Partier.


Detta är en mkt ofullständig lista över kommentarer om Partier som jag sökt hjälp av.

Varför har jag sökt hjälp av politiska partier och andra organisationer när jag ansett att jag och mina barn och många andra drabbats av brott? Det är brott begångna av Sveriges Offentliga Makt (=myndigheterna) och därför mycket allvarligt. Jag anser att tjänstemän och politiker begått brott i tjänsten. Min åsikt vilar på stabil juridisk grund i Svensk lag. Därtill kommer internationella konventioner, till exempel Barnkonventionen.
- Jo, därför att: Det har visat sig att i vårt land Sverige, liksom i Danmark, existerar inget rättsmedel som skyddar den enskilde medborgaren mot brott som samhällets institutioner utövar mot medborgaren. Således är enligt min mening Regeringsformen omvandlad till ett dåligt skämt. Det så kallade rättsväsendet och Juridiken är satt ur spel. Därmed är problemet en politisk fråga. Var och en som ids studera elementa i ”Fallet Axel, 18 år!” och jämför med lagen torde lätt inse lagen inte följs. Offentlig handling räcker. För den som önskar snoka lite mera erbjuder jag fullmakt.

Partier som jag personligen varit i kontakt med:


Allianspartiet. (Fanns i Trelleborg.)
Centerpartiet.
Folkpartiet.
Folkviljan. ( Vänersborg.)
Junilistan.
Kommunens Väl.
Kristdemokraterna.
Miljöpartiet.
Moderaterna.
Nationaldemokraterna.
Ny Demokrati.(De med drickabackarna.)
Piratpartiet.
Skolpartiet (Trbg.)
Skånepartiet.
Socialdemokraterna.
SPI (Sveriges Pensionärers intresseparti)
Sverigedemokraterna.
Sveriges Nationella Demokratiska Parti.
Vänsterpartiet.
Övriga. Något fanns i Hallandstrakten. Namnet har jag glömt.

Gemensam nämnare för partierna är att de alla känner till att medborgare drabbas av brott från myndigheter och att de alla vill dölja detta otäcka faktum. Precis varje medlem och partiföreträdare som jag kontaktat har haft den inställningen. Påfallande ofta är de makteuforiska och föraktfulla.Dokumentet är endast påbörjat. Mer kommer om jag får ork.

    

Parti1, Sverige. Gå till.
Centerpartiet, Sverige. Gå till.
FNs Barnkonvention. Tillfälligt. Parti3, Sverige. Gå till.
Parti4, Sverige. Gå till.
Parti5, Sverige. Gå till.
Parti6, Sverige. Gå till.
Parti7, Sverige. Gå till.
Parti8, Sverige. Gå till.
Parti9, Sverige. Gå till.
Parti10, Sverige. Gå till.
Parti11, Sverige. Gå till.
Parti12, Sverige. Gå till.
Parti13, Sverige. Gå till.
Parti14, Sverige. Gå till.
Parti15, Sverige. Gå till.
Parti16, Sverige. Gå till.
Parti17, Sverige. Gå till.
Parti18, Sverige. Gå till.
Parti19, Sverige. Gå till.
Parti20, Sverige. Gå till.
Parti21, Sverige. Gå till.
Parti22, Sverige. Gå till.
Parti23, Sverige. Gå till.
Parti24, Sverige. Gå till.
Parti25, Sverige. Gå till.
Parti26, Sverige. Gå till.
Parti27, Sverige. Gå till.
Parti28, Sverige. Gå till.
Parti29, Sverige. Gå till.
Parti30, Sverige. Gå till.


Parti 1.
Brödtext.(Normal.)

 

Centerpartiet. 2.
Brödtext.(Normal.) År 2009. Val till EuropaParlamentet. CENTERPARTIET. Lena Ek, 51 år, Valdemarsvik. Hon står som partiets första kandidat på deras valsedel.
Tomas Gidlöf, TRELLEBORG, Axels Pappa, skriver och tycker:


I SRP1 "Ring så gnäller vi": På programmets ”Tyckarsida” i april 2009. En "anonymis" Calle frågar:
Vem f-n är centerpartisten Lena Ek(c)?
Den information jag har fått i Fyrudden, av tre olika personer, är att hon snackat till sig en kommunalrådstjänst i Valdemarsvik. På tjänsten gjorde hon sitt doktorsarbete. Hon doktorerade på Barnkonventionen för att bli Juris doktor.

