Organisationer.


Detta är en mkt ofullständig lista över organisationer som jag sökt hjälp av.


Dokumentet är endast påbörjat. Mer kommer om jag får ork.

    

Centrum för rättvisa, Sverige. Gå till.
Facket, Sverige. Gå till.
Svenska Båtunionen, SBU.
 Gå till.

Organisation4, Sverige. Gå till.
Organisation5, Sverige. Gå till.
Organisation6, Sverige. Gå till.
Organisation7, Sverige. Gå till.
Organisation8, Sverige. Gå till.
Organisation9, Sverige. Gå till.
Organisation10, Sverige. Gå till.
Organisation11, Sverige. Gå till.
Organisation12, Sverige. Gå till.
Organisation13, Sverige. Gå till.
Organisation14, Sverige. Gå till.
Organisation15, Sverige. Gå till.
Organisation16, Sverige. Gå till.
Organisation17, Sverige. Gå till.
Organisation18, Sverige. Gå till.
Organisation19, Sverige. Gå till.
Organisation20, Sverige. Gå till.
Organisation21, Sverige. Gå till.
Organisation22, Sverige. Gå till.
Organisation23, Sverige. Gå till.
Organisation24, Sverige. Gå till.
Organisation25, Sverige. Gå till.
Organisation26, Sverige. Gå till.
Organisation27, Sverige. Gå till.
Organisation28, Sverige. Gå till.
Organisation29, Sverige. Gå till.
Organisation30, Sverige. Gå till.


Centrum för rättvisa.
Jag har skrivit till dem med önskan om hjälp mot de myndigheter som utan rättegång tagit min, våran, båt Ofelia som ett led i trakassererna som drabbar mig och mina söner. Brev till Centrum_20090710_Tryckt.pdf
En kopia med "skyddstext" visar jag här. Det är ett pdf-dokument så din Acrobat Reader måste fungera.
Jag skickade till dem med post och snigelpost brevets datum. Senare samma dag bekräftade de att mitt brev kommit fram. Det verkar seriöst. ( Pappersbrevet tar nog några dagar.)

Ett svar från dem kom till mig idag den 2009-09-22
De skriver att de inte har kompetens. Det är kanske intressant att notera.
Deras svar. ( pdf - format.)

 

 

Facket.
* * * * * * * * * * * *
Nu söndag den 30 augusti 2009 fogar jag nedanstående till min hemsida.
Ursprungligen skrev jag detta i en "gästbok" som fanns på dåvarande Fackmedlem.nu
Jörgen som hade den sidan då har nu begränsat sig till sidan Unnionen.se (Ja, med två "n". Unionen är en sammanslagning av tidigare SIF och HTF.) Då när jag höll tummarna för Jörgen så hade jag likväl ingen tro på att han kunde vinna vilket han inte heller gjorde.
* * * * * * * * * * * *

måndag den 28 augusti 2006.
2006-08-28

Till Jörgens Gästbok:

Till den som ids läsa min hemsida ( tomasgidlof.se , TomasGidöf.se eller bara Gidlöf.se) säger jag:
Axels öde beror inte på att hans mamma agerar felaktigt. Det är ju som alla vet, om de tänker till, INTE MAMMAN SOM HAR MAKTEN.

MAKTEN ligger hos myndigheterna som skall följa gällande lag och ratificerade konventioner. Det gör myndigheternas tjänstemän och politiker i nämnder ej. De trotsar lagen vilket är brott enligt brottsbalken. Problemet är i stället att polis och åklagare inte skall utreda brott som begås av Sveriges offentliga makt. Enligt min rättsuppfattning är det så kallade rättsväsendet korrumperat. Jag har övertygats om Sveriges Riksdag har en (flock) Ombudsmän vars uppgift är att dölja detta faktum. JO = Riksdagens Ombudsmän. Som namnet säger; ombudsmän för riksdagsmännen. Inte för oss medborgare.
SIF stöder enligt min uppfattning Brott mot de Mänskliga Rättigheterna.


Jag håller tummarna för att Jörgen vinner i rätten.
Jag är sedan många år medlem i SIF. Den hjälp jag har fått är av SIF i Stockholm: En ombudsman ringde Fk och lade SIFs näsa i blöt när Försäkringskassan utan någon angiven laglig grund vägrade att betala ut min sjukpension i tre månader. När ombudsmannen agerade mot Förkränkningskassan så betalades den innehållna pensionen till mitt konto följande dag. När jag själv vid upprepade tillfällen kontaktat FK ignorerades jag. Jag har sjukpensionerats av politiska skäl.

Dock är hjälpen från SIF så begränsad att det inte uppväger det faktum att SIF, sedan många år, stöder brott som Sveriges Offentliga Makt, myndigheterna, begår mot mig och mina barn och många fler medlemmar. SIF följer inte sina stadgar.
Varför är jag medlem i SIF trots att jag är missnöjd?
Jo, det beror på min dumhet, depression och att facket utövar utpressning. Om du missar med inbetalning till EAK med en dag så kastats du ur systemet. Facket brukar lägga ut upp till två månader om det blir fel med kontingenten.
Jag har blivit grovt hånad av SIF – Syds Syrelse när jag på möte begärt hjälp. Styrelsen hånade mig och förklarade att jag skall använda advokat för att kommunicera med min fackförening. Jag har varit medlem sedan 1986 men aldrig fått någon hjälp utöver ovan nämnda. SIF har inte ens brytt sig om att teckna avtal med de arbetsgivare som jag haft.

