Analys, bakgrundsförklaringar, etcetera.

 Denna sida, dvs hela Tomas Hemsida, är att betrakta som Journalistiskt arbete. Sidans ändamål är att försvara Sveriges demokrati genom att väcka större medvetenhet hos Sveriges och Europas folk.  Jag vänder mig således till RIKTIGA, svenska MÄN och KVINNOR som vill värna vårt land.
     Vill Sveriges Medborgare att den offentliga makten skall kunna begå obegänsat grova brott utan att ens riskera att utredas, än mindre att få de straff som anges i Tjocka Boken.

Skall brott som begås av den offentliga makten, mot medborgarna, belönas eller bestraffas?  

     Jag uppmanar dig som läser min sida, att under kommande mandatperioder, i din dator, föra minnesanteckningar om det fuffens du observerar. Var granskande nyfiken ! Ställ dig sedan frågorna:


Innehåll, denna sida:

Advokater.    Gå till.
Barnombudsmannen (BO) Gå till.
Censur;    Gå till.
Definitioner;    Gå till.
Efterlysning, Segelbåt. Gå till.
Efterlysning, SIF/ Unionen medlem. Gå till.
Europeiska Ombudsmannen. Ännu en Bluff ?; Gå till.
Föreningen "FAR" i Danmark. Varning för! Inget mtrl än. Endast kommentar om den m.fl. Gå till.
Försäkringsbolag; Gå till.
Kontakter med myndigheter Gå till.
Litteraturanvisningar. Gå till.
Myndigheter. Gå till.
Organisationer, ideella. Gå till.
Partier: Gå till.
Politiker som jag kontaktat: Gå till
Sammanfattning. En kort sammanfattning av "Fallet Axel". Gå till
Svenska Folket? Gå till
Tjuv, varning för! Gå till.
Kontakter med myndigheter, politiker och liknande.
Dvs. Nomenklaturan/etablissemanget.


Advokater som jag sökt hjälp av.

Barnombudsmannen (BO): Brev till och från BO med korta kommentarer.

Myndigheter som jag sökt hjälp av.

Organisationer som jag sökt hjälp av . I mina försök att skydda mina barns rätt mot Staten.

Partier som jag sökt hjälp av . I mina försök att skydda mina barns rätt mot Staten.

Trelleborg. Noteringar av kontakter med Trelleborgs Kommun. Endast påbörjat dokument. (sept 2007.) Pdf - format. För PDF krävs Acrobat Reader som kan laddas ner gratis. Kanske fungerar följande adress: http://www.adobe.com/se/products/acrobat/readstep2.html

Klagomål mot Vänersborgs Socialnämnds handläggning av problem som uppstått i samband med födseln av Axel Sundelius.

Vänersborg. Barn och Ungdomsnämnd. (maj 2005.)

Brev till brottsofferjouren i Eslöv Hörby Höör. ( I brevet finns en klickbar bilaga.)
Deras svar tycker jag visar att de inte vill bistå medborgare som drabbas av myndigheters övergrepp.

Lagtext med kommentar och förklaring.

Regeringsbeslut från 2003.
Den som tror att jag själv fantiserat samman beslutet uppmanar jag att begära en vacker, vidimerad, papperskopia
från regimens kansli. D.v.s. Regeringskansliet. Man får då också fotbollspojkens ( Thomas Bodström.) namnteckning.
Chef för åklagarmyndigheten i Malmö är väl han som av medelålders damer kallas "linslusen". D.v.s. Sven Erik Alhem.
Vad RÅ heter kan ju någon vänlig person skriva och berätta för mig.
Jag tycker att beslutet bekräftar den viktiga principen.
Nämligen; att när medborgare drabbas av brott från Sveriges Offentliga Makt
så skall dess ämbetsmän ej utredas.CENSUR


Censored again!
This page was closed by the swedish censorship, from its site on Spray Network Server, in November 2003.
Those who censor I see as enemies of the democracy.
I know that Tele 2 ( Swipnet ), a couple of Years ago, did censor a similar Homepage by political reasons.
Can a Woman be somewhat pregnant?     I mean not. I look on the freedom of speech in the same way.

