Advokater.

Detta är en mkt ofullständig lista över advokater som jag sökt hjälp av. Den uppmärksamme läsaren kanske undrar om jag väntat från 1991, då Axel föddes, till 2003 med att söka advokathjälp. Så är det naturligtvis inte. Den förste advokat som åtog sig uppdraget att hjälpa mig att skydda barnet hette advokat Ulrik Sundström i Lund. Enligt min rättsuppfattning var han en bedragare. Så fort han "fått fast mig" genom min namnteckning på fullmakten så gjorde han sig oanträffbar och struntade i uppgiften.

"Klippt och klistrat":
" Advokat får endast den kalla sig som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund.
För att bli advokat fordras mycket. Man ska vara redbar och lämplig för advokatverksamhet."

Att advokater hoppar av ärenden som de åtagit sig anses tydligen lämpligt och redligt. Det har jag erfarenhet av.

Dokumentet är endast påbörjat. Mer kommer om jag får ork.

2009-05-05: Jag nämner i fortsättningen också advokater som jag sökt hjälp av för andra problem än myndigheternas övergrepp i samband med barnen. Jag tänker även nämna advokater tillsatta av Sveriges Offentliga Makt (=myndigheterna), andra organisationer som jag tycker har kränkt mig eller bekant till mig.

    

Andersson Rolf, Trelleborg. Gå till.
Abrahamsson Pär        Gå till.
Althin Peter, Sthlm.  Gå till.
Ahrnbom Olof      Gå till.
Arnfors Christel. Trbg. Gå till.
Arfwedson Elias
Gå till.
Askblad Jan, Malmö.
Benell Bo   Gå till.
Berg Anders, Sthlm.
Bengtsson Roy, Trbg. Gå till.
Borin Kenneth, Trbg. Gå till.
Carlsson Jonas AB Gå till.
Falk Anders. Gå till.
Gratisjuristerna, Helsingborg. Gå till.
Hane Lennart, Sthlm.    Gå till.
Hahne Torbjörn, Ystad? Gå till.
Hallenheim Michael.     
Gå till.
Hellberg Göran, Lund.   Gå till.
Håkansson, Mats, Lund. Gå till.
Jernryd, Sven, Lund. Gå till.
Johansson, Odd, Malmö. Gå till.
Jönsson, Ulf, Lund. Gå till.
Jörgensen Jan W , Lund. Gå till.
Krokstäde Hans-Olof, Mö. Gå till.
Lagerlöf Marie, Mö. Gå till.
Lund Magnus          
Gå till.
Länsström Johan, Trbg.           Gå till.
Mattisson och Nyblom, Malmö.           Gå till.
Mikkelsen Jes Anker, Kbhvn. Gå till.
Modeér Bengt, Mö.  Gå till.
Nordenadler Per, Malmö. Jag har ej tagit kontakt med N .       Gå till.
Nordenadler Theodor, Malmö. Jag har ej tagit kontakt med N.

Salmi Ismo, Sthlm. Gå till.
Sarvik Johan, Mö.  Gå till.
Schunnesson Per.    Gå till.
Segner Åke, Trbg.           Gå till.
Sjölund Christer     Gå till.
Sjöström Johan, Trbg.
Gå till.
Sundlöf Thomas, Vänersborg. (Ingen länk nu.)
Sundström Ulric, Lund.    
Gå till.    Ett brev från adv. Sundström.     Gå till dokumentet.
Svenning Jan, Trbg.         Gå till.
Svensson Lars G, Lund.   Gå till.
Syren Bertil, Malmö.       
Gå till.
Söderpalm Maria, Malmö. Gå till.
Tidén
Roland, Malmö.       Gå till.
Tigerfeldt, Marita, Malmö. Gå till.

Tuveson Michael, Trbg.     Gå till.
Wallkvist Stellan, Malmö. Gå till.

Wernbro Hugo, Malmö. Gå till.
Winklerfelt, Malmö. Gå till.    Brev till och från Advokatsamfundet ang. Winklerfelt.    Gå till dokumentet.

 Andersson Rolf
Advokat , G. Torg 3 C , Trelleborg. 0410 – 134 70
fredag den 28 november 2003 Kl 12:05 Jag ringer upp. Det var en ekonomfirma som hade ”ärvt” numret. Advokaten tycks ha försvunnit. ?
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *


Abrahamsson Pär
Stadt Hamburgsgatan 9 b , Malmö. 040 – 660 79 00
2003-11-28 14:28 Jag ringer Växeln svarar att de endast sysslar med affärsjuridik. När det gäller brott mot mänskliga rättigheter så hänvisar hon till advokat Magnus Lund 040 - 120207

2003-12-08 16:19 Jag ringer åter adv Abrahamson Pär 040 660 79 00
Jag hamnar hos en advokatbyrå Delphi & Co ( ej träff på samfundets hemsida.) Växeldamen som nu lät konstruktiv och trevlig tyckte det var bättre att kontakta adv Bengt Arnelius ( runt 60 år) på byrån när det gäller problem med myndigheter. Han kommer åter den 17e dec.
Från deras hemsida får jag följande uppgifter: Stadt Hamburgsgatan 9B, SE-211 38 Malmö Phone:+46 40 660 79 00
Fax:+46 40 660 79 09 , malmoe@delphilaw.com Finns kontor på flera platser i landet.

* * * * * * * * * * * * * *


Althin, Peter
Byrå - Advokatfirman Althin ,  Skeppsbron ,  STOCKHOLM
Advokat, Delägare
Inriktning - Brottmål

E-post - peter.althin@advokatalthin.se
Födelseår - 1941 , Inträdesår - 1974 Status - Hög! Nä, förlåt Verksam står det vissssst i syndikatets matrikel.

Bekännelse av dumhet: Jag skrev ett brev till Althin, kan ha varit 1994, med nödvändiga uppgifter angående "Fallet Axel". Jag sökte advokatens hjälp. Eftersom jag visste att myndigheterna målmedvetet trotsat lagen och därmed begår brott (1.) så tyckte jag att han borde vara lämplig. Det är ju så att Althin lyckats marknadsföra sig kraftigt genom media. I dem har han framställt sig som varande särskilt duktig på brottmål. Vidare har media givit mig uppfattningen att han har enastående högt rättspatos. Dvs ogilla brottliga kränkningar av individer. Om jag vid den tiden visste at han var politiskt engagerad i det "fromma partiet" (kd) har jag glömt. Jag hade låtit mig luras av propagandan. Trots att jag känner till fallet Althin /Johnsson och annat. Tänk så dum jag var.

Graden av rättspatos och viljan att hinkra kränkning av individen visade sig på följande sätt:
Althin lät en kumpan ringa mig per telefon och meddela att "-vi kör inte sådana mål ! "   Han var visst för fin för att själv ringa pöbeln, d.v.s. mig. Peter Althins röst hörde jag i bakgrunden.

Expert på brott med hög rättspatos och politiskt engagerad i kristendomens namn. Pytt. När ett barn är utsatt för brottsliga övergrepp av Sveriges Offentliga makt så var han inte intresserad.

 

För den abitiöse som vill bilda sig en djupare uppfattning om vilken sorts heder man kan anta att advokaten har rekommenderar jag:

Skriv till Ronneby Tingsrätt, numera Blekinge Ting, och begär kopior av målet Johnsson/Althin. Om jag är rätt informerad så försökte någon med retorik stjäla en brygga. Jag vet att många anser att äpplen faller långt från träd. Även Newton "gjorde den bedömningen", som jurister ofta förnämnt uttrycker sig. Men Newton lärde sig den hårda vägen. När han fått äpplet i skallen visste han bättre. Jag är medveten om att Vänersborgs Tingsrätt ännu inte accepterat naturvetenskapen efter Darwin. Det har rådman Sandgren förklarat för mig.

1.) (Det är min bedömning som vilar på stabil juridisk grund i gällande lag och konvention. Samma bedömnig kan varje läskunnig göra som giter.)
* * * * * * * * * * * * * *


Ahrnbom Olof
Olof Ahrnbom sökte jag 1991. Ahrnbom och Christer Sjölund annonserade i yrkesregistret var för sig. När jag jag just funnit den ene meningslös och sökte nästa alternativ så fick jag samma, är de rufflare (?), på nytt i luren. Vem jag först ringde minns jag inte nu 2005 men jag minns att de ägnade sig åt att försöka slå blå dunster i mig så att "jag skulle förstå att myndigheter alls inte gör några fel!" De tyckte bl.a. att det var rätt att myndigheterna vägrade göra faderskapsutredning. Den som ids och är läskunnig kan ju se att både lag och Barnkonvention anger ngt annat. Mycket finns att berätta om dem men det orkar jag inte i dag.
* * * * * * * * * * * * * *

Arfwedson Elias
Byrå - Advokat Elias Arfwedson AB
Inriktning - Arvsrätt – Familjerätt – Invandrarrätt – Skadeståndsrätt - Socialrätt
Språk - Engelska, Franska, Tyska
Mottagningskontor - Winstrupsgatan 3, 222 22 LUND
Växel - 046-18 42 18 , E-post - info@advokatarfwedson.se
2003-11-28 14:08 Jag ringer upp. Elias är på tjänsteresa. Damen tar mina nummer till Uarda och Matrosvägen. Hon får veta att det gäller brott av myndigheter . Hon säger att han ringer på måndag.
2003-12-02 Ca 15:25 ringde Elias Arfwedson upp mig. Han förklarade att jag inte kan få någon rättshjälp då Staten är min motpart. Han nämner att FN s Barnkonvention och FNs Universella konvention om mänskliga rättigheter är ”Bullshit”. Han förklarar också att när jag utsätts för brott, enligt brottsbalken, av myndigheter så skall det kallas en tvist och är därmed ej brottsligt utan civilrättsligt. Därmed är det jag och inte staten som har bevisbördan. Sedan lade han på luren. Slut 15:40
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *


Benell Bo
Advokatbyrån Bo Benell. - Benell, Bo - Advokat, Delägare, Födelseår - 1946 , Inträdesår - 1994 , Status - Verksam
Besöksadress - , - Lilla Nygatan 11, 211 38 MALMÖ
Växel - 040-30 77 14 , E-post - bo.benell@telia.com
fredag den 5 december 2003 Kl 13:11 Jag ringer dit. Svarare. Jag talade in mitt namn och att jag och mina barn är utsatta för brott av myndigheter och att polisen skyddar brottslingarna. ( Det är min uppfattning med stöd av Sveriges Lag och Konvention.)
* * * * * * * * * * * * * *

Bengtsson Roy, Trbg
2009-05-05: Han anlitades av myndighet och fungerade som "biträdande åklagare" tycker jag. Jämför "Dödsskjutningen i Rödeby, Karlskrona." Det var i början av 2010-talet. Jag var utsatt för hemfridsbrott och skadegörelse av ett ligistgäng. Jag blev misshandlad och hotad. Ligisterna trängde också in i min bostad. Det var på nätterna, ca tre till fem gånger i veckan, under ca tre års tid. Varje gång jag ringde polisen så kände "vakthavande" igen min röst och lade direkt på luren. Den och andra omständigheter har övertygat mig om att Polismyndigheten är aktivt inblandad i politisk förföljelse av mig. Det är sannolikt politiskt straff för att jag anses ha förbjudna åsikter. Efter att jag monterat upp lampor att plötsligt tända kunde jag identifiera en av ligisterna. Jag gjorde ett "medborgargripande" och överlämnade tonåringen till polisen. Det visade sig vara en av brandmästare Brobäcks söner. En annan medlem i bandet uppger lokalbor vara son till en våldsbenägen polis som bor i närheten. Jag blev åtalad och dömd. Inga utredningar har gjorts av brotten mot mig. Advokaten kallades officiellt "försvarsadvokat" men som skrivet ovan fungerade han som biträdande åklagare. Han hade tänkt genomföra en hemlig rättegång i Trbg Tingsrätt. Den enda kommunikation han hade med mig före "föreställningen" var att han, från domstolen, ringde mig och förklarade att rättegången redan skulle ha börjat men var något försenad. "- Du tycker väl att det är bra att jag klarar av målet utan att du är med." Tyckte advokaten. Det var så jag fick kännedom om att jag var åtalad i rätten. Rätten väntade medan jag helt oförberedd cyklade till "farsen". Mer finns att berätta men det orkar jag inte nu. Senare har jag informerats om att advokaten fått en mängd tusenlappar för att låtsas företräda mig i Hovrätten. Dit hade jag själv fått överklaga. Advokaten fick betalt trots att han inte hade min fullmakt. Jag hade givit honom fullmakt att bli "målsägandeombud" men det sökte han aldrig om. Jag betraktar detta som exempel på penningkorruption.
Som kuriositet nämner jag att huvudåklagaren orerade om att det ingick i allemansrätten att på nätterna vandalisera i min trädgård, nästan slå sönder mina fönster, härja i mitt förråd, tränga in i min bostad och misshandla mig. Denna rätt hade ligisterna p.g.a. att jag inte hade ett svårforcerat staket omkring min täppa. Den biträdande åklagaren Roy Bengtsson höll med huvudåklagaren. Roy Bengtsson ägnade sig också åt ”förtrolighetsteater” vilket tycks vara standardmetod. Till mig sade han ”Förtroligt”, om ett av vittnena, en kvinna, att ”-det hörs ju tydligt att hon ljuger.” Så sade han till mig. Han var mycket noga med att inte säga det till rätten. Förmodligen var rätten också genom nämndemännen jävig. Förmodligen förelåg delikatessjäv för vittnena. Den ljushåriga hade bl.a. sett, på kort håll, misshandel av mig utan att rapportera det till polisen. Hon sägs vara kompis med gänget.
Sven Erik Alhem har i media orerat om att det är viktigt att medborgarna har förtroende för det så kallade rättsväsendet. (”Så kallade” lägger jag till.) Jag ser inga skäl att ha sådant förtroende. Andras vittnesmål tycker jag också ger skäl för skepsis. Alhem är av mig personligen informerad bl.a. handläggningen av "Fallet Axel, 18 år!" Jag anser att Alhem medvetet döljer brott som han känner till.

* * * * * * * * * * * * * *


Borin Kenneth
(m)
Advokat, Delägare , Födelseår - 1948 , Inträdesår - 1981 , Status - Verksam
Byrå - Advokatfirman Svenning & Borin HB, TRELLEBORG.

Sedan i december 1996 eller möjligen (dec -97) har han känt till myndighetsövergreppen som riktas mot mina barn. Särskilt fick han i vårt samtal veta att Trbg kommun vägrar att kommunicera med mig. Bl.a. besvarar kommunen generellt inte mina brev. (Trots mot förvaltningslagen.) Att Axel blivit drygt fem år utan att ha träffat sin far blev han klar över. Samtalet fördes på livsmedelsbutik i staden. Ni, läsarna, vet nog att advokater beblandar sig med befolkningen ibland. Han hade ett uppträdande som fick mig att fråga om han var advokat. Frågan överrumplade honom och han svarade ja. Sitt namn ville han däremot inte säga. Det är ju slugt i en småstad !

Tisdag 5 december år 2000.
Möte kl 17:00 till 17:10 på Biblioteket med Advokat Kenneth Borin.

( Advokater marknadsför sig på olika vis. I bladet hade de, syndikatet(?), annonserat om att man kunde få 15 minuters rådgivning av kvalificerad advokat. För att man sedan skulle kunna gå vidare med sitt "problem/ärende". )

Advokat Borin sade att det var ”provononverksamhet” . "— Vad betyder det frågade jag. — Det är latin sade han. — Må så vara men vad betyder det undrade jag igen. — Något ..”för det goda …” tyckte han då. Det verkade som om han inte förstod sitt eget ordbajseri. Jag tror att det är en verbal maktmetod att säga ord som mottagaren inte förstår. Mången mottagare blir undergiven.

Jag redogjorde för övergreppen från myndigheterna och andra ”vanliga” kriminella. Polisens misshandel , förstörande av bevis, mm. Polisens skyddande av ligister som ägnat sig åt skadegörelse, hemfridsbrott och misshandel. Vänersborgs kommuns fysiska misshandel av Axel. Axel som ej fått träffa mig på 10 år resp Staffan på 14 år. Hot av politiker och trakasserier av kommunen.
Advokatens rekommendation blev ordagrant ; ” — du får bosätta dig någon annanstans.” , ” — Du får glömma skiten.”

Jag kunde således intte få ngn hjälp. Jag uppfattar det som att han deltar i politisk förföljelse av mig och mina barn. Andra politiker har förklarat att jag skall köras bort från stan. Den moderata advokaten tycks anse att jag skall bli flykting.

Senare har jag på kommunens hemsida sett att han är "förtroendedvald" och sitter i stadsfullmäktige för (m). Jag betraktar det som ett exempel på jurist som engagerar sig politiskt för att dölja och delta i brott som den offentliga makten begår mot enskilda individer. Som jag läser BrB kap 23 så får jag uppfattningen att han enligt lag begår brott. Politiskt brottslighet tycker jag.
     Läsaren har väl hört
Moderaternas budskap. Är det inte så som följer? "Sänk skatten, höj straffen och värna individens rätt!" Åsså skall de tro på än det ena och än det andra. Det är väl retoriken?     I praktiken har jag alltid upplevt att moderater, utan undantag, stöder brott som de känner till som den offentliga makten riktar mot medborgarna. Borins kumpan Svenning jobbar som "förtroendevald" för (kd), nu i maj 2005. Av kommunens hemsida får jag uppfattningen att han varit vald sedan 1998.

Nu i maj 2005 fann jag i en av mina gamla noteringar att jag redan onsdag 1991-10-16 sökt advokat Borins hjälp och att han inte ville.

* * * * * * * * * * * * * *


Carlsson Jonas AB
Malmö Tfn 040 – 12 04 04
tisdag den 2 december 2003 Kl 15:16 Jag ringer upp. Jag undrar varför man inte finner honom på Samfundets site.
Det är en byrå med flera advokater säger damen. Hon hämtar någon ?
En adv Bengt Harling skall ringa upp mig om en stund.
2003-12-02 15:54 Jag ringer igen. Harling har försökt ringa mig för att hänsvisa till en adv. Per Schunnesson 040 778 80 Finns ej i matrikeln. Telefonkatalogen gav även ”Cityadvokaterna” på det numret.
* * * * * * * * * * * * * *


Falk Anders
Advokatbyrån Anders Falk. Födelseår - 1945 , Inträdesår - 1981 , Status - Verksam
Inriktning - Allmän praktik, Arbetsrätt – Brottmål – Familjerätt – Hyresrätt - Skadeståndsrätt –
Språk – engelska – Spanska - Tyska
Mottagningskontor - Kärleksgatan 2 A, 211 45 MALMÖ
Växel - 040-35 48 30 , Mobil - 0708-35 09 54
E-post: advokat.falk@malmo.mail.telia.com
tisdag den 2 december 2003 Kl 14:53 Jag ringer dit.
Han lät neutralt ordentlig. Han tog mina tfn nummer till Lund och Trbg och sade att han ringer i morgon.
I dag är det juli 2009 och jag lägger till att advokaten har inte hunnit ringa mig än.
* * * * * * * * * * * * * *


Gratisjuristerna
Jag skriver om dem här trots att de troligen inte är advokater. De kan ju vara utbildade och examinerade jurister ändå. Läsaren känner nog till att det finns likhet mellan advokat och t.ex. Falukorv. Namnet är skyddat. Advokat är den som är medlem i Advokatsamfundet.

