte ta emot någon anmälan. De vägrade också att identifiera sig. De sa bara att pappa kunde skriva upp numret på bilen, 83940, och sen via polisen kanske få ut information om polisernas identitet. Tomas berättar att bilen har registreringsnummer XRB 833 och var en målad polisbil.
Via telefonen har jag själv hört det poliserna sagt till Tomas.

/Staffan

Ytterligare ett vittne till händelsen, på plats utanför KFM gav sig tillkänna. Personen har min största aktning visade civilkurage. Den egenskapen är lika berömvärd som ovanlig i Sverige. Jag utelämnar hans namn här av hänsyn till honom. Om vittnet uttryckligen vill ha sitt namn här på hemsidan kanske jag skriver det. Måste fundera ty kan det kanske skada honom.

 

 

Dokumentet är endast påbörjat. Mer kommer om jag får ork.

    

Myndighet_1, Sverige. Gå till.
Myndighet_2, Sverige. Gå till.
Myndighet_3, Sverige. Gå till.
Myndighet_4, Sverige. Gå till.
Myndighet_5, Sverige. Gå till.
Myndighet_6, Sverige. Gå till.
Myndighet_7, Sverige. Gå till.
Skolinspektionen, Sverige. Gå till.
Myndighet_9, Sverige. Gå till.
Utrikesdepartementet, Sverige. Gå till.
Myndighet_11, Sverige. Gå till.
Myndighet_12, Sverige. Gå till.
Myndighet_13, Sverige. Gå till.
Myndighet_14, Sverige. Gå till.
Myndighet_15, Sverige. Gå till.
Myndighet_16, Sverige. Gå till.
Myndighet_17, Sverige. Gå till.
Myndighet_18, Sverige. Gå till.
Myndighet_19, Sverige. Gå till.
Myndighet_20, Sverige. Gå till.
Myndighet_21, Sverige. Gå till.
Myndighet_22, Sverige. Gå till.
Myndighet_23, Sverige. Gå till.
Myndighet_24, Sverige. Gå till.
Myndighet_25, Sverige. Gå till.
Myndighet_26, Sverige. Gå till.
Myndighet_27, Sverige. Gå till.
Myndighet_28, Sverige. Gå till.
Myndighet_29, Sverige. Gå till.
Myndighet_30, Sverige. Gå till.


Myndighet_ 1.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 2.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 3.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 4.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 5.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 6.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 7.
Brödtext.(Normal.)

 

Skolinspektionen.
Jag har gjort ett antagande. Därför har jag skrivit ett;
Brev till Barn och Elevombudet av den 2009 09 04.
Till brevet.

BEO Mottagningsbekräftelse.


Måndag den 7 september 2009:
När jag var vid kvarnen ringde Barn och Elevombudet. Telefonnummer i min display: 08 58 60 82 43
Brevet har han fått men han ville höra lite vad det rörde sig om. Han körde lite ”kompliceratsnack” som jag bemötte. Han lät ju försåtligt vänlig men han ville nog komma fram till att inget göra. Han hänvisar till smålagar medan jag hänvisar till Regeringsform och mänskliga rättigheter. Jag klargjorde att jag vill ha skriftligt beslut. I samtalet berättade jag lite. Bl.a. att Axel misshandlats av skolpersonal. Jag anmälde också kuratorerna vid nuvarande skola.

På min fråga bekräftade BEO att han ännu inte gjort något försök att få någon personal dömd för brott enligt Brottsbalken. Han har endast lyckats få skadestånd utbetalda till drabbade elever. (Jag tycker att det innebär att kränkningarna kvarstår, gärningsmän belönas och skattebetalarna straffas. Det är ju inte de felande tjänstemännen som betalar skadestånd. De får ju endast mer betald tjänstetid. Så förstår jag det hela.)