Min hemsida har i maj 1999 utsatts för censur på Trelleborgs Stadsbibliotek. Under perioden Maj/ juni har jag själv 13 olika dagar kontrollerat om min sida går att hämta där. Datorerna har varje gång löpt "time out" varefter felmeddelandet kommit. Vid samtliga tillfällen har sidan gått att hämta med personalens datorer som är anslutna till kommunens nätverk. Allmänhetens datorer har ett eget abonnemang och är skilda från kommunens nätverk. Jag har frågat om problemet hos Telia. Deras personal ansåg att förklaringen måste vara att man programmerat en spärr i bibliotekets datorer. Min sida fungerade nämligen utmärkt även från Telia i Malmö. Underställd personal på biblioteket har konstaterat ingreppet. Det är allmänt känt att den som visar civilkurage och anmäler felaktigheter i Sverige ofta förlorar sitt arbete. Därför vågar personalen sannolikt ej till "rättsväsendet" anmäla censur som de upptäckt.

Från och med senhösten år 2000 har min hemsida åter gått att läsa på Trelleborgs Stadsbibliotek.Definitioner:

    Korruption:
    Korruption menar jag betår av tre delmoment;      
  1.   Ren penningkorruption.      
  2.   Vänskapskorruption.      
  3.   Social korruption.

      Trevlig Person? Vad är det?
      Def: Jo en trevlig person är en sådan som tycker som man själv tycker.


Europeiska Ombudsman.

      (Ja, det står så. Dålig svenska i fina broschyren.)       Hos en av våra myndigheter har jag fått en fin folder. I första stycket läser jag : "Ombudsmannen har ingen befogenhet att behandla klagomål som berör medlemsstaternas nationella, regionala eller lokala myndigheter.
      Vad har han då för mening?   Ännu en kostnadsbluff?


Föreningen FAR.

Föreningen FAR är dansk. Den heter således: Foreningen Far. Jag uppmanar till skepsis!
      En välmenande dansk seglare sände mig föreningens adress. Jag har försökt få kontakt med dem. Jag skrev ett brev år 1996. De svarade inte. De sände endast ett inbetalningskort. Någon kommunikation gick ej att etablera. Jag har senare funnit deras hemsida på internet. Jag skrev där att jag ville ha kontakt. En tid efter ringde en man från Köpenhamn som verkade vettig på tfn. Han skulle sända ett mail med deras adress för säkerhets skull. Det gjorde han inte. Jag fick muntligen adressen. Den stämde med adress på hemsidan. Jag har på nytt sänt brev. Inget svar. "Överkörda" pappan dr. Kent Lindkvist, Danska vägen, Lund har i år (1999) berättat att även han sänt brev till "FAR" utan att få svar. Kent sade sig ha undersökt lite och har kommit fram till att FARs resultat är att ha konserverat myndigheternas övergrepp mot barn och fäder i 20 år. Far motarbetar således Barn och Fäder. Samma uppfattning har jag själv fått om föreningen efter mina försök till kontakter.
      Frågan är om FAR springer maktens ärenden medvetet eller i oförstånd. Jag har inte kunnat få varken dialog med eller hjälp av FAR.
      Kent påstod vid samtalet att i fler än 40 av Amerikas Stater blir automatisk båda föräldrarna gemensamma vårdnadshavare till barn som föds.
      Begreppet vårdnad, som inte har med "vård" att göra, heter i Danmark Foräldremyndighet. Ett ärligare ord som inte vilseleder människor så det svenska "vårdnad" gör.
     En vinter var jag i Köpenhamn. Läste i bladet att FAR skulle ha stort möte och paneldebatt öppet för allmänheten. Plats skulle vara Sjömanskyrkan/hotellet i Nyhavn. Jag gick dit till utsatt tid. Personalen där var helt ovetande. Ingen debatt. Inte heller någon bokning. Är det så man bedriver propaganda?
      Har föreningen startats av "en drukkenbult" för ca 20 år sedan med det enkla syftet att tjäna pengar? En dansk seglare sade, i Gislövs Läge 1998, att så är fallet.
      Efter att ha läst deras site ställde jag mig frågan. Är det enbart ett organ för att marknadsföra advokater som gör likadant som sådana gör i Sverige? Forska gärna efter vad advokater kallas i Tyskland numera och skälen bakom namnbytet.
      Jag har själv varit medlem i "UFR", UmgängesrättsFöräldrarnas Riksförening. De ville varken samarbeta eller ge någon hjälp.
      RFFR, Riksförbundet för Familjers Rättigheter. Det samma gäller dem.
      Jag uppmanar till försiktighet när det gäller föreningar i "branchen". Flera har jag kontrollerat. Ju mer jag sett, ju mer misstänksam har jag blivit.
      Det är oftast Papporna och barnen som körs över av systemet. Därför uppmanar jag Er som drabbas att gå till källorna. Läs tjocka i boken själv så ser du lättre när de du litar på lurar dig. (Lagens förarbeten, dvs propositionerna kan man bläddra i. Det jag sett där är inte så fel.) Felet tycker jag är att ämbetsmännen få strunta i alltsammans. Jag tycker att de trotsat lagen när man förhalat fadreskapsutredningen för min son i två år. Jag tycker att rätten trotsat lagen när den vägrat sätta igång vårdnadsutredningarna. Det tog drygt fyra år från stämningsansökan till föreställningi Vänersborgs Tingsrätt. Är inte det brottsligt? Jag tycker det.