Jag har personlig erfarenhet av Svenska Fabriksarbetareförbundet, Svenska Metallindustriarbetarförbundet och Svenska Transportarbetarförbundet. Kortare: Fabriks, Metall och Transport.
Fabriks begärde i början av 1970-talet att Trelleborgs Gummifabrik skulle avskeda mig. Bolagets styrelse gick ej med på denna begäran. (Notera: En lärling på verkstadsgolvet fick skyddas mot Facket (ungefär detsamma som Socialdemokraterna) av ett stort bolags styrelse!)
Metall dribblade under 1980-talet bort min anställning när jag var tjänstledig för studier. Efter några arbetslöshetsperioder kastade Metall mig ur facket. Jag hade följt alla regler. Eftersom jag då hade förvärvat körkort med full behörighet kontaktade jag Transport som sade: ”-Det är ju för djävligt ! Så kan väl för fan inte en fackförening göra med en medlem! Transport avd 12 i Malmö hjälpte mig. De kontrollerade att jag följt alla regler varefter Transport tog in mig som medlem med ca ett halvårs retroaktivitet. Under tiden jag var medlem fick jag flera gånger hjälp mot strulande arbetsgivare. Transport bevakade på den tiden också sina medlemmars intressen gentemot olika myndigheters trakasserier av medlemmar. Till exempel mot polismyndighet och arbetsförmedling. Transport visade också samhällsansvar genom att stoppa abnormt slöseri inom AMU (ArbetsMarknadsUtbildning.). Ett ex. var att när chaufförer skulle få kurs i att köra ”gaffeltruck” så skulle kursen vara i sex eller sju veckor. Det var således primärt ett sätt att bränna skattepengar för att partikamrater skulle ha låtsasjobb. Transport lyckades korta kursen till en vecka. Alla medlemmar klarade slutprovet med marginal.
Idag tycks även Transport ha förlorat sin medlemsorientering. ( Under aug 2009 har jag åter fått positiv information om Transport.)

Indirekt erfarenhet har jag av CF. Min förste sons mor avskedades från ett statligt jobb då hon skulle föda vårt barn 1977. Hon var ”LASAD” som det då kallades. Det vill säga fast anställd. När hon begärde hjälp av Civilingenjörsförbundet sade deras ombudsman: ”-va, kan en civilingenjör bli gravid. Det har vi aldrig hört talas om. Ha, ha, ha.” Det var den hjälp hon fick.

Tomas Gidlöf, Trelleborg.

* * * * * * * * * * * *

 

Svenska Båtunionen, SBU.
Läsaren tycker kanske att texten här är malplacerad men det finns ännu en tanke bakom denna placering.

Kopierat från Riksdagens hemsida:

  "Lagar är regler som alla i ett land måste följa."
(Tomas kommentar; Trevligt om så vore!)

 

Läsaren uppmanas att läsa lagtexterna (länkar nedan) och jämföra med den uppfattningar som den rättskunnige advokat X har. Tycker du något själv, läsare?

Erindran:

Myndigheternas serviceskyldighet

Förvaltningslagen § 4 : med flera §-er.

Brottsbalken Kap 20. Om tjänstefel m. m.

Brottsbalken Kap 23.
(Den kan man betrakta som en urgammal lag om civilkurage!)

 

* * * * * * * * * * * *
Samtal med advokat X den 23 juni 2009.
Avskrift.
Samtal börjar 2009-06-23 12:55 Och slutade 13:52