Det berättas att man i Ryssland säger att:
"- Det enda som är gratis är osten i råttfällan, ha, ha!" Fast logiskt sett borde det inte behöva vara så illa i detta fall. Dock måste ju någon betala.

Jag kontaktade Gratisjuristerna torsdag den 2 juli 2009 kl 15.
En kvinna som kallade sig Lena svarade. Hon uppgav att hon inte var jurist. Direkt när jag nämnde att det är myndigheter som, enligt min åsikt, utsätter mig för brott som orsakar mig allvarlig skada så började damen slira. Mitt ärende är dessutom akut genom att Trelleborgs kommun förstör min båt och utsätter mig för andra former av allvarlig kränkning.
Dock noterade hon mina personuppgifter och sade att en av deras jurister skulle kontakta mig snarast.
Nu är det 2009-07-08 Kl 10 och ännu har ingen från Gratisjuristerna hört av sig.

Vidare har en Trelleborgare, jag kan uppge namnet på honom, berättat att Gratisjuristerna inte ville bistå honom heller. Ärendet var i det fallet en ”dricksvattenskandal”. Kommunen hade genom felkonstruktion eller grov försumlighet orsakat att avloppsvatten blandades in i det kommunala dricksvattnet. Det orsakade bl.a. sjukdomsfall och andra dyrbara kostnader för innevånarna. Det börjar nog vara ca 5 år sedan.
Min egen reflektion över Gratisjuristernas hemsida är att de inte redovisar ett enda fall där de fått upprättelse för någon klient. De tycks dessutom inte vilja att ärende skall behandlas i domstol vilket är nödvändigt för att upprättelse skall ske.
Jag befarar Hemsidans utformning är utstuderad psykologi i den meningen att de försöker fånga personer som befinner sig i vanmakt så att de av bl.a. den orsaken saknar analytisk förmåga och är auktoritetstroende.
Det kan vara logiskt med ”Gratisjurister” om de anser att kostnader som uppstår skall betalas av gärningsmännen i stället för av brottsoffren. Det senare tycks tyvärr vara en grundregel i det så kallade rättsväsendet i Sverige.
Jag tror nu att de likt andra jurister undviker att skydda individen mot övergrepp som utförs av Sveriges Offentliga Makt (=myndigheterna).


Senare, torsdag den 16 juli 2009, kl 13:20, ringde en Rasmus Larsson från Gratisjuristerna. Vårt Samtal varade en dryg halvtimme. Han blev då informerad om det nu akuta problemet med att Kronofogdemyndigheten och Trelleborgs kommun har tagit upp min och beslagtagit båten. Detta utan att jag har fått rätt till rättegång.

Ett hedersomnämnande ger jag honom. Han uppmanar mig att anmäla det som är brott till polisen.
Hans uppmaning är principiellt viktig.

Jag sträcker mig så långt att jag t.o.m. kan tycka att han i viss mån är sympatisk.
Dock hamnar min tanke på en bekants kommentar om advokater: " -Först skall klienten själv göra jobbet och sen skall advokaten ha betalt för det."


* * * * * * * * * * * * * *

Hane Lennart
Advokatbyrå; hans egen.
    Jag skickade brev, av den 22 maj år 2000, till honom. Han svarade inte förrän efter flera påstötningar. Jag minns inte idag ( juni 2005) om han slutligen ringde upp mig eller om jag fick tag på honom genom att jag ringde byrån.
    Jag tyckte att han var en arrogant, oförskämd och bufflig typ. Han började bums kräva förskottsbetalning. Det innefattade bostad på Trelleborgs Stadshotell, flera dagars betalning, traktamente och flygresor. Hurtigt målade han upp kostnader som jag tror skulle röra sig om 50 till 70 tkr. Det skulle betalas in på hans girokonto i förskott. Folksams rättskyddsförsäkring, som jag har, ville ha inte höra talas om.
    Då jag försiktigt frågade efter vilket resultat han skulle uppnå så förklarade han högljutt: "—DU SKALL INTE HA NÅGOT RESULTAT !    KLIENTEN SKALL BARA BETALA ADVOKATENS TID."
    Han sägs även ingå i en organisation som kallar sig för Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter. Enligt min rättsuppfattning så är det en organisation som aktivt döljer de brott mot De Mänskliga Rättigheterna ( enligt FN) som Svenska Regimen, enligt min mening, rutinmässigt begår. Som jag ser det så lurar de utsatta drabbade människor på pengar.    Jfr; Tjuv, varning för! på annan plats i min hemsida. Är det rätt att kalla dem för en Förbrytarorganisation? Kan man kalla NKMR för en del av Sveriges organiserade brottslighet?
    Om jag minns rätt så var det förra året som han ringde mig och gormade. Det tycker jag var rena trakasserier. Nja, det var nog 2001 tror jag efter att ha bläddrat i mina sporadiska noteringar.

Tidigare:
lördag 8 december 2001. Kl 10:30 Advokat Lennart Hane ringer och är oförskämd i telefon. Saknar normal hyfs. Till exempel säger han inte god dag. Presenterar sig inte utan kräver bums att få veta vem jag är. Förutom rena invektiv surrar han om att jag är stollig och håller förhör med mig. Han själv vill inte svara på den enklaste fråga. När jag begär att få veta på vilket sätt jag är stollig kan han inte ange några sakliga argument.
     Jag klargör för honom att jag anser att han är en förbrytare. Då känner han inte till svenska medborgares skyldigheter enligt BrB 23. Han snackar om Farshad. Han vill veta om jag haft Farshad och sonen på besök i Stockholm. Det bekräftar jag.
     Jag frågar om vilka åtgärder Hane vidtagit med anledning av den brottslighet mot mig och mina barn som han är informerad om. Han vägrar svara. Han beskyller mig för att bekämpa myndigheter. Det vill säga att han påstår jag är en samhälls fientlig anarkist. Han förklarar även att ingen advokat skall hjälpa sådana som mig. Som jag förstod honom så skall man betala advokaters tid utan att dessa skall leverera något resultat. Detta stämmer med olika människors erfarenheter av så kallad hjälp av advokater. Enligt Hane är det ” Pekunjär ” verksamhet. ## (Kommentar juni 2005: Vad är då Farshad? Jo det är nog en navelskådande pappa som har svårt att få träffa sin son. När jag träffade honom och hans pojke som nog var en pigg 6-åring var jag nog glad att han inte hade hand om min son Axel. Farshad saknade vissa viktiga insikter som jag tycker att man bör ha när man har hand om en sunt småbusig 6-åring. Vad som är orsak respektive verkan är svårt för mig att avgöra. Farshad var en starkt stressad pappa. Men , VEM FAN BLIR INTE DET, när man drabbas av myndigheters övergrepp? Jag tror att han och sonen drabbats av sådana grava myndighetsövergrepp som jag menar är vanliga i Sverige (och Danmark). Jag håller det även för troligt att han lurats av flera "pekunjära" advokater. Men då han inte sakligt kunde beskriva på vilket sätt myndigheter trorsat lagen förhåller jag mig lite skeptisk till Farshad. Jag bedömer dock att pojken var sund och hade stor saknad efer sin pappa varför det bler ett stressigt forcerat "umgänge" mellan dem båda. Farshad var visst anklagad för odefinierade sexuella perversiteter mot sin ättelägg. Jag såg några egendomliga tecken som kan väcka misstanke i den riktningen. Men pojkens naturliga förhållningssätt till sin pappa motsäger detsamma. Jag tvingades någon dag senare gå till polisen eftersom jag nåtts av uppgifter att Farshad skulle utfört mordförsök på sin son då jag var tillsamman med honom och sonen. Det skulle vara Rädda Barnen som anklagat.Rädda Barnen är enligt min rättsuppfattning är en organisation som understödjer myndigheters brott mot barn och slår mynt av det. Emedan jag varit med vid tillfället så kände jag mig anklagad för medhjälp till det påstådda brottet. Polis i Sthlm Centrum tog korrekt emot min anmälan men sedan hände inte just mer än att jag förhördes. Staten har ännu inte friat mig från anklagelsen vilket kränker mig. Undrans om Farshad friats? Tyvärr är han en av de s.k. män som inte vill samarbeta. Verkan tycker jag blir att de legitimerar myndigheters lagtrots.


Tidigare: tisdag 4 december 2001, Kl 10:10 Någon som påstår sig vara advokat Lennart Hane ringde till telefonsvararen på morgonen. Rösten tyckte att jag skall anmäla Karin Bishop till JO. Han tycker även att jag skall ”visa” .
Ordagrann avskrift av det som talats in på min telefonsvarare :

” — Ja , det är advokat Lennart Hane , Stockholm. Telefon 08 - 84 02 80 Jag är tacksam för att bli uppringd och om du har belägg för att den här lagmannen ( ohörbart sludder ) Karin Fisher eller Fisker ljuger så tycker jag att du skall anmäla henne till JO och visa var hon ljuger och att hon ljuger. Hejsan hoppsan. ” ## Citat slut. Min kommentar nu juni 2005 blir: Han är advokat som utger sig för att vara expert på vårdnadstvister. Ändå tycks han inte ha läst SOU; "vårdnadstvistutredningen". Håller han sig à jour ?     Dessutom tycker han, i egenskap av advokat, att jag som enskild "icke jurist" skall anmäla statliga utredare. Dessutom menar han att jag skall "bevisa". Jag tycker att det, enligt grundlagen, är ett brott om domare, lagman Karin Bishop är det fråga om, ljuger i utredning. Tjänstefel som kränker medborgarna. Det är statens uppgift att skydda medborgarna mot brott. Det borde polis, åklagare och domstolar vara till för. Således; Att bevisa brott skall inte jag utan Staten göra. Så stadgas i "FNs Universella förklaring om de Mänskliga Rättigheterna" redan 1947 (tror jag det var). Borde inte advokaten förstå det?

