Brev till Advokatsamfundet ang. advokat Winklerfelt
samt
mina kommentarer.

 

Överst scannade dokument och därunder mina kommentarer.
M V H // Tomas.

 

 

 

 Advokatsamfundets svar:

Det enda Advokatsamfundet gjorde var att se till att jag återfick mina papper på ett för mig besvärligt sätt. Jag tvingades lämna mottagningsbevis samt ta mig till viss post och lösa ut mina handlingar.

Advokatsamfundets har inte;

- redovisat att det givit advokat Winklerfelt någon form av tillrättavisning.

- vidtagit någon åtgärd för att hjälpa mig att finna någon annan advokat.

- givit den minsta ursäkt för deras medlems beteende.

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: söndag den 29 juli 2007.

Tryckt, mångfaldigat och utgivet söndag den 29 juli 2007 av Tomas Gidlöf, Matrosvägen 5, Trelleborg.