Tomas: Ja, god dag.
advokat X: - Ja, jag ringde nog på Matrosvägen först. Det stämmer nog. Jag vet att du sa att du var hos din bror.
To: Nä, det är min son.
advokat X: - Ja, Staffan, så var det ja.
To: Ja du har ju inte hela bilden klart för dig. Vi är ju alltså jävligt pressade. För detta är en del i ett större händelseförlopp. Jag vet inte om det har framgått. Jag mår så dåligt så jag vet inte hur mkt jag har berättat för dig.
advokat X: - Jo du har berättat en hel del.
To: Dom har sagt rent ut att jag skall trakasseras bort från Trelleborg.
advokat X: - ja vi har ju pratat lite när det gäller din båt. Den har du ju naturligtvis rätt att hämta. Den står omhändertagen hos kommunen i något förråd. Det är ingen risk för förstörelse och stöld eller så.
To: Jamen den står ute i solen nu och blir förstörd för varje dag.
advokat X: - Det är väl en plastbåt du har.
To: Ja men inredningen. Den har inte fått komma upp på land sedan år 2000.
advokat X: - Nej.
To: Och skrovet tasr ingen skada men skrovet stöds ju upp av träinredningen och den får ju inte torka. För detta är ju medveten skadegörelse dom håller på med.
advokat X: - Du har ju möjlighet och få hem båten precis när du vill. Jag har ju pratat med dom på kommunen.
To: jag och vad tänker dom kräva mig för pengar för det då.
advokat X: - Ja, se dom vill ju ha betalt. I grunden så ligger det säger dom att det hära kostnaden som kronofogden gjorde då för hämtningen och upptagningen av båten. Handräckningsförfarandet. Det ligger runt 15000 kronor.
1½ minut.
To: Men då vet du som advokat att kommunen har hindrat mig att använda min båt sedan år 2004. Så kostnaden för kronofogden att sätta en röd lapp på min båt den är inte 15000 kronor. Sen är det så att kommunen har stulit egendom som jag inte har fått tillbaka som hindrar mig att använda min båt. Så det är sånt här så jag skall väl inte betala kommunen 30000 kronor eller någonting. Jag har ju krav på kommunen.
advokat X: - Så att dom är ju beredda att lämna ut båten till dig för en lägre kostnad.
To: - Ja men det är ju jag som skall ha pengar.
advokat X: - Det intressanta är ju här om du frågar mig just nu vad du skall prioritera.
2:30 min.
To: Jag har ju inte 15000 kronor. Kronofogden har alltså tömt ut mina konton på. Utan att jag har fått va i en rättegång så har kronofogden tatt mellan 2 och 300000 kronor för mig.
advokat X: - Altså det är ju så att e , att e, att e, ( Något ohörbart mummel.) Man får ju ta olika strider. Man får ju ta en strid i taget. Är det båten som är det viktigaste så kanske det är bättre att fundera på en ekonomisk uppgörelse med kommunen när det gäller båten så att du får tillbaka den. Var bor du Tomas. Bor du i villa eller lägenhet?
Tomas: Jag hade tillhört dom som är bostadslösa på grund av att jag är utsatt för brott av svenska myndigheter. Och hade jag inte ägt ett litet hus än så länge så hade jag… Jag har alltså ett litet hus utan lån och det är där jag bor när jag inte är hos min son i Lund.
advokat X: - Kan man ställa båten där?
Tomas: - Nä det kan man inte. Och det är så att kommunen har , en del människor har en konstig uppfattning om lagen sa du va, men när kommunen konsekvent vägrar att kommunicera, över huvud taget, dom kastar brev, viss vissa brev förs i diariet men de besvaras inte, när man ringer till dem så kastar dom luren trots att det finns vittnen så står tjänstemännen och vägrar kommunicera. Och är det inte så att Trelleborgs Kommun är en juridisk person?
advokat X: - Kommunen som sådan och är en kommun.
Tomas: Ja, det är en organisation.
advokat X: - Ja, vissa kommuner är ju, dom har ju massor av olika aktiebolag under sig och en kommun i sig kan nog vara flera juridiska personer. Beroende på vilken del av kommunen du har att göra med. Det kan ju finnas ett tomträttsaktiebolag som är en del av kommunen.
Tomas: Ja, men ett aktiebolag? Men om jag går till en förvaltning och de vägrar att kommunicera, då har kommunen gjort fel. Och jag har alltså försökt få kontakt med kommunen nu sedan år 2000. Sen finns det alltså en historia som går ända bak till 1990. Fel, ända bak till 1960 – talet va. Och det var en kommundirektör som gick i pension vid år 2000 ungefär, som stoppade dom här trakasserierna. Och dessutom har båten inte besiktigats. Den är ju skadad ju. Jag har skador för kanske 200 tusen som kommunen är skyldig till. Den som skulle köpa båten billigt va, han sade att propellern har ramlat i delar för att jag har ju inte kunnat sätta på någon offeranod. Så där är ju en direkt skada och sedan vet jag att dom här människorna är ondskefulla människor som komme…
(05 min 10 s) Jag kan ju ha satt en stropp om propelleraxeln och förstört den bara för att det är jättekul för att de vet att polismyndigheten är inblandad i det här och skyddar dom. Det här är så jävla grovt att det finns inte ord för det alltså. Polisen hånar mig, och polisen gör inga utredningar när jag anmäler kommunens tjänstemän. Dessutom finns det i polisen … Polisen har haft mig arresterad i Trelleborg minst fyra gånger utan att jag har haft rätt till advokat. En gång tillsatte dom en advokat som satt och höll med polisen. När det framgår av polisens dokument att jag har försökt få kontakt med socialnämnden men dom vägrar att kommunicera, dom vägrar att ta upp ett ärende. Dom har till och med orsakat min mammas död.
advokat X: - Hmm. Jo.
Tomas: För dig som advokat kan jag berätta detta men är det sen så att du går över till båtorganisationen så har jag alltså vatt i ”båtlivet” sedan 1961 och jag har en hel del att berätta om väldigt dåliga saker som finns inom båtlivet som borde tas bort.
advokat X: - Visst finns det. Det finns alltid dåliga saker i alla. Ja, hm.
Tomas: som man borde prata om. Men så du menar att jag skall betala 15000 kronor till kommunen för att dom har förstört min båt eller skadar min båt.
advokat X: - Det är ju möjligt att jag kan pruta ner det.
Tomas: Men mitt krav till dom är ju högt.
advokat X: - Men vad jag säger är att ditt krav Det är ju så att ditt krav behöver du inte ge avkall på bara för att du får tillbaka båten. Du har ju alltid rätt till att kräva och stämma kommunen och väcka talan mot kommunen.
Tomas: - Ja men kan man det ? för jag får ju ingen rätt någonstans.
advokat X: - Ja rätt . De, de, .
Tomas: Dom har ju till och med ordnat hemliga rättegångar. Har jag berättat att när jag har gått till kronofogden och bestridit kraven så kommer polisen och griper mig för att dom vill inte prata med mig. Har jag berättat detta?
advokat X: - Jag pratade ju med kronofogden och du hade ju blivit delgiven den här handräckningen.
Tomas: -Har du fått se mina namnteckningar?
advokat X: - Förlåt?
Tomas: Har du sett mina namnteckningar?
advokat X: - Nä, se det finns inga namnteckningar. Det kan ju kungörelsedelges.
Tomas: -Men varför är det inga krav på tjänstemännen? När jag kräver legitimation så går de ju bara. Jag är inte delgiven. Det kommer folk hem till mig och hotar mig och sedan så vill jag veta vem de är så då går dom. För de vill inte visa legitimation. En utgav sig för att vara polis. Och sedan har jag fått höra på stan att den personen är delgivningsman. Men jag är inte delgiven. Och när jag går till myndigheten så kommer polisen och arresterar mig. (08:00 min) Har du fått de krav brev som jag har lämnat? jag har ju gått till kronofogden. Jag reste till Lunds kronofogde. Ja, de vägrar ju att skriva ner vad jag berättar för dem. Sen ringde de till polisen så kom polisen att arrestera mig för att dom vägrar att prata med mig. Så står det inte i förvaltningslagen.