Försäkringsbolag:

Svenska Sjö.


Svenska Sjö, båtägarnas eget bolag.

     Hos dem har jag min s/y Ofelia försäkrad. I vinter har vandaler skadat min mast hemma i trädgården. Jag kan således inte använda min båt. Därför har jag skriftligen gjort skadeanmälan till bolaget. De fick anmälan Midsommarafton, den 25 juni 1999. Idag den 12 juli har mer än två arbetsveckor förflutit utan att bolaget hört av sig till mig. Svenska Sjö har annars ett gott rykte och sägs vara det enda bolag som ger båtägare reellt skydd. Samtidigt sägs de vara billigast. Jag får se vad som händer.
     Någon undrar kanske varför jag anmält så sent. Det beror på myndigheternas mångåriga och upprepade övergrepp mot mig och mina barn.   Min kraft har ebbat ut.


SIF / Unionen ,   SVENSKA INDUSTRITJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET.
Förbundet har gått samman med HTF. (2008?) Numera kallar de sig Unionen.
      Om det finns någon SIF - Medlem som fått någon hjälp av SIF så ber jag denne höra av sig till mig. Jag är sedan1986 också medlem.
      För att nämna något så berättar jag att jag med hjälp av falska intyg från arbetsförmedlingen i Lund och SIFs A-kassa drabbats av felaktig avstängning i tre månader. Jag har i september 1998 bett FA 1 om hjälp men det har jag inte fått än.
      Jag har även till Åklagarmyndigheten anmält brottet osant intygande. Myndigheten har skyddat mig så som Staten brukar skydda Sveriges Medborgare. Åklagarmyndigheten har i fallet gjort ingenting.


Litteraturanvisningar:

      För att lättare kunna förstå bakgrunden till min hemsida tror jag att det är bra att ha läst följande böcker:
      Andersen : Kejsarens nya kläder.
      Kafka Frans : Processen.
      Macchiavelli : Fursten.

     Den bildade läsaren kan troligen föreslå fler titlar.


Politiker :

Ofullständig förteckning över politiker (offentliga personer) som jag personligen kontaktat, under perioden juni 1991 till och med juni 1999, och som stöder den offentliga maktens allvarliga brottslighet mot mig och mina barn:

Ahl Egil (s) Kommunalråd. Sade 1998-09-19:
" - Kommunen skall ej svara såna som dig på brev."
Allison Green Erna (m) Ledamot soc. n. Trelleborg.
Andersson Sten (m), Riksdagsman, Malmö.
Andersson Arne (c) Kommunalråd. (Skurup)
Andersson Widar (s) Riksdagsman ( Hassela rörelsen.)
Berggren Inga (m), Riksdagsman, Trelleborg.
Bohlin Staffan (m) Ordf. soc. n. Lund.
Bång Jan Erik (s) Ordf. soc. n. Trelleborg.
Dovsjö Margareta (s) Ordf. soc. n. Lund.
Caladic Tony (skåp) Medlem , Malmö.
Carlsson Bo (s) Ordf. i nämnd. Trelleborg.
Centervall Gustav (fp) Ledamot soc. n. (kyrkoherde) , Trelleborg.
Dalholm Hans (c) Politisk ombudsman. Lund.
Engholm Lennart (fp hoppla m) Landstingsråd? Trelleborg.
Fiskesjö Bertil (c) Riksdagsman eller var han möjligen vice talman? Lund.
Flink Lars Olof (m) Ratad Oppositionsrådsaspirant. Trelleborg.
Franke-Ohlsson, Bodil (mp) i Landsting? Trelleborg.
Frenndahl (s) Nämndeman. Hennes egen uppgift. Trelleborg.
Fribing Berndt (s) I nämnd. Trelleborg.
Garstedt Inge (m) Malmö.
Ganslandt Anna - Sara (fp) I kommunfullmäktige enl. egen uppgift. Trelleborg.
Gisselkvist Lisbeth (s) I kulturnämnd tror jag. Trelleborg.
Griberg Marianne (mp) Ledamot soc. n. Trelleborg.
Gustavsson Bengt (m) Ordf i socnämnd. Senare 1e vice ordförande i soc. n. Vänersborg.
Harding-Ohlsson Bengt (fp) Riksdagsman och åklagare i Kristianstad. Han har till mig sagt:
" - Om du inte genast slutar att redovisa sådana åsikter så skall jag personligen se till att du blir kastad i fängelse." Han har varit tydligast.
Hatt Öjvind (mp) Ledamot i kommunrev. Lund.
Hammar Christel (m) Ordf i socnämnd. Lund.
Herslow (skåp) Malmö.
Hellsvik Gun (m) , Riksdagsman nu, var minister då jag tog kontakt. Lund.
Holm Göran (m) Kommunalråd. Vellinge.
Håkansson Per - Olov (s) Riksdagsman och Kommunstyrelsens ordf. Trelleborg.
Kaltenbrunner (spi) Ledamot soc. n. Trelleborg.
Klette Tove (fp) Kommunalråd. Lund.
Lanestrand Rune (fv)** Ledamot soc. n. Vänersborg.
Larsson Lars Gunnar (c) Ledamot soc. n. Vänersborg.
Larsson Sune (c) Partiordf. i Trelleborg. Oppositionsråd. Trelleborg.
Lindman(?) Sissel (c) Ledamot soc. n. Lund.
Lunderquist Ingrid (kd) Ombudsman. Malmö.
Magnusson Per-Ingvar Ordf. Sjöbopartiet. ( deltar i "Region Skåne"?) Sjöbo.
Nilsson Arne (s) Vet ej om han har politisk befattning längre. Ansedd som aggressiv
"Pamp". Trelleborg.
Nilsson Mikael (ssu) Ordf. Trelleborg.
Nilsson Yngve (c) Ordf. socialnämnden i Höör. Mjölkbonde.( Eslöv,4 mars 1998.)
Nordström Niklas (ssu) Ordf. riks.
Ohlsson Willi (s) Ordf. kommunstyrelse. Vellinge.
Ohrlander Marianne (m) Ledamot soc. n. Trelleborg.
Persson Catherine (s) Riksdagsman och ordf soc. n. i Trbg "…- Jag vill inte följa lagen".
Persson Siv (fp) Riksdagsman, Höganäs.
Persson Sven (v) Ordf. soc. n. Lund.
Pettersson Sonja (s) Ordf soc. n. i Vänersborg. Bryter också mot lagen för att skada ett
barn.
Pålsson Rolf (s) Kommunalråd. Malmö.
Regnell Cai (mp) Fullmäktigeledamot. Trelleborg.
Rehn - Winsberg (m) Ordf. i kommunrev. Lund.
Ringström Agneta (m) Socialnämndens vice ordf. Stöder (s) i Trelleborg.


Roslund Carl -Axel (m) Jag minns ej om han är kommunalråd eller i soc. n. Malmö.
Storm Ann Marie (fp) Ledamot soc. n. Lund.
Ström Nils (s) v.Ordf Socialnämnden i Norrköping

Svenning (Kd) Medlem, advokat. Trelleborg.
Svensson Alf (Kd) Riksdagsman nu, var minister då jag tog kontakt.
Svensson Åke (Kd) Medlem och bror till profeten. Trelleborg.
Söderström Elvy (s) Kommunalråd. Fd. Riksdagsman enl egen uppgift. Örnsköldsvik.
Thulin Mildred (c) Ledamot i nämnd. Staffanstorp.
Wernram ? (spi) Ledamot i nämnd. ( Tekniska ?) Trelleborg Säger: " - Blanna mig
inte i det politiska...".
Wilson (m) Oppositionsråd. Trelleborg.
Åbjörnsson Rolf (Kd) Riksdagsman och advokat.
Åström Alice (v) Riksdagsman.
Östergren Anders (s) Kommunrev i Trelleborg.
Glömt namn (s) Riksdagsman och Ordf. kommunstyrelse, Simrishamn.
Glömt namn (fp) Ledamot soc. n. Vänersborg. En karl som använde metoden; att heja,
med påklistat leende, på alla han känner igen. Däribland mig.


När jag erinrat samtliga skall listan innehålla ca 150 st så kallat "Förtroendevalda".

Ovanstående har alla av mig fått tillräcklig saklig information om det som drabbar mig och de mina. Alla har valt att tiga och samtycka. Några har hotat mig för att jag använder min yttrandefrihet. Jfr BrB kap 23 (?)