Jag vet att hon arbetar politiskt för att dölja Sveriges brott mot just Barnkonventionen. Detta vet jag eftersom att jag personligen varit i kontakt med henne. Sådan cynism präglar ofta jurister. (Fallet Axel på gidlöf.se ) Jag tycker att det är rätt att kalla henne för "MÄNNISKORÄTTSFÖRBRYTARE".


Calle skriver också: Folkpartisten Paulsen är väl rätt kul, men ingen vet var hon står politiskt.
Det trodde jag att man vet. #
Politiskt säger hon väl det hon får betalt för att säga trodde jag. Det egendomliga är att någon vill betala henne.
Thomas Hammarberg, nu i EU, är ett annat exempel på sådan som stöder brott mot mänskliga rättigheter. Jag har varit i kontakt med honom också. Då var han i ”Rädda Barnen”. Ytterligare en org. som döljer Sveriges brott mot just barn!


Calle frågar: Är det konstigt att folk inte tänker rösta? Nä, det tycker inte jag. Det är sunt!


Med vänlig hälsning
Tomas Gidlöf, Trelleborg.

 

FNs Barnkonvention. Parti 3.
Jag skriver i det följade endast av korta brottstycken. Var och en uppmanas att själv läsa hela konventionen och Sveriges Regeringsform. Var och en torde själv kunna konstatera att Regimen i Sverige inte erkänner att traditionellt svenska Barn har människovärde ty än, efter 20 år, får Svenska barn i Sverige inte skydd av konventionen. Barn används som råvara för den lönsamma Övergreppsindustrin när det är politiskt lönsamt.

Artikel 1 anger att varje individ
är barn upp till 18 års ålder om de inte blir myndiga tidigare.

Avskrivet ur UD informerar, 1990:6, Mänskliga Rättigheter.
Konventionen om barnets rättigheter. ( UD har gett ut nyare upplagor senare.)

Sid 07 Till skillnad från deklarationer är konventioner juridiskt bindande dokument för de stater som ansluter sig till dem.

Sid 10 Det var Polens regering (Intressant!) som 1978 tog initiativet till en särskild konvention om barnets rättigheter. . . . . . grundprincipen om varje enskilt barn som bärare av konventionens rättigheter.

Sid 11 Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990 sedan den ratificerats av 20 stater däribland Sverige.
Konventionen trädde alltså i kraft i förhållande till Sverige den 2 september 1990.

Sid 11 (Här kommer BULLSHITET! UD ägnar sig åt struntprat som är juridiskt felaktigt. Som en följd av Regeringsformen, som anger att medborgarna skall behandlas med respekt, så skall konventionen tillämpas. Så står ju också i konventionens inledning. När Sverige trotsar Barnkonventionen så kränks även medborgarnas, inklusive pappors och barns, NATURLIGA RÄTT. OBS! Detta står inte i UD:s information.)

. . . Till skillnad från situationen i många andra länder är dock internationella konventioner inte direkt tillämplig rätt i Sverige. Domstolar är därför inte bundna av konventionens regler så som Svensk Lag. . . .

Sid 12 . . . en av huvudprinciperna . . . rättigheterna i konventionen skall gälla varje barn utan åtskillnad av något slag. ( Jämför med Barnombudsmannen som i brev till Staffan Gadd, (diarienummer BO 9:119/96 ), klargör att konventionen inte gäller enskilda barn. Jag, Tomas, anser att BO och den delegerade tjänstemannen begår Tjänstefel. Brottet är att anse som grovt. Jfr BrB och Förvaltningslagen.)


 


Brödtext.(Normal.)

 

Parti 4.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 5.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 6.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 7.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 8.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 9.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 10.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 11.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 12.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 13.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 14.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 15.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 16.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 17.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 18.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 19.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 20.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 21.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 22.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 23.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 24.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 25.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 26.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 27.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 28.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 29.
Brödtext.(Normal.)

 

Parti 30.
Brödtext.(Normal.)

 


Tillbaka

Uppdaterad: torsdag den 4 juni 2009..

Dokumentet redovisar mina åsikter. Tryckt, mångfaldigat och utgivet den 2009-06-04 av Tomas Gidlöf, Matrosvägen 5, Trelleborg.