advokat X: - Du har ju rätt till samma behandling som alla kommuninnevånare. Naturligtvis, så är det ju. Självklart. (08:30 min)
Tomas: Jo men alltså en myndighet har inte rätt att vägra kommunicera och inte skriva ner. Jag har ju protesterat, då är de kommunen som skall stämma mig. Dom hade ju en rättegång i Trelleborgs Tingsrätt där jag inte ens fick vara med. Och sedan gick de ju hem till min pappa som är född 1916 och krävde honom på, om det var nio, tio eller elva tusen koronor. Det var i storleksordningen 10 tusen kronor.
advokat X: - Hmm.
Tomas: ja och det kallar man en skör gammal pensionär. Jag har alltså skrivit åtminstone fem brev till kommunen. Och nu, jag är alltså nu så psykiskt sjuk så att jag kan inte koncentrera mig. Nu när du pratar med mig, ja du hör ju på min röst att jag är rädd eller orolig. Hur kan det komma sig att myndigheternas tjänstemän kan bete sig precis hur fan som helst. Dom har ju stulit grejer. Det finns i alla fall ett vittne på det. Vittne på att dom har tatt vagnen. Det var år 2003, så för att hindra mig att ställa båten på land så stal dom min båtvagn och utrustning till den. Det är sådana här komponenter.
advokat X: - Men om du har vittnen och gör en, och gör en , och gör en polisanmälan så borde det ju inte vara några problem tycker jag.
Tomas: - Jo det är det för att polisen är inblandad. Polisen är ju styrd av polisstyrelsen och det är en politisk nämnd. Och det görs inga, alltså det har jag ju , det är ju massor med människor som vet detta att när våra offentliga myndigheters tjänstemän gör något som är fel och direkt brottsligt så skall ingen utredning göras.
advokat X: - Jahhh!
Tomas: - jag är alltså helt rättslös. Och jag har inte gjort några fel. Och min vuxne son han är ett svårt skadat (skilsmässobarn), han är 32 år gammal nu, men utanför sitt arbete så p.g.a. rädsla så är han som en omogen 12-åring. Han har försökt att ringa kommunen för att få en plats. Dom bara nonchalerar oss. Ignorerar oss.
advokat X: - Hmmm.
Tomas: - Det är så här dom har jobbat. (10:30 min.) jag vet inte om jag hr fått fram det till dig? Och jag kan säga så här på telefon nu att från början har det varit, jag vet ju inte vilka, för brottsoffret har ju svårt att ha en säker uppfattning om vem som är gärningsman om man inte sett det. Men Trelleborgs Båtsällskap sett till att jag har blivit borttrakasserad från hamnen på 1970-talet. Och dom har trakasserat oss så mycket att det är förmodligen en starkt bidragande orsak till min förste sons mors och min skilsmässa. Och då var det samma metod. Vi fick ingen båtplats på vinteruppläggning.
advokat X: - Jag pratade ju med dom om sommarplatsen då och då påstår man ju då att man har skickat som vanligt det här avtalet om sommarplats men det kom inte tillbaka undertecknat. Och det är det som lett till …
Tomas: - Nä det är det inte för att jag har anmält intresse för vinteruppläggning redan år 2000. Och dom kastar blanketterna. När jag ringer till tjänstemännen så slänger dom på luren och säger otrevliga saker. Och sen har jag skickat in ett brev som jag har fått diarienummer på för att när de kastar pappersbrev så har jag skickat med e-post och det har jag ett i min e-post med diarienummer på. Det är aldrig besvarat. När kommunen skickar brev med beslut om att jag inte skall få någon plats. Där finns inget diarienummer. Där finns ingen fullföljdshänvisning. Så kommunen har ju gjort en massa fel, va. Och det här, det är ju helt orimligt att. Om vi nu gör ett antagande att jag skulle kunna få ett skadestånd av kommunen. Det är inte rimligt att det är skattebetalarna som skall betala för att tjänstemännen begår brott. Det är ju tjänstemännen själv som skall få det på sig personligen. Ju. (12:30 min.)
advokat X: - Ja, så är det ju.
Tomas: -Ja, du säger det men jag har aldrig hört talas om det utan det finns ju till exempel Barnombudet, så stämmer dom ju kommunen så får kommunen betala skadestånd. Men det är ju kommunens skattebetalare som betalar dom skadestånden.
advokat X: - Jo, jo, visst är det så. Ja, ja!
Tomas: - Så tjänstemännen kan få betalt för att begå brott i tjänsten. Och sen skall skattebetalarna det vill säga brottsoffren bestraffas. Detta systemet är ju något oerhört.
advokat X: - Ja. Ääääööööääömmmm.
Tomas: -I och med att det kom över från hamnförvaltningen till Fritidsnämnden så fick jag inte min båt på land fler gånger.
advokat X: - Nää.
Tomas: -Skall dom kunna göra så och jag skall vara rättslös? Och dom skall skapa kostnader. Dom har allstå hindrat mig att ta upp båten. Dels med administrativa åtadvokat Xr genom att vägra mig en plats och dels sedan när vi försökte ordna situationen i alla fall. Då stal dom vagnen och så ringde gatuchefen (Staffan Stål) hem helt hånfullt och sade; Nu skulle vi (kommunen) sätta skärbrännaren i vagnen och skrota den i småbitar. Det är alltså båtens . . . (vagn och vagga). Vet du vad det är för en båt nu då? (13:30 min.)
advokat X: - Nej jag vet inte vad det är .. . jag kan alltså förnimma den framför mig.
Tomas: -En tio meter lång plastbåt som väger 6 ton. Och så är det grova I – balkar av stål och framaxlar från tunga fordon, va. Och den vagnen väger två ton
advokat X: - Hmm.
Tomas: - Och skulle man gå till en verkstad och beställa en sådan vagn och använda begagnade hjul och sådant. Det är ändå en affär på 50 tusen kronor och få det. Och dom har skadat den också så den måste repareras så där är också en kostnad på 30 till 40 tusen kronor. Detta är vad kommunen gör med mig. Bara för att jävlas. För dom vill inte att jag skall få bo kvar i stan va.
advokat X: - Hmmm.
Tomas: Så detta , det finns i brottsbalken om hur man förföljer människor för deras åsikter eller vad det är. Det är inte lagligt.
advokat X: - Nej, så e de ju naturligtvis att det är ju inte lagligt.
Tomas: -Men jag får inget skydd av åklagare och polis för dom hånar mig. (14:30 min.)
advokat X: - Ja. Märkligt om det är så. Äääää, och varför dom gör det vet jag inte. Men ä . .
Tomas: - Ja , dom gillar inte mig. Det räcker. Så det är bara det att . . . det finns ju en historia. Men det är ju inte jag som skall kunna spekulera . . . Jag kan ju visserligen spekulera i vilka skäl dom har men olika företrädare för de olika partierna har sagt rent ut till mig att jag skall väck från stan.
advokat X: - Ja.
Tomas: - Och jag kunde inte ha båten i Limhamn och jag kunde inte ha den i Lomma för det finns altså folk som snackar. Jag har sökt advokat förut och dom har hoppat av ärendena. (15:00 min.)
advokat X: - Ja men vad säger dom andra klubbarna då?
Tomas: - Dom är med på det här. Det finns en massa människor, åtminstone i Skåne, som inte gör något annat än att sysslar med illvilja i organiserad form. Ör att segla tycker de ju inte om.
advokat X: - Jaha.
Tomas: - Men det är ju . . . Dom har ju vägrat att kommunicera. Skall jag straffas för det?
advokat X: - Ja, för det är ju så att det finns ju ingen ultimat rättvisa i samhället.
Det är så. Ääääää. Och ibland så trampas man på tårna, ibland väldigt hårt, utan att man för den skull nånsin får rätt va. Äääää, så ser det tyvärr ut. Och det verkar ju som du Tomas är en av dom personerna.
Tomas: Så det är bara att acceptera det?