* * * * * * * * * * * * * *
Hahne Torbjörn
Torbjörn Hahne AB 040 – 23 30 80 Står ej i Advokatsamfundets Matrikel på nätet.
2003-12-05 15:19 Jag ringer dit. Kollar om han är släkt med Lennart Hane som stavar utan h. Svar nej. En sån där ”allt är komplicerat snackare” Han anser därutöver att jag skall gå till kronofogden för att begära handräckning när kommunen stjäler. !! Han anser inte att staten skall skydda medborgarna mot brott. Anser att det är OK att Tingsrätten vägrat behandla Axels vårdnadsmål i dryga 4 år. Han verkade fysiskt finnas i Ystad.
* * * * * * * * * * * * * *


Hallenheim Michael
Byrå -Kontor - Advokaten Michael Hallenheim AB
Inriktning - Affärsjuridik, Allmän praktik, Entreprenadrätt, Fastighetsrätt, Skadeståndsrätt.
Språk - Engelska, Tyska
Mottagningskontor - Besöksadress - Södergatan 19, 211 34 MALMÖ.
Växel - 040-611 51 50 , E-post - michael.hallenheim@swipnet.se Enligt tfnkatalog även Hansagatan 1 , Trbg. 0410 – 164 10
2003-11-28 13:40 Jag ringer till trelleborgsnumret. En svarare bad om mitt namn och nummer. De skall sedan ringa upp. Jag gav mina nummer till Lund och till Matrosvägen, Trbg. Jag sade även att jag behöver målsägandeombud mot myndigheter.
* * * * * * * * * * * * * *

Hellberg Göran
Jag har i brev av den 911212 sökt hans hjälp för att försöka skydda Karins och min son. Då han inte hörde av sig ringde jag honom den 911215, kl 15 Den gången hade var jag naturligtvis undrande till vad advokater egentligen är för några. Jag var då inte lika realitetsorienterad som jag är i dag den 2005-05-26. Mina noter från -91: Jag har just haft samtal med advokat Göran Hellberg. Han verkar seriös när man talar med honom. Men han verkade inte vilja ha ett "besvärligt ärende". Han vill nte bestämma någon tid med mig nu utan han ber mig återkomma när jag ÄR far. (hans betoning.)         Min uppfattning blir att han inte vill försöka få vårdnaden utan att jag endast skall nöja mig med umgänge varannan helg och träffa barnet lite på sommaren. han vill ej göra research i Vbg. "-Detektivarbete sysslar ej advokater med."         Om det visar sig att Karin medvetet lurat mig så vill han ej kräva skadestånd.

Idag, maj 2005, så vet jag mer om innehållet i lag och konvention än jag gjorde då. Idag är det för mig tydligt att han dolde lagens innehåll. Genom mitt brev och genom samtalet blev han informerad om att då berörda myndigheter trotsade gällande lag. Han valde att dölja brott som han fått kännedom om. Det rudimentärt enkla är ju myndigheternas förhalande av faderskapets fastlällelse. Min uppfattning, om att advokaten är en brottsling, menar jag ha stöd i Br B kap 20 och 23.
* * * * * * * * * * * * * *

Håkansson, Mats
Byrå - Advokatbyrån Lundia HB
Håkansson, Mats - Advokat, Delägare, Födelseår - 1955 , Inträdesår - 1994 , Status – Verksam
Besöksadress - Östra Mårtensgatan 19, 223 61 LUND Växel - 046-15 15 39 , E-post - advokatbyran.lundia@telia.com
Uppgifterna från syndikatets site i dec. 2003. Jag misslyckades då med att få kontakt med honom. Efter kontakten med hans kumpan Odd Johansson Gå till. fann jag det meningslöst att göra ytterligare kontaktförsök.
* * * * * * * * * * * * * *

Jernryd, Sven.
På samma byrå finns även adv. Jönsson Ulf.
Samtal med Jernryd juni 2009.


advokat Sven Jernryd 046-211 75 40

På deras (de är flera) hemsida Står: brottmål, eko-brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, försäkrings- och skadeståndsrätt, uppdrag som målsägandebiträde
2009-06-23 16:12 jag ringer. Sven Jernryd svarar men vill inte bry sig. När jag pratar om att polisen beviljar målsägandebiträde så säger han att det är fel. Det gör domstol. ( I så fall har polisen ljugit för mig i 10 år. Jag tror mer på advokaten än polisen ty det är ju absurt att polis skall avgöra sådant när de själva är anklagade.) Han tycker att jag skall ringa (Ulf Jönsson Födelseår 1942) på samma byrå i morgon. Slut kl 16:18

Nu torsdag den 23 juli 2009 har jag ännu inte haft koncentration nog för att ringa.* * * * * * * * * * * * * *

Johansson, Odd
Kontor - Advokatbyrån Lundia HB
Johansson, Odd - Advokat, Delägare.
Inriktning – Affärsjuridik, Allmän praktik, Arbetsrätt, Arvsrätt, Avtals- och köprätt, Brottmål, Familjerätt, Fastighetsrätt, Hyresrätt, Idrottsjuridik, Invandrarrätt. Språk - Engelska
Mottagningskontor - Tegnérgatan 74, 216 14 MALMÖ
Växel - 040-12 88 15 , E-post - advokatbyran.lundia@telia.com
Vilken adress har de egentligen.
2003-12-05 14:48 Jag ringer Lund nummer . Mats Håkansson svarade. Han sade själv att han "-Kan inget". Han anser t.ex. att det är korrekt att Vänersborgs Tingsrätt vägrat behandla vårdnadsmål i mer än fyra år. Han körde ”det är så komplicerat snacket”. Så fort jag nämnde att myndigheter begår brott mot mig, mina barn och min far så hördes på tonfallet att han tappade intresset.
* * * * * * * * * * * * * *


Jörgensen Jan W
Byrå Advokaterna Fries, Alfredson och Jörgensen.

Honom har jag inte sökt hjälp av för att försöka skydda min/vår son Axel. Längre tillbaks har han förordnats till "försvarsadvokat" för mig i ett mål om påstådd misshandel av en busschaufför i Malmö. Jag dömdes för en påstådd lusing. Ett skånskt ord för örfil. Då tycker jag att advokaten uppträdde som biträdande åklagare för att jag skulle bli oskydligt dömd har jag inte sett ngt skäl att kontakta honom.

Åklagaren väckte åtal mot mig för grov misshandel av tjänsteman. Advokaten hade ingen invändning i rätten.

Jag fick själv hos sittande rätt väcka frågan om varför skulle åtalas för våld mot tjänsteman. Notera att advokaten brydde sig inte. Det är nämligen så att i körkortet som myndigheterna tog från mig stod ABCDE Jag hade således behörighet att framföra motorcykel med tungt släpfordon. Ganska lustigt. Jag har aldrig provat. De höga vederbörande verkar ha provat och gav mig sedan ett körkort med inskränkt behörighet. I det stod A  BE  CE  DE    Jag får således ej längre framföra motorcykel med tungt släpfordon. Nåväl. Jag undrade hur jag kunde bli åtalad för våld mot tjänsteman. Han är ju chaufför. Jag är också chaufför. Jag är då medlem i TransportARBETAREförbundet. Inte i TransportTJÄNSTEMANNAförbundet. Rätten gjorde då en lång, omständlig, ganska lustig och faktiskt logisk utredning. Rätten kom fram till att jag inte kunde dömas för misshandel av tjänsteman. Chauffören var ju transportARBETARE. Biträdande åklagare, förlåt "försvarsadvokaten" som fick betalt skyddade inte mig i den frågan.

Vidare är det ju så att man ej skall dömas för brott om det finns tvivel på skulden. Åklagarens vittne, som var en euforisk pubertetsfeminist, hade uppgivit sin position i malmöbussen. Jag visade med interiörsfotografier för rätten att vittnet omöjligt kunde se det hon påstod från den platsen. Fan i bussarna fanns vid den tiden en bred plywoodvägg som effektivt dolde mig och föraren för vittnet. Sådana trivialiteter fäster sig inte svenska domstolar vid. Den svenska doktrinen skall hävdas. Sveriges Offentliga Makt har aldrig gjort fel! ....Usch fortsättning följer någon annan gång.


* * * * * * * * * * * * * *

Karlsson Christel Advokatfirman
Hon hette Christel Arnfors i början. Sedan bytte hon namn. Hörsägen travesterar ngt om "skönheten och odjuret". Troligen vet alla med kännedom om transporter i Trbg varför hennes käre bytte yrke. Så fint med det.
Jag sökte hjälp i samband med ett arvsfusk. Hon kunde inget göra sade hon. Jag själv med en student använde normalt bondförnuft och utverkade mkt bättre resultat. Men betalt skulle hon ha. Det var omkring 1980.

* * * * * * * * * * * * * *

Krokstäde Hans-Olof
Advokatfirman Hans-Olof Krokstäde AB, S Tullgatan, Malmö.
Nu i maj 2005 fick jag ingen träff med hans namn i syndikatets matrikel. I Eniro fann jag däremot Krokstäde, Juristfirman Hans-Olof
Kanalg. 3 , 3 vån., Box 4020, 203 11 MALMÖ 040-735 40 Han har samma tfn som 1992 men titulerar sig där ej som advokat. Jag har ngt svagt minne av mediaskriverier om vidlyftiga affärer med s.k. "målvakter".