Dessa kontakter har jag tagit under perioden 1991 och framåt. Befattningarna har de haft vid min kontakt. Två val kan ha förändrat deras aktuella status.Tjuven Siv Westerberg:

      Jag varnar härmed för tjuven Siv Westerberg. Det är hon som påstås ha vunnit flest mål mot Sverige hos the EUROPEAN COMMISSION of HUMAN RIGHTS i Strasbourg i FRANCE.
      Bekanta har rekommenderat mig att söka hennes hjälp för mig och mina söner. ( "Mina barn"; egentligen våra barn, dvs mammornas och mina barn.)   Före jag vände mig till henne har jag sökt hjälp av ca 40 st advokater. Jag är skilsmässobarn. Redan på 60 - talet drabbades jag, min bror och Pappa av brutal brottslighet av de myndigheter som sägs skola skydda barn. Baah!   Jag har därför läst relevanta lagar och dess förarbeten, innan jag kontaktade advokaterna. De flesta var så grova med sina felaktiga påståenden att jag redan vid första kontakt märkte desinformation. Alla har givit intrycket att vilja skydda myndigheterna i stället för att hjälpa mig att få skydd och upprättelse för mig och barnen.
      Jag skrev mitt första brev till Westerberg den 98-03-24. Omedelbart fick jag ett, som det visat sig, bedrägligt säljbrev till svar. Den 1998-07-16  girerade jag 2000:- Kronor till Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB i Göteborg. Jag skrev även brev som förklarade situationen och förväntade mig att hon skulle ge planera tid för besök av mig och eventuellt min äldste son. Jag hade då möjlighet att resa till hennes byrå i Göteborg. Hon fick alltså pengar i förskott.
      Onsdag 13 januari 1999 kl 1548 ringde jag upp henne. Efter sju minuter slängde hon på luren. Hon var rejält otrevlig. Hon var som ett skrikigt fruntimmer i högform under ett äktenskapligt gräl av det svårare slaget. Nog slog mig tanken att Socialstyrelsen kanske gjort rätt då den drog in läkar-legitimationen.
      Hon bekräftade att hon fått pengarna.
      Hon påstod att hon inte läser brev.
      Hon vräkte därefter ur sig en massa egendomliga synpunkter som är för omständligt att återge här nu.
      Jag undrar hur hon kunnat sända sina säljbrev till mig? Jag har ju kontaktat henne per brev. Hon läser ju inte sådana! Både muntligen och därefter skriftligen, samma dag, har jag begärt pengarna åter om hon inte vill hjälpa oss. Av mina brev till henne framgår at jag befinner mig i vanmakt. Detta utnyttjar hon uppenbarligen girigt.
      Idag är det fredagen den 2 juli 1999. Några pengar har jag inte fått tillbaka. Någon hjälp vill hon inte ge mig. Vad tycker läsaren? Är det inte rätt att kalla henne för tjuv. Något förtroende har inte jag för henne.

N K R, Nordiska Kommitten för mänskliga rättigher har en hemsida på nätet. Där återfann jag henne. En forskare Peter Klevius fanns på deras hemsida. Honom har jag och min älste son kontaktat, då vid Göteborgs Universitet, angående rättsövergreppen som pågår. Han var likgiltig. Jag undrar på vad sätt N K R gör något för att hävda mänskliga rättigheter. I mina barn skiter de.


Långedragsjulle.

      Som grabb ( åren 1963 - 1968 ) lärde jag mig segla i en 14 kvm Långedragsjulle. En trevlig båt.    J 14 Nr 79. Waspen hette hon. Kanske är hon för länge sedan uppeldad. I rätta händer kan träbåtar bli gamla.       Om någon känner till om hon finns kvar så blir jag glad för information.       Det vore kul att segla Waspen en gång igen.
      2007 augusti. Kan ni tänka er. J 14 Nr 79. Waspen lever än! Hon har i sommar fått en ny ägare som har hört av sig. Den förra ägaren hade haft henne i fyra år och seglat båten till i fjol. Han hade sett min efterlysning på en hemsida för träbåtsentusiaster. Båtens namn hade min far snidat in i ruffskottet ovan dörrarna. Waspen står att läsa än. Båten finns i Göteborgsområdet är i segeldugligt skick och skall åter i sjön kommande sommar. Kuriöst nog var köpeskillingen densamma nu år 2007 som 1963. 3000 kronor. Nye ägaren har lovat att skicka ner några aktuella foton. Han säger att Waspen ännu ser bra ut. Hon är ju endast 53 år ung.
      2008-december: Tyvärr sjösattes Waspen inte sommaren 2008.


Tillbaka

Uppdaterad: 2009-09-14.

Tryckt, mångfaldigat och utgivet den 2009 09 14 av Tomas Gidlöf, Matrosvägen 5, Trelleborg.