advokat X: - Jaäe. Det är ju upp till en själv hur mycket man vill acceptera och hur mycket man vill hacka i sig. Äääää. Och nåt av alla åren kan man ju lära sig att ju mindre man har med myndigheterna att göra, desto bättre kanske va. Ääääää, sen kan man ju alltid fråga. Ibland är det ju inte ens fel att två träter.
Tomas: Det är ett felaktigt och det är ett dumt påstående och jag har hört det till leda. När kommunen begår brott mot mig. Då är det kommunen som har gjort det. Det är inte jag. (16:00 min.)
advokat X: - Ja, det säger du. Men kommunen kanske har en annan uppfattning.
Tomas: - Ja, visst har dom det. Dom sitter ju och hånar mig och tycker att det är jättekul att dom med ”lagens” hjälp kan förstöra mina grejor och hindra mig att leva.
advokat X: - Det är självklart att dom inte har rätt Tomas och det tror jag inte kommunen menar att dom har rätt att förstöra dina grejor.
Tomas: - Jo visst gör dom det. Det är på fullt allvar.
advokat X: - Ja, eä, nu vet jag inte vad de skulle ha förstört för dig. Men , men, ä.
Tomas: - Båten till och börja med. Den är alltså skadad nu så, det fick jag veta nu, jag menar, en båt som inte får komma på land och underhållas på nio år. Den blir ju skadad.
advokat X: - Jo.
Tomas: advokat X: - Och min vagn har dom förstört i styrningen. Det skall delas av en lastbilsverkstad och kontrolleras och så. Spindelbultar och sådant. Det är skadat. (17:00 min.)
advokat X: - Ja, men, men, menä.
Tomas: - Var finns båten sade du?
advokat X: - Kommunen har ställt upp den på någon kommunal förvaringsplats. Han sade ingen adress till mig. Men den står omhändertagen, sa dom när jag pratade med den. Och du får hämta den när du vill. Ä, ä det gäller bara för dej, Tomas, och komma överens om ekonomin med kommunen. Och det kan jag hjälpa dig och förhandla ner så mycket det bara går.
Tomas: - Kan du hjälpa mig med att ställa dom kraven som är rimliga? Jag har alltså blivit sjukpensionär på det här. Jag har själv betalt rehabilitering år 2004 och kom hem efter att ha varit ute och flytt från myndigheterna. Då var jag i form och skulle söka jobb och så fortsätter dom här problemen. Dom har skrämt min son så han är traumatiserad. Han är nästa så att han inte klarar sitt jobb, va.
advokat X: - Hmm, hmm. (17:00 min.)
Tomas: - Och detta är alltså anmält till polis och sånt här och dom gör ingenting va. Eller rättare sagt; De fattar beslut; att det skall inte utredas. Det är helt 100% konsekvent i Sverige.
advokat X: - Tomas, du har väl haft advokater som har hjälpt dig tidigare.
Tomas: Nä, jag har inte haft någon advokat som har hjälpt mig att titta på det här. Utan . . . Den senaste advokaten jag gick till han började prata om rättssamhälle och sådant. Men när jag ville ha hjälp mot kommunen som gör så här som jag har berättat, ja då bara han körde ut mig rakt av. Det var en Trelleborgsadvokat och så för något år sedan till en annan som inte var i advokatsamfundet utan en annan som var juridiskt företag och så fort han hörde att jag hade problem och så fick han höra mitt namn och då är han ju vidtalad av kommunen och vägrade hjälpa mig. Sedan var det en annan advokat som som heter Kennet Borin.
advokat X: - Okej.
Tomas: ”- He, he, he, har du inte förstått att du skall väck från den här stan”, sade han.
advokat X: - Hmm.
Tomas: Och han satt då i kommunfullmäktige. (m)
advokat X: - Hmm.
Tomas: - Så. Suck. Jag har fått min båt skadad. Jag har inte kunnat använda min båt sedan år 2004. Det är 2005, 06, 07, 07 och 09 Det är fem år som jag har varit utan min båt och så skall och så skall dom . . .
advokat X: - Har du aldrig varit nere vid din båt under dom här fem åren eller?
Tomas: Jo jag har ju tittat till den så att den inte har slitit sig.
advokat X: - Ja.
Tomas: - Skulle det innebära att jag har någon nytta av båten?
advokat X: - Nä. Alltså, en båt kräver ju , jag är själv båtägare , och en båt kräver ju att man går ner och tittat till den och underhåller den och får man inte upp den där och den måste upp så tar man upp den någon annanstans. Även om du skulle behöva köra den upp till Kalmar så kan du ju alltid få upp båten så att säga.
Tomas: Så det är alltså så det skall gå till? Att jag skall trakasseras i Trelleborgs kommun så att jag skall frakta min båt till Kalmar för att underhålla den?
advokat X: - Nä men man får inte vara dum själv Tomas.
Tomas: - Har jag vatt det då?
advokat X: - Nä men alltså man får inte strida för stridandets skull. Om du tillhör nu en . . Om det finns en kommunal båtplats och dom säger att vi tänker inte ta upp din båt.
Tomas: - Nä, det är inte dom som tar upp den utan de vägrar mig plats på kommunens mark.
advokat X: - Ja, dom vägrar dig plats ja. Och du skall processa om det. Ja, då hade deet kanske vatt . .
Tomas: - Det är inte jag som skall processa när kommunen gör fel. Utan det är en fråga . .
advokat X: - Det är det jag säger att det gäller att inte, det gäller att se andra möjligheter och lösa, då kanske man får tänka så här i stället att: OK, kommunen vägrar att ta upp min båt. Den måste upp. Hade jag, hade min klubb sagt så här till mig att du Bengt du får inte upp din båt i vinter. Nä men då låter jag ju inte den ligga nere i vinter, på vintern och bli förstörd. Då tar jag upp den någon annan stans. Och sen . . .
Tomas: - Ja, där är mycket att välja på i Stockholm va. Men här är det ingenting att välja på. Jag bor i Trelleborg.
advokat X: - Det finns masser att välja på. Det finns ju hur mycket båtklubbar som helst längs Skånes kuster. Ääh, ääh.
Tomas: - Men dom samarbetar ju för att hindra mig.
advokat X: - Åt Helsingborgsförhållanden, du skulle säkert kunna prata med en lantbrukare en bit utanför stan och få hyra en hörna och ställa upp den kanske inne i en lada över vintern va.
Tomas: - Så kommunen har övertalat dig? Försöker du hjälpa mig och försöker båtorganisationerna försvara båtfolket mot kommuner eller är det tvärt om? För detta är ju en massa argument för att jag skall vara flykting i mitt eget land.
advokat X: - Nä men det är ju så också att ibland hamnar man i den här situationen Tomas, där man kommer på kant med myndigheter. Eller en båtklubb. Vad det nu må vara. Man kan ha hur mycket rätt som helst men innan man får rätt så kanske det tar lång tid hos myndigheter.
Tomas: - Kan man få rätt i Sverige mot ett kollektiv?
advokat X: - Ja, ja. Oh ja, det kan man alltid få! Men det kan ta lång tid innan du får rätt mot domstolar eller myndigheter ä för deras felaktiga tjänst.
Tomas: - Jag har alltså nu vatt hos kronofogdemyndigheten och begärt att den omedelbart skall sättas i sjön. För det finns . . Har du fått se någon dom där jag är dömd? Har jag fått en rättvis rättegång?
advokat X: - Jag har inte sett några domar.
Tomas: Det har jag ju begärt att kronofogden skall skicka alla papperna till dig. Har dom gjort det? (22:00 min.)
advokat X: - Domar finns det ju. Jag har fått ett fax som från kronofogden när det gäller, när det gäller en överenskommelse mellan kronofogden och den hära eeee , kronofogden. Men det kan jag ju prata med dom om så att jag får ett beslu , vad dom har för ett beslut naturligtvis. Det måste finnas ett beslut i frågan.
Tomas: - Men jag har alltså vatt, nu var det i Lund förra torsdagen. Alltså före helgen här Och i stället för att dom nedtecknar vad jag berättar för dom, för jag är fortfarande muntlig och verbal, men skriva och sånt det kan jag inte. Då ringer dom (kronofogden i Lund.) till polisen och så griper dom mig och kastar ut mig. Och jag kan ju inte göra motstånd för då hamnar jag i fängelse ju.