Nåväl: 1992 talade jag med personal på hans byrå. I brev av dag 1992-05-25 svarade han. Han bifogade kopior av inaktuell lag och några broschyrer. Trots att han skriver; " Visserligen har jag sedan många år haft min inriktning just på vårdnadsmål men . . ." så nämner han inte adekvat lag , tillämpliga rättsfall eller den nya propositionen. (Prop. 1990/91 nr 8 samt NJA 1989; nr 57. och Tjänstefel.) Han hade fått veta om ett barn som drabbats av myndigheternas lagtrots så att det till dess nekats sin rätt enligt lag och konvention. Han låtsades inte förstå att myndigheterna gjort fel.

Han kunde " -inte utlova annat än en genomgång." Tja, fast pengar skulle han ha.

Något förtroende ingav han inte.

* * * * * * * * * * * * * *


Lagerlöf Marie
Advokatbyrå Marie Lagerlöf , - Advokat, Delägare
S Tullgatan 4, vån 5, 203 13 MALMÖ Växel - 040-660 77 30 , Mobil - 070-315 27 88 E-post - advokat.lagerlof@telia.com
Inriktning - Arvsrätt , Familjerätt, Invandrarrätt , Språk - Engelska , Födelseår - 1959 , Inträdesår - 1995 , Status - Verksam
Står lite om rättshjälp där. Webbadress - http://www.advokatlagerlof.se
2003-12-08 09:50 Marie Lagerlöf ringer mig. Hon frågar efter ”Edlöv”. Jag undrar vem hon är och då presenterar hon sig som adv Marie Lagerlöf. Jag antar då att det är mig hon söker. Hon frågade om problemet. Jag nämnde politiskt organiserad brottslighet som utförs av myndigheter. Hon sade ”-oj då ! ” Jag frågade om jag kan få någon hjälp. ” –Inte av mig ”, sade hon. Tja , då vad det ju inte värt någon möda att fortsätta dialog med henne. Samtalet avslutades.
* * * * * * * * * * * * * *

Lund Magnus
2003-11-28 14:35 Jag ringer 040 – 120207
Numret går till Tre Advokater Ingendera träffar på samfundets sida.
Växeln får veta att jag söker rättshjälp och att det är myndigheter som begår brott. Damen tog mina tfn nr och namn.
* * * * * * * * * * * * * *

 

Länsström Johan, Trbg. 
Jag sökte honom tisdag den 28 april 2009. Jag behöver målsägandeombud för skydd mot bl.a. Trbg Kommun och Staten. Han ville inte hjälpa mig.

* * * * * * * * * * * * * *

Mattisson och Nyblom, Malmö.
Jag försökte anlita dem omkring 1994. De hade en ny adv. Johan Sarvik i firman som under ledning av de äldre och mer erfarna skulle hindra båtlkubbarna i Limhamn att kränka mig. Jag anser att han medvetet var illojal mot mig, samarbetade med motparten och använde fel lagrum. Temat i hela rättegången var att jag hade pratat med folk varför jag hade förverkat rätten till hamnplats. Jag ansågs också av hamnbolaget ha en pervers sexuell läggning. Advokaten dök aldrig upp när jag kom till Hovrätten. Två polisanmälningar lämnades in mot chefsrådman Thomas Krüger fär att han friserat domskälen. De försvann. Advokaten bagatelliserade förfalskningen av domskälen vilket jag tycker är allvarligt. Uj, jag ser nu att jag skrivit om Sarvik nedan. Jag får väl justera texten någon dag.

* * * * * * * * * * * * * *

Mikkelsen Jes Anker
Jag har inte sökt hans bistånd mot myndigheterna i samband med Axels födsel.
Efter ett överfall av Danska Staten sökte jag bl.a. hjälp av Svenska Kryssarklubben (=SXK) i vilken jag då var medlem.
Hugo Tiberg, då professor i juridik, fungerade som klubbens jurist. Han engagerade advokaten Jes Anker Mikkelsen och hjälpen skulle gå på mitt medlemskap. Jag vill minnas att Tiberg sade att Mikkelsen var engagerad i Dansk Sejlunion. Beskedet till mig var att ingen räkning skulle sändas till mig. SXK gjorde då som nu sken av att värna fritidsbåtsfolkets rättigheter.

     Året var 1985. söndagen den14 juli kl 13:30. Vind SO 6 till 10 med byar upp emot 15 m/s. Gropig sjö. Storseglet bärgat. På väg under mellangenua. Bidevind. Staffan, då 8 år, och jag var med s/y Ofelia på väg i de Indre Danske Farvande, Smaalandsfarvandet. Där började danska tullkryssaren ”Viben” förfölja oss. Vårt anrop med VHF telefon besvarades inte. Tullbåten prejade oss i öppen, orolig sjö. Det var kuling. Tullbåten var bemannad med Danska Statens Skrankepåvar. De bröt mot allt etablerat sjömanskap. De var uppenbart inte intresserade av en hederlig tullvisitation ty de vägrade borda med traditionella metoder. (Segelfartyg ligger bi och den bordande båten kommer upp akterifrån så att manskap bekvämt kan kliva över. )
     Tullkryssaren började i stället att köra på oss för att tränga oss på grund. Tullbåten kan från sin höga öppna brygga se när botten grundar upp och med starka motorer backa sig fri. Jag lyckades med någon meters marginal stagvända mot djupt vatten bara för att ögonblicken därefter rammas av tullkryssaren som sedan genomförde en regelrätt kapning. I kalabaliken lyckades jag få iväg nödanrop till Lyngby Radio som larmade polis. Det hade en dämpande inverkan på våldsamheterna. Tullen förde vår båt till en avspärrad hamn, Orehoved, där de trakasserade oss i ca 5 timmar. Försök till misshandel och olaga hot ingick. Viss skadegörelse men då polis varit på plats blev tullarna lite försiktiga och förstörde inte så mkt som de planerat.
     ”Tullvisitationen” resulterade i att jag under hot tvingades skriva under en felaktig lista. Hotelserna var bl.a. knytnäve i ansiktet, knytnävsdunkande i min rygg, mm. Rytande, svärande och kränkande ”tilltal” med välutvecklad svada av invektiv. s/y Ofelia hade 1,8 liter starksprit i öppnade flaskor. Tullen skrev felaktigt i listan att vi hade 13 liter sprit. Således lögn.
       De, i mitt tycke kriminella, tullarna myste då jag motvilligt undertecknade visitationslistan. Emellertid undrade de över mitt märkligt långa namn. Jag hade skrivit: HÄRMED TVINGAS JAG UNDER HOT ATT SKRIVA MITT NAMN PÅ DENNA BLANKETT. Tomas Gidlöf. De blev lätt perplexa vilket jag nyttjade att rusa ur tullkryssaren (Viben) och skutta över till s/y Ofelia där jag fick tag i VHF telefonen, kanal 16. Det innebär att kustradiostationen hör varför skrankepåvarna avvaktade. Lyngby radio kopplade åter till vakthavande polis som över mobil telefon avstyrde tullarnas vidare trakasserier. Just då.
     Den s.k. "tullvisitationen" pågick från kl 14:40 till kl 18. Tullen behövde för visitationen tre tullare, Vibens besättning. Då arbetet ansågs betungande rekvirerades ytterligare fyra "Toldbetjenter". Detta ansågs dessutom så "skyddsvärt" att en grupp Politibetjenter behövde engageras som skyddstyrka. Polisen vägrade f.ö. ta emot min anmälan av Grovt Tjänstefel. Det brottet finns även i dansk lag.
(Jfr gärna med svensk insatsstyrka i Vänersborg. Se "Dom rövar Staffans lillebror!" Stycket " Det oprovocerade våldet. )
       Till saken hör att s/y Ofelia var på resa från Tyskland till Sverige. Enligt bestämmelser hade vi rätt att ha så mycket spritlast att inte sjövärdigheten äventyrades. Det torde innebära minst ett ton. Inklarering i Sverige.
     Efter att vi med polisens hjälp sluppit undan tullkryssaren Viben fortsatte Danska Statens brottslighet, som jag ser det, med administrativa metoder. De vidhöll felaktiga böter och krävde skadestånd av 60000 dKr för att jag hade försökt sänka tullkryssaren ! s/y Ofelia en liten revad plastbåt. Tullbåten en stålkryssare med kanske 1500 hkr i maskinrummet. Ja, ja sådan är Staten
     Tullaren som försökte nita mig med en rak höger såg ut att vara gravid i 9 månaden och var skäggig. Magen, en överhalning och relingen gjorde att jag slapp smällen. Sedvanligt danskt ämbetsmannaspråk: " Du skal kun hålle din käft. . . " etc. Senare har jag av lokala fått veta att han är ökänd son till tanten som driver speceriaffär i Nyord. Hon verkar inte vara uppskattad av byns fastboende. Tiden avslutar nog snart hennes affärer. Varje konsument har ju rätt att välja sin egen etik.
       Jag sökte hjälp av svenska ambassaden. Äsch! Den hjälpte främmande makt. Inte mig och min son som är svenska medborgare. Tjänstefel. På min begäran, observera ej på tullmyndighetens, hölls sjöförklaring i Byretten i Nykøbing F. ( 19850716) Intresserade kan beställa den offentliga handlingen. För domaren torde det vara uppenbart att tullen betett sig grovt brottsligt. I stället för att lämna ärendet vidare till polisens förundersökningsledare så valde domaren att ”sopa ärendet under mattan”. Som jag ser saken visade domstolen och polismyndigheten på korruptionen i det så kallade rättsväsendet. Jag anser att domaren och vakthavande polisbefäl valde att skydda brottslingar. Ett brott i sig, utfört av Staten. Det vill säga en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