Kontroll av nummer: 08 58 60 82 43 ”Din sökning på 08 586 082 43 gav tyvärr ingen träff.” Jaha!?
Skolinspektionens hemsida:
Barn- och elevombudet | Box 23069 | 104 35 Stockholm | beo@skolinspektionen.se | 08-586 080 00
Numret ser ju dock ut att ligga under skolinspektionens växel. Det var nock han.

Idag 2009-09-14 har jag inte märkt att BEO vidtagit några adekvata åtgärder.
Lite senare den 2009-09-14 kom ett beslut som bekräftade mitt antagande.

Beslut från Barn och Elevombudet av den 2009 09 09.
Till beslutet.

Med anledning av beslutet ringde jag Polismyndigheten. Det är ju så att kränkningen pågår. Misshandelsn var endast ett belysande exempel på skolmyndighetens hämningslöshet. Kuratorerna nämns inte i beslutet. Ingen som helst utredning har gjorts. Inga andra lagar som skall skydda oss medborgare har respekterats. ( Förvaltningslag , BrB, Regeringsform och Internationell Konvention.)

Grunna lite över "Bedömning". E de int töntigt så säg?
Får endast vårdnadshavare anmäla brott mot barn? Så står det inte i BrB.
Kränkningen är pågående vilket omfattas av nämnd tid.
Om BEO ändå skulle vara förhindrad så följer av Regeringsform, Förvaltningslag (§4?) och BrB att han måste lämna vidare till "korrekt myndighet". Jfr Regeringsbeslutet på annan plats. Där har "linslusen" skickat uppåt i hierarkin för att skydda sin egen rygg. Skall jag berömma vederbörande som varande en duktigare jurist ! ? Kan jag väl.2009-09-14 14:43 Anmälningsmottagare: Polis Erik 28 år med Göteborgs dialekt och sade sig sitta i Göteborg.
Nummer på anmälan blev K147503-09

Jag anmäler:

Barn och ElevOmbudet Lars Arrenius,
Skolexperten Carl – Gustav Sidenqvist och
kanslichefen Marie Axelsson

alla vid Skolinspektionen för Tjänstefel.
Jag anmälde också Lunds Sociala nämnd, förvaltning och specifikt Lars Ericson för att har struntat i att hjälpa Staffan i sin begäran om hjälp för att få träffa sin halvbror Axel. Polisen gav ett mycket ordentligt intryck och har sannolikt nedtecknat min redogörelse på ett nöjaktigt vis. P.g.a. att jag själv mår dåligt så orkar jag inte skriva mer än detta. Kanske orkar jag senare redovisa vad Polismyndigheten skrivit. Det var polisens redliga bemötande som gjorde att jag kunde redogöra på ett hyggligt vis och kopiera dessa noter hit. # K147503-09 , Samtal Slut kl 15:26
(Staffan är så nedstämd att han inte har mod att anmäla själv. Tidigare har en annan polis påpekat att jag kan göra anmälan för Staffans räkning vilket jag nu gjort.)
Om jag orkar kommer jag senare här visa åklagarens fräcka motivering för att ej göra utredning. Det är mitt antagande.

 

 

Myndighet_ 9.
Brödtext.(Normal.)

 

Utrikesdepartementet.

Brev från Utrikesdepartementet av den 19940617.

Brev till FNs Barnkommitté i Genève.
Något svar fick jag aldrig från dem. Några personer har förklarat att de endast kastar post. Andra har förklarat att de samlar posten för att visa hur duktiga de är. Besvarar breven gör de inte uppgav samma person. Vem det var har jag glömt.

 

Myndighet_ 11.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 12.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 13.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 14.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 15.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 16.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 17.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 18.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 19.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 20.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 21.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 22.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 23.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 24.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 25.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 26.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 27.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 28.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 29.
Brödtext.(Normal.)

 

Myndighet_ 30.
Brödtext.(Normal.)

 


Tillbaka

Uppdaterad: Måndag den 14 september 2009.

Tryckt, mångfaldigat och utgivet den 2009 09 14 av Tomas Gidlöf, Matrosvägen 5, Trelleborg.