advokat X: - Hmmm.
Tomas: - Men dom kommer alltså. Och då har vi det faktum att polisen bevittnar att kronofogdemyndigheten begår tjänstefel och vägrar kommunicera med mig och sen så skall polisen sända anonyma människor, man får ju inte veta vad dom heter. Så tar dom mej och skyddar kronofogden.
advokat X: - Hmmm.
Tomas: -Och polisen vägrar ju att ta min anmälan också. Och detta har hänt upprepade gånger, va. Och det har hänt hos andra myndigheter. Till exempel Trelleborgs Kommuns socialförvaltning. Jag har alltså problem, jag har inte fått se mina barn va. Min son är vuxen nu men jag är far till en till en som är 18 år som jag aldrig har träffat.
advokat X: - Näää.
Tomas: - Och jag har alltså begärt hjälp och handläggning enligt lag av socialnämnden. Dom bara vägrar att kommunicera.
advokat X: - Ja, det är ingen som kan neka dig och hindra att träffa din myndiga son.
Tomas: - Jo det finns det.
advokat X: - Det är ju upp till honom själv om han vill träffa dig nu.
Tomas: - Aa, nu ursäktar jag dig att det är på det viset att du inte jobbar med det här men rent mänskligt vet du att det inte är så. Och barn går inte i repris. Och nu pratar jag om att socialmyndigheten i Trelleborg har sen 1996 vägrat att kommunicera va.
advokat X: - Ja, så kan det ju säkert vara. Ääää, men då jag inte känner till det så kan jag inte uttala mig om ett specifikt ärende Tomas.
Tomas: - Ja, men det är ju så här, konsekvent kör de metoden att ignorera. Och då har dom alltså kunnat hindra mig och, oh, i min. Jag har inte kunnat använda min båt sedan. . . Vad blir det? Från och med sommaren 2005 och dom fortsätter med det här på alla sätt och vis.
advokat X: - Alltså det här är det jag kan göra Tomas. Ääää,
Tomas: - Att jag skall betala dom 15000:- kronor i stället för att dom skall ha. Skall dom inte sätta tillbaks min båt i vattnet? Och sedan ge mig en plats så att jag kan ställa upp den på normalt sätt som alla dom andra.
advokat X: - Sluddrar. Det kommunala avtalet. Orsaken till att dom tog bort din båt sade dom att det var att du inte betalat platsavgiften på två år.
Tomas: - Jag har ju krävt tillbaka felaktiga falska fakturor. Men det skiter dom i.
advokat X: - Ja, alltså.
Tomas: - Jag skall väl inte betala för att dom vägrar mig plats. Det kostar alltså ca 500 kronor på vinteruppläggning på vintern. Och så tar dom ut 3000 kronor för att dom vägrar mig att komma upp på land. (25:00 min.)Och så skickar de en mycket större, jag tror att det är 3000 kronor. Vi tar inga exakta belopp, va. Dom hindrar och få en plats så jag kan inte underhålla min båt. Min båt blir förstörd och skadas, blir alltså sakta förstörd. Den är inte totalförlust än om de inte har vidta, orsakat en massa skador på den nu va. Och sen så . . . kan . Ja, jag är utan min båt genom att dom sysslar med negativ särbehandling. Det är inte lagligt.
advokat X: - Hmmm.
Tomas: - Och sen skickar dom fakturor för att den ligger i hamnen med en mycket högre belopp.
advokat X: - Hmmm.
Tomas: - Jag skall ju ha tillbaka pengar av dom ju.
advokat X: - Men du betalade ju ingenting de två sista åren. Du hade ju kunnat går till domstol och kräva tillbaka pengarna om, av kommunen.
Tomas: - jag har ju gått till polisen och anmält dom och dessutom har jag blivit sjuk. Dom har orsakat min sjukdom alltså, så jag har ju ingen koncentration på nånting. Alltså dom bara ignorerar mig. Dom får inte göra så här. Rättare, dom skall inte få lov att göra så här. Så det är därför jag har vänt mig till advokater ju.
advokat X: - Nä, alltså, alltså, om du vänder dig till advokater så skall du ju lyssna på vad dom har att säga också Tomas. Det är ju också viktigt. Alltså, det är ju så att man får ju ta sina strider. Om båten nu är det viktigaste för dig om det är din kära egendom just nu. Och att den inte skall förfalla och förstöras ytterligare, så borde det ju vara i ditt intresse för dig att få tillbaka båten och ta hand om den.
Tomas: - Ja, det är därför jag har vänt mig till en advokat va, som dig va. Och jag har vänt mig till flera advokater förut för det här problemet har ju varat . . .
advokat X: - Du har ju möjlighet att få tillbaka båten nu och det kommer kosta dig några kronor. Sen kan du ändå gå mot kommunen och stämma dom inför domstolen i tinget.
Tomas: - Har du lust att göra det?
advokat X: - Med krav på skadestånd och med sånt. Alltså vi driver ju inte som advokatbyrå den här typen av processer. Ähää.
Tomas: - Kan jag hitta en sån advokat? För jag har alltså försökt med flera advokater.
advokat X: - Nån måste det ju finnas.
Tomas: - Känner du till någon? För jag har alltså försökt med många men det går inte. Utan det verkar att när man går mot en mydnighet för att dom har gjort fel. Då slutar det alltid med att … I stället för att det är ett brottmål vilket det är egentligen va. Det är inte civilprocesser när man blir utsatt för brott av myndigheter, av Staten, utan det skall polis och åklagare handlägga det här. Och så skall jag få ett skadestånd för jag är ett brottsoffer.
advokat X: - Hmmm.
Tomas: - Och det betyder ju inte att dom ger mig en plats ju. För att jag betalar detta till dom. Dom har alltså, dom har alltså, för att hindra mig. Då försökte jag lösa det så gott jag kunde. Vi ställde upp vagnen på en lämplig plats och det var ju hösten 2003. Dagen efter kom gatuchefen (Staffan Stål.) med sina kommunala lastbilar och sen så tog dom vagnen och så ringer han hem: ”- och nu skall vi sätta skärbrännaren i den” och så hade han jätteroligt åt det. Så här går det till.
advokat X: - Hmmm
Tomas: -
advokat X: - Hmmm
Tomas: - Tycker du att Svenska Båt Unionen (SBU) skall stödja sådant här?
advokat X: - Nej, alltså Svenska Båt Unionen stöder inte det på något sätt.
Tomas: - Men man gör inte något åt det heller?
advokat X: - Ääää, nja det är inte Svenska Båt Unionens roll att göra något åt ä olika privata individer som kommer i klammeri med myndigheter eller rättvisan. Det är inte våran roll att göra detta. Ääää, utan ää är en organisation som gör andra saker, ääää så att säga utifrån hur medlems, utifrån hur medlemmarna ser ut i Svenska Båt Unionen. Privatpersonerna som är medlemmar. Sen kan vi uttala oss om, alltså vi är båtlivsfrämjande organisation.
Tomas: - Nej det är det inte. Alltså jag har så mycket kännedom om hur båtorganisationerna faktiskt skadar båtlivet med felaktig attitydpåverkan. Sådana här saker som jag drabbas av, det gynnar inte båtlivet.
advokat X: - Det gynnar ju inte båtlivet, självklart inte.
Tomas: - Och det finns alltså folk inom båtorganisationerna som, som tycker. . . Dom lever bara för att göra sådant här va. Jag har alltså anledning att tro att skadechefen på Svenska Sjö (försäkringsbolaget) känner till och är inblandad, för jag har bett dom om hjälp också. Och han kom med ett omedelbart och mycket aggressivt utfall ( och förklarade) för mig att det var ju mitt fel att min båt blir förstörd och så att det har inte dom med att göra. För att jag inte får ta upp min båt i Trelleborgs kommun det är mitt fel sade han. Jag har ansvar för båten. Det härade att jag skall åka till Kalmar eller till Helsingborg den är ju en orimlig ståndpunkt. Jag skall ju kunna leva i min stad. Och bo där och ha min båt som alla andra.