       Hur kom då advokat Mikkelsen in i bilden? Naturligtvis finns mer att berätta men nu orkar jag inte mera idag men nämner att Svenska Kryssarklubben (SXK) med Hugo Tiberg var inblandade. Tiberg uppdrog åt advokaten på SXKs vägnar att hjälpa mig.
        Kravet på 60000dKr i skadestånd undanröjde jag själv genom sjöförklaringen. Advokaten lyckades visst läsa innantill i tullreglerna för tullen. Det tycktes inte chefen för tulldistriktet klara själv. De felaktiga kraven på smuggelböter upphörde. Den nyttan gjorde advokaten. Jag var medlem i SXK och skulle enligt dåvarade professorn i juridik Hugo Tiberg och deras reklam få juridisk hjälp genom mitt medlemsskap. Ändå skickade advokaten en räkning på flera tusen spänn till mig.             Advokaten vidtog inga åtgärder för att ge mig upprättelse. Han anmälde inte episoden till åtal. Det sägs att advokater aldrig försöker skydda sina klienter mot övergrepp av myndigheter. Jag har aldrig sett något som motsäger det ryktet. Nu på 2000-talet betraktar jag SXK, av flera skäl, som en av "båtlivets" värsta skadegörare. Enligt min rättsuppfattning har de båda juristerna gjort sig skyldiga till "medhjälp till brott". Min åsikt vilar på stabil juridisk grund i Br B kap 23. Många Danskar har förklarat att motsvarande dansk lag finns. Jag känner idag endast till ett fall där en jurist försökt skydda en enskild individ som drabbats av regimens brott. Min info i det fallet är tyvärr genom media. En yngling som dödats i Malmö. Skottet gått i nacken på ca 30 m håll. Advokaten blev visst utesluten. Polis har inte rätt att skjuta flyende. Den plikten hade jag som militär vakt i vissa situationer. Det var under kalla kriget. Trovärdig officer har förklarat att den rätten och skydligheten sedan några år (sent 1990-tal.) även strukits från det militära reglementet.

        Händelsen var så traumatisk för lille Staffan att han ett helt år senare hos mig försökt rita av sig upplevelsen i en förfärlig barnteckning.
Teckningen illustrerar hur tullbåten går på en vass undervattensklippa. Den har fått stor dynamitladdning i botten av assisterande män i gummibåt. Vidare visar bilden hemskt väder med hagel, åska och kraftiga blixtar mot tullkryssaren.
        Staffans mamma ringde också och undrade vad som egentligen hänt eftersom vår son uppvisat uppvisat problem även hos henne p.g.a. tullens övergrepp. Tyvärr uppfattar jag henne som en mammafundamentalistisk ynka som tycker det är viktigare att skydda myndigheter som begår övergrepp än att skydda sin egen son. Hon har nog aldrig betraktat Staffan som vår son.

Mera dansk rättsröta?
Jag vill minnas att tullens blanketter för bötesförelgganden var onumrerade. Att jämföras med fraktsedlar hos ett åkeri. Tullen hade visst även normalt möjligheten att kräva kontanta slantar. Vi var Nordiska medborgare varför det inte gick i vårt fall. Det verkade som att tullen kunde uppkräva böter, stoppa pengarna i fickan och sedan kasta blankettkopiorna i sjön. Flera danska seglare har sagt att så är det. Svensk och dansk polis lär ju ha numrerade blanketter i sina block så då måste man visst trixa mera om bötespengarna skall "försvinna".

Behöver jag nämna att Staffan och jag lidit stor skada av övergreppet. Dels drabbades jag av mycket besvär och kostnader förutom det psykiska lidandet. Kränkningen var grov. Rekreationsvärdet av resan so dittills varit en god resa förtogs. Juristerna valde som sagt att skydda Staten och bistå i kränkningen av Staffan och mig som individer.

* * * * * * * * * * * * * *

Modeér Bengt
Byrå Modeérs Advokatbyrå AB. Malmö.
Advokat Bengt Modeér (innehavare) ,  Advokat Lars O. Modeér

Jag har i brev av den 911212 sökt hans hjälp för att försöka skydda Karins och min son. Med vändande post kom svaret som sedan har visat sig vara en regel utan undantag. Han anför ett sedvanligt svepskäl för att inte vilja hjälpa mig. Två advokater på byrån.
* * * * * * * * * * * * * *

Nordenadler, Per
Nordenadler, Theodor

Jag har inte kontaktat denna advokatbyrå. -Jo, nu har jag kontaktat Per Nordenadler. Jag söker hjälp med att rädda min s/y Ofelia. Läs om henne under Organisationer, "Centrum för Rättvisa".
2009-06-23 15:53 Jag ringde Theodor Nordenadler. Han snackar endast pengar och är inte beredd att ta ärendet. "-Kan man omsätta det i pengar?" blev en återkommande fråga. Han svamlade även lite om JO. Att i egenskap av jurist kunna hindra myndigheters kränkning av mig som individ tycktes vara utanför hans föreställningsvärld och kompetens. Slutpratat kl 16:02

Om jag talar om för läsaren att jag på "Tomas Hemsida" endast redogjort för "toppen av isberget" kanske jag möts av viss förståelse. JAG  HAR  BLIVIT  TRÖTT. Det är ett av skälen till varför jag inte kontaktat Nordenadlers.

Uppgifter som jag tog från nätet sent 2003:
Byrå - Advokatfirman Nordenadler AB
Postadress - Davidhallsgatan 27 A, 211 45 MALMÖ
Växel - 040-12 69 95
E-post - adv@nordenadler.se

- Nordenadler, Per , - Advokat , Inriktning - Affärsjuridik
Språk
E-post - adv@nordenadler.se
Födelseår - 1930 , Inträdesår - 1983 , Status - Verksam

( 2003 - 1930 = 73 år. Det är skälet till varför jag inte kontaktat Per Nordenadler. Det är ganska gammalt. Är det seriöst av advokatsamfundet att låta så gamla personer vara verksamma under en skyddad yrkestitel? Då har åldern ofta börjat ta ut sin rätt. Att så är har jag sett på stan.
Jag nämner P N hjälpt mig 1974. Han behövde då inte gå i polemik med någon myndighet eller annan kollektiv maktfaktor i samhället. Den goda hjälpen var att han, mycket pedagogiskt, med mig gick igenom ett rufflarkontrakt från ACVA-båt i Nyköping. Båtkonstruktören Lars Olof Norlin, konstruktör av "Allegro-båtarna" var inblandad i företaget. Ett företag som då omhuldades bl.a. av Svenska Kryssarklubben, SXK.
Per Nordenadler hade vid den tiden i 15 år verkat som "affärsjurist" inom industrin. Jag som ung verkstadsarbetare hade blivit misstänksam mot kontraktet. Dock hade jag likväl varit blåögd. Mina ögon var färgade av eufemismerna i båtpressen. Per konstaterade att detta var det värsta kontrakt han hade läst. Sådana kontrakt förekommer inte i seriös affärsverksamhet klargjorde Nordenadler. (Det knyste inte SXK om!) Jag tröttar nu inte läsaren med alla detaljerna. Jag nämner den avslutande paragrafen. Det var en ålderdomlig "juristformulering" som Nordenadler inte hade sett efter sin utbildning. Paragrafen betydde: "Om vi av misstag har tagit det minsta lilla ansvar i någon annan paragraf i detta kontrakt så friskriver vi oss från det ansvaret också." Sådan friskrivning fungerar i domstol visste N. Jag valde att bygga båt hos annan "lustig" firma. Dock utan samma avtalsmässiga risker.
År 2004 fick jag seriös och prisvärd hjälp med ett segel av en etablerad företagare i Oxelösund. Uppfattningen var där då: "-att inte ens om den där Lars Olof Norlin försöker med förskottsbetalning får han någon i den trakten att utföra något åt honom." (Var noga med att inte blanda samman med Peter Norlin som tycks ha ett gott renomé.) )

Intressant var Nordenadlers ståndpunkt: Jurister kan inte själva göra avtal om tekniska produkter. Det måste göras tillsammans med dem som kan verksamheten och vilka risker för fel som är förknippade med verksamheten/produkten. Sådana avtal skall skrivas med korta huvudsatser och "punkt". Infogade bisatser är något som jurister försöker skriva för att tjäna pengar på medelst "slirande tolkningar".

- Nordenadler, Theodor , - Advokat, Delägare , Inriktning - Affärsjuridik, Brottmål
Språk
E-post - adv@nordenadler.se
Födelseår - 1955
Inträdesår - 1985
Status – Verksam
* * * * * * * * * * * * * *


Salmi Ismo
Advokatfirman Åberg & Salmi , Kammakargatan 48, 2 tr
Box 3095 , S-103 61 STOCKHOLM Telefon 08-673 51 80
salmi@abergsalmi.se
torsdag den 13 november 2003 Kl 14:26
Växeln svarade. Ismo i telefonmöte som varar en stund. Växeln frågade lite om problemen och tog mina båda telefonnummer. De skall höra av sig igen. ## Slut 14:32

fredag den 21 november 2003
adv Salmi har inte hört av sig.
kl 11:10 Jag ringer adv Salmi och frågar varför de inte hör av sig. Växeldamen sade att Salmi har fått en lapp med mitt namn och nummer. För säkerhets skull skriver hon en ny lapp för att ge honom. Samtal slut kl 11:16

torsdag den 27 november 2003
När jag var i Malmö ringde Ismo mig. Vi kom överens om att jag skall ringa i morgon.
* * * * * * * * * * * * * *
fredag den 28 november 2003
kl 11:15 Jag ringer Salmi.
Rättshjälp kan jag sannolikt inte få. Han begär 12500:- förskott utan att säga något om vad han skall göra. ”-Men du , tack skall du ha för nu måste jag springa iväg.”

Övrigt: Jag har hemförsäkring som innehåller "Rättsskydd" i Folksam. Det var advokaten inte intresserad av. Läsaren kan ju liksom jag spekulera över orsaken. ( Jfr även advokat Lennart Hane.)

Mina källor uppger även att advokat Salmi varit "ombud" för Osmo Vallos efterlevande. Jag har ju den uppfattningen att Osmo lustmördades av Regimens mördarpatrull. ( Jfr regimens insatsstyrka som hotade mig och mina barn den 8 aug. 1997 på annan plats i mn Hemsida.) Ingen information har jag om att advokaten Salmi i något avseende lyckats få någon form av upprättelse för Osmo och hans efterlevande. Om advokaten ens har försökt tycker jag är en befogad fråga.

* * * * * * * * * * * * * *

Sarvik Johan
Byrå Mattisson och Nyblom. Numera Mattissom och Sarvik tror jag.

Uppdraget han började med handlade inte om myndigheternas lagtrots mot mitt/vårt barn. Han gav ett pris på 15000 SKr. I rätten ändrade han utan förvarning priset till 30000 Den uppgiften tar jag i dag ur minnet. Den dag jag får mer ork skall jag rota i min pappershög för att finna anteckningar. Principiellt värre är att han, enligt min analys och därmed erhållen välgrundad uppfattning, var illojal mot mig. Han samarbetade med "motparten" för att orsaka mig skada. Det uppfattar jag som kränkande. Bl.a. dolde han "övergrepp i rättssak".

* * * * * * * * * * * * * *


Schunnesson Per.
Tisdag den 2 december 2003 Kl 16:02 Jag ringer Per Schunnesson. Född –50.
Han berättar om en Prof. Hans Elving i Lund. Lär ha sagt att juridik är det Rafinnerade våldet. He, he. Han var väldigt trevlig och vänlig (!?) och verkade nästan uppgiven inför sådana problem som jag har. Han tog min e- post för att ev. tipsa om något namn som kanske kan vara användbara för att söka upprättelse mot staten. Allmänt tror han att yngre advokater är bättre på mänskliga rättigheter.
* * * * * * * * * * * * * *

Segner Åke, Trbg.  
Min pappa anlitade honom i början av 1960-talet. Det var när vår mamma blivit sjuk och pappa måste skilja sig för att skydda mig och min bror. Som barn visste jag vad som skedde. Min analys som vuxen idag är att advokaten måste ha varit väl medveten om att bl.a. sociala myndigheter ägnade sig åt Grova Tjänstefel. Adv. utnyttjade min pappas auktoritetstro, skyddade tjänstemännen, domaren och socialnämnden. En av ideerna var att advokaten skulle äta lax medan pappa, min bror och jag skulle leva på havregröt. Tjänstemännens brott skulle döljas.

* * * * * * * * * * * * * *
Sjölund Christer

Byrå: Advokaterna Ahrnbom och Sjölund Kyrkogatan 3 tel 11 73 50 Advokater: Olof Ahrnbom och Christer Sjölund.

Jfr vad jag skrivit på Ahrnbom. Vidare tror jag att Sjölund fanns i styrelsen på Stiftelsen Barnets Bästa i Malmö. Ca 1997. Det är något med en socialinspektör Jan Hultman.
Hultman i malmö som vid samtal tyckte att det är helt naturligt att Axel ännu vid sex års ålder inte träffat sin far. Det är inget fel begånget av myndigheterna!!!! Han talade då som företrädare för stiftelsen. Hultman har uppgetts vara ordförande i BRIS i Malmö under delar av 1990-talet. En av mängden föreningar som jag anser stödjer myndigheters brott mot barn i Sverige.

Den ambitiöse läsaren med rättspatos uppmanas hjälpa mig att avslöja det jag kallar för "Övergreppsindustrin". Skriv till Länsstyrelsen i Skåne och begär stiftelsens stadgar och styrelse. Hjälp mig att avslöja. Skicka elektronisk kopia till mig. Risk finns att jag förväxlat Sjölund med Per Schånberg som jag också försökt få hjälp av.
* * * * * * * * * * * * * *

Sjöström Johan
Advokatfirma Andersson och Sjöström Algatan 70 till 72 , Trbg. 0410 16166
fredag den 28 november 2003 Kl 13:25
Jag ringer dem. Johan Sjöström säger när han hör att jag har problem med myndigheter: Att han kan inte hjälpa mig. Rättshjälp kan man inte få när myndigheter gör fel. Så hänvisar han till Tuveson.
* * * * * * * * * * * * * *

Sundström Ulric
Advokat Ulric Sundström. Han var advokat nummer fem som jag kontaktade för att försöka skydda mitt/vårt barn. Det var 1991 han åtog sig uppdraget som han struntade struntade i. Enligt mina noteringar var det 910927.

"Rättshjälp" skulle finnas vid den tiden även om jag inte kunde få sådan. Andra pappor varnade mig för advokaternas informella hämndsystem som på svenskt maner sköts med muntlig handläggning. Förmodligen vill advokater och myndigheter undvika dokumentation för att omöjliggöra en eventuell senare saklig juridisk bedömning av t.ex. internationellt organ för Mänskliga Rättigheter. Papporna sade att man inte själv direkt kunde återkalla uppdrag från försumliga advokater. Då förvägrades man sedan rättshjälp från myndigheten. Man skulle först be myndigheten om hjälp med rådgivning om hur man skulle göra. Det gjorde jag. Som framgår av detta dokument så har jag, till i dag den 22 maj 2005, ej lyckats få någon hjälp av ngn advokat.
* * * * * * * * * * * * * *

Svenning Jan
advokat, Delägare
Inriktning - Allmän praktik, Offentlig försvarare Språk - Födelseår - 1944 Inträdesår - 1976 Status - Verksam
Byrå - Advokatfirman Svenning & Borin HB
Han är en av de advokater som jag sökte hjälp av redan de första åren på 1990-talet. Sedan valrörelsen 1998 har han valt att dölja Trbg kommuns lagtrots. Jag fann och informerade honom då i "Kådisarnas" valstuga. T.ex. att Sociala Nämnden sedan 1996 helt har vägrat kommunicera med mig. Enligt min rättsuppfattning är han en "from" Kds politiker som arbetar politiskt och stödjer brott mot barn som han känner till. Läsaren kan ju kontakta Svennings kumpaner i Skolnämnden och Socialnämnden i Vänersborg. Bilda er en egen uppfattning och vilken sorts heder de har. Som jag ser det utgör Svenning en cynisk del av d en är lönsamma "Övergreppsindustrin".

* * * * * * * * * * * * * *

Svensson Lars G
Nu i maj 2005 skriver jag ren notering av den 1991-09-13: Jag ringde advokaten och fick tala en Ulla Mörk som noterar mitt namn och tfn. Advokaten skall ringa tisdag eller onsdag veckan efter. Lite senare samma dag ringde han mig. Han anser att jag skall börja med konsultation och rådgivning hos honom. Det skall kosta 825 kronor och blir max. 1 tim. Därefter gäller en (ospecificerad) Rättshjälpsavgift. Därefter börjar han lägga ut texten enligt mönstret att "-allt är så oerhört komplicerat och kollosalt svårt". ## Jag konstaterar ganska kvickt att antingen så ljuger han medvetet för mig om lagens innehåll eller så kan han ej lagen? I vart fall låtsades han sig ej känna till Prop. 1990/91 nr 8 samt NJA 1989; nr 57. Tjänstefel skulle inte heller finnas i lagen. Knappast troligt att han skulle bli till någon hjälp varför jag tappade intresset för honom.