advokat X: - Jo, om man nu gör det Tomas. Det är den tanken du måste börja mentalt fundera på. Gör det. Kommer i klammeri med någon myndighet vad det än må vara. Så, så kanske man också finns en gräns hur hårdnackat man, man.
Tomas: - Vadå hårdnackat? Jag är ju helt rättslös ju. Jag kan ju inte göra något åt det.
advokat X: - Du är inte rättslös.
Tomas: - Hur skall jag få rätt då?
advokat X: - Du hade kunnat ta bort. Alltså du vänder dig om och säger så här: ”- jag får inte upp båten. Alltså får den ligga i vattnet i sju år. (30:00 min.)Det är deras fel att den förstörs. Ja men du har ju en egen handlingskraft. Du hade kunnat flytta båten. Lyfta upp den, äää, så att den inte skadas, lägga presenning och måla båten.
Tomas: - Var?
advokat X: - Men gå till domstol och stämma kommunen för felaktig hantering av ditt fall. Teoretiskt hade du kunnat göra det.
Tomas: - Men i praktiken kan man inte det. Jag skall kunna bo i Trelleborg ju. Och bo här för det är en offentlig anläggning.
advokat X: - Det kan du också göra det va. I praktiken kan du också göra det. Absolut. Absolut hade du kunnat ställa upp den någon annanstans. Som inte har någonting med kommunen och göra. Du kanske har några goda vänner i stan. Äää, du borde känna nån som kanske har en större tomt där du kan ställa båten.