* * * * * * * * * * * * * *
Syren Bertil
Advokatbyrån? Jag minns inte namnet i dag, 2005. Troligen hans egen. Jag sökte inte advokaten för bistånd i min strävan att försöka skydda Axel, min son. Det var ca 1980 då jag behövde en "försvarsadvokat". Jag skriver ur minnet:
   Jag hade tvingats lyfta ut en elev från lektion då jag vikarierade som lärare på Sofielundskolan (högstadium) i Malmö. Rektorns namn minns jag inte idag men han sades ha politiska ambitioner. Troligen (fp). Om ngn läsare minns rektorn och ombudsmannnen nedan så ber jag läsaren kontakta mig för att friska upp mitt minne.
   Det var under den tidsandan då inte ens elever som knivhotade lärare skulle anmälas till polis. Eleven, en flicka, förstörde lektioner. Hon sprang omkring i skolsalen varvid hon trakasserade sina kamrater med knuffar, välte bänkar och kallade läraren för en mängd invektiv. Ordförrådet på det området var imponerande. Bl.a. titulerade hon mig skrikande för förbannade lärarejävel, jävla idiot och förbannade kukjävel. Mm. mm. Buselever kan ju stundom få stöd för "tufft" betende av sina klasskamrater. Det fick hon inte av en enda. Hon var visst dotter till en ombudsman för Sjöfolksförbundet. De ordentliga elevernas föräldrar som betalde skatt för sina barns skolundervisning kanske bör notera rektorns ställningstagande. Det var buset som skulle skyddas. Inte de ordentliga elevernas rätt till god undervisning och trivsel i skolan.
   Någon timme senare vart jag avskedad av rektorn som påstod att jag brutit flickans arm på tre ställen och hon låg på sjukhus. Innan jag hunnit avhysas från skolan var eleven där och visade triumferande upp ett stiligt gipsbandage som ngn läkare begåvat henne med. Någon dag senare ringde sjöfolksförbundets ombudsman hem till mig och försökte pressa mig på pengar. Summan han föreslog var några månadslöner. Kontant utan kvitto. Motprestationen var inte att dra tillbaka åtalet utan att låta bli att "göra stort skandalreportage" i kvällstidningarna.
   Jag blev åtalad för misshandel. Vid rättegången hade visst den politiskt foglige (?) läkaren, jämför obducenterna i fallet Osmo Vallo, bangat och inte i rättsintyget vågat skriva tre fakturer på armen. I rättsintyget beskrevs inga frakturer alls. Ömhet!? Det syns ju inte. En eventuell liten bula i nacken nämndes visst. (
En annan läkare har senare privat förklarat att läkaren kan riskera sin legitimation om de skriver falska rättsintyg. Fan troet. För mig tycks som läkare alltid utan heder skyddar varandra in absurdum?)
   Jag orkar inte redogöra för allt som sades under föreställningen här nu men rättsbingo slutade med att domaren ändrade sin icke neutrala attityd mot mig. Åtalet "ogillades" vilket betyder att jag blev frikänd. Om domaren bedrev medveten bluffpoker för att tubba mig att gå med på felaktiga beskyllningar eller om han var ärlig men vimsig förstod jag inte. Nåväl; domaren blev efter min undran, advokaten gjorde ingen invändning, ond på mig men gick igenom sina anteckningar igen. Han flyttade därvid om ordningen på papperna och började ett nytt sammanfattande förhör med den förslagna flickan. Åklagaren, som var osaklig, och flickan verkade redan känna segerns sötma. Domaren tycktes ha fått ordning på sin elementära logik och iakttagelseförmåga. Han började även följa lagbokens domarregler som krävar att domarens plikt är att förstå problematiken och därefter tillämpa lagens anda på problemet.
   Sammanfattande frågade domaren bruttan, under det att han med armarna visade samma mening, om han förstått rätt? Att läraren, jag, hade lyft henne horisontellt med ett grepp i byxbaken och ett i kragen. "—Ja, ja, så gjorde han!"   "— Och sedan rusade läraren med dig med ditt ansikte rakt in i väggen?"      Bruttan: "—Ja, ja, precis så gjorde han!"   Domaren läste sedan i läkarintyget. Konstaterade att inga märken funnits i ansikte eller panna. En eventuell påstådd bula i nacken. Domaren hade nu insett att den förslagna eleven ljög. Därför friades jag från beskyllningen. Eller måhända kom domaren på att jag faktiskt varit i tjänst i en myndighet. Det verkar det ju som att den offentliga makten alltid skall hävda Den Svenska Doktrinen . Nämligen; En myndighet eller etablissemanget har aldrig gjort fel! Myndighet har högre prioritet än fackpamp. Gud känner domarens bevekelsegrund.
   Jag är mycket undrande till advokatens passivitet. Under föreställningen hade han dock i ett papper strukit under elevens invektiv om "jävla kuk etc." och förklarade vikten av att jag tydligt nämnde det för domaren. När domaren blandade samman förhörsuppgifterna var advokaten dock passiv. Att jag kränkts av skolmyndigheten, avskedats på osaklig grund och därigenom förlorat ett halvt års försörjning fäste han sig inte. ÅssÅ skulle han gå och äta lunch med sin kompis(?) domaren.
   

* * * * * * * * * * * * * *
Söderpalm Maria
Advokatbyrån Lagerlöf &. Söderpalm 040 12 33 00
2003-12-05 13:27 En Maria Söderpalm svarade. Byrån delad. Hon var inte intresserad av någon klient som utsätts för brott mod de mänskliga rättigheterna. När jag ställer en rak fråga så blir svaret morrhoppeaktigt ; ”-inte tid att diskutera” . Så hänvisar hon till sin fd kompanjon Marie Lagerlöf 040 - 6607730 2003-12-05 13:32 jag ringer henne mest för att höra kort. Endast växeln som fick mina nummer.
* * * * * * * * * * * * * *


Tidén Roland, adv.
S . Förstadsgatan 4 , Mö. 040 12 03 04
tisdag den 2 december 2003 Kl 14:42 Jag ringer dit. En likgiltig dam tyckte att jag kunde ringa i morgon. Han i rätten idag. När jag frågade om han ville ha mitt nummer så skrev hon upp både till Lund och till Trbg. Han skall ringa i morgon fm.
Frågar varför jag inte finner honom på Samfundets hemsida. ? ?


fredag den 5 december 2003
Kl 12:55 Jag ringer på nytt till Advokat Roland Tidén AB
- Tidén, Roland , - Advokat, Delägare Status - Verksam E-post - advokat_roland.tiden@telia.com Födelseår - 1955 Inträdesår - 1986
Han svarade själv. Han sade sig inte kunna något om hur man agerar när myndigheter trotsar lagen och begår brott mot medborgare. Han säger sig inte kunna ”sådana bitar. ” Jag får vända mig till någon annan. ”-Lycka till. ” Samtal slut kl 13:00
* * * * * * * * * * * * * *


Tigerfeldt, Marita
Advokatbyrån Marita Tigerfeldt AB - Advokat, Delägare. Inriktning - , Språk -
Södergatan 28, 211 34 MALMÖ
Födelseår - 1959 , Inträdesår - 1992 , Status - Verksam
Växel - 040-97 56 00 , Mobil - 0708-67 56 00 E-post - maritatigerfeldt@mail.bip.net
2003-12-05 15:05 Jag ringer henne. Växeln, Madelaine Ejerstedt, tog mitt namn och nummer. Gav beskedet att advokaten skall ringa mig om liten stund. 2003-12-05 15:40 Jag ringer åter upp. Växeln svarade och visste inget.
2003-12-08 16:50 Advokaten Tigerfeldt, Marita ringde mig. Hon ansåg sig vara expert på brott och familjerätt. Hon ville veta om problemen. När jag bad om hjälp för min son Axel 12 år som aldrig träffat sin far så tyckte hon att det var helt i sin ordning. Att Vänersborgs Tingsrätt vägrat behandla vårdnadsmål i drygt 4 år var det också OK. När jag beskrev hur Trelleborgs kommun och Tngsrätten begår brott mot mig så var hon plötsligt inte expert på ”brott på den sidan”. Hon sade en del andra kränkande saker till mig. Hon påstod att jag inte talar sanning och att hon inte vill han med sådant klientel som mig att göra varefter hon avslutade samtalet.

( För allmänheten på nätet så nämner jag att de "grova puckarna" i myndigheternas övergrepp finns dokumenterade i offentlig handling. Det är således inte svårt för den som har normal allmänbildning att göra en grov rimlighetskontroll av min berättelse. Då torde det vara enkelt för en serös jurist som skall ha väldigt lång och fin utbildning. )
* * * * * * * * * * * * * *

Tuveson Michael
Jag skrev brev av datum 1991-12-17. Fick inget svar varför jag påminde med nytt brev -9-201-08. Fick svar: " har inte tid".

Vid samtal med ngn i staden framfördes åsikten att advokaten för register över klienter som inte varit tillräckligt underdåniga. Personen menade att advokaten inte ville hjälpa mig eftersom min far "sågat" advokatens far. Hur det är med saken vet jag inte. Advokaten har inte velat svara då jag frågat. Sedan har Trbg Tingsrätt vägrat lämna ut ett mål som är offentlig handling. I målet som jag sökte torde framgå om det var Tuvesons far eller ngn annan advokat som betett sig oredligt mot min pappa. Jag vet däremot vad som hände då på 1960-talet.

Den dag jag orkar kanske jag berättar om det här.

* * * * * * * * * * * * * *


Wallkvist Stellan
måndag den 8 december 2003 Kl 15:50
Jag söker adv Stellan Wallkvist ( ej träff på samfundets hemsida.) 040 – 10 46 50
En dam som bryter svarar Advokatbyrån Wallqvist Bruzelius. Jag framför mitt ärende genom henne. Hon låter hälsa från advokaten att man ej är intresserad av ärenden där medborgaren är utsatt för brott av myndigheter.
* * * * * * * * * * * * * *


Wernbro, Hugo
Byrå - Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB. Stortorget 23, 211 34 MALMÖ
Växel - 040-690 04 00 Webbadress - http://www.setterwalls.se E-post - malmoe@setterwalls.se
- Wernbro, Hugo, Advokat, Delägare. Inriktning - Språk - E-post - hugo.wernbro@setterwalls.se
Födelseår - 1957, Inträdesår - 1991 , Status - Verksam
måndag den 8 december 2003 Kl 15:43 Jag tänkte ringa och frågar efter Hugo Wernbro. Nä , jag såg deras hemsida först och fann den närmast larvig. Jag ångrade mig. Senare kl 17:02 ringde jag likväl upp. Svarare ber mig vänta. Sedan sade damen att de endast sysslar med affärsrätt. Hon föreslår att jag skall ringa Wistrand , Nordia , Nova och Göran Lutherkort.
* * * * * * * * * * * * * *


Winklerfelt, Bo af, Malmö.
Nu i maj 2005 finner jag inte honom i Sveriges advokatsamfunds matrikel. Jag kontaktade honom i början på 1980-talet efter att jag drabbats av stöld och skadegörelse. "Gärningsmannen" var Malmö kommun. Det fastslogs av polisen. Samhällets s.k. "Rättsväsende" skyddade inte mig trots att förövaren var känd. Eller var det just därför? Jag vände mig då till advokaten Winklerfelt. Han åtog sig uppdraget att hjälpa mig varefter han struntade i ärendet. I det fallet anser jag att Sveriges advokatsamfund tydligt visat att beteendet är att anse som "God Advokatsed."   Jag skrev nämligen till syndikatet och redogjorde för advokatens agerande.

Senast såg jag hans namn i annons från AdvokatGruppen i Lund. Där nämnd tilsammans med kumpanerna Advokaterna: Helén Kinnman, Claes Sandberg och Bo af Winklerfelt.
* * * * * * * * * * * * * *


Tillbaka

Uppdaterad: torsdag den 23 juli 2009.

Tryckt, mångfaldigat och utgivet den 2009-07-24 av Tomas Gidlöf, Matrosvägen 5, Trelleborg.