 

 


Tomas: - Alltså du vill alltså inte hjälpa mig mot det här va?
advokat X: - Det är inte frågan om vill eä, så fort jag säger att äää, så fort man inte riktigt håller med dig Tomas så blir du lite irriterad hör jag.
Tomas: - Men är det inte ganska grundläggande där är kommunens innevånare dom anmäler till kommunen och så får dom en uppställningsplats. Men när jag anmäler till kommunen så kastar dom anmälningsblanketterna. När jag ringer till dom så slänger dom på luren. När jag går på personligt besök så står dom och ignorerar mig och då har dom alltså vägrat att kommunicera. Då går jag till polisen och anmäler det tjänstefelet och då skall dom inte göra något utredning av det. Har inte kommunen gjort något fel? Tycker inte du det? Eller du menar att man bara skall acceptera våra myndigheter gör vad som helst och ?
advokat X: - Nej det säger jag inte.
Tomas: - Hur skall jag komma åt det här då? Jag har ju sökt dig som kvalificerad advokat ju.
advokat X: - Jag säger inte att man skall acceptera saker och ting men när man är i din situation så måste man lösa det på det bästa sättet. Och det bästa sättet att lösa situationen just vid en viss given tidpunkt är kanske inte att bara fortsätta konfrontationen med kommunen.
Tomas: - Vad menar du med konfrontation med kommunen? Jag har alltså skött mig på alla sätt och vis. Och jag gör precis som man skall. Lämnar brev. Dom sitter där med sin maktutövning och begår brott mot mig. Och jag skall inte få nåt skydd emot det? (32:00 min.)
advokat X: - Nä, alltså de, de, e ju . . .
Tomas: - Är det Rutger Persson du har pratat med? Eller vem är det du har talat med?
advokat X: - Nä det vet jag inte ens vem det är, Rutger Persson. ( Det har jag berättat i ett tidigare samtal.# To.)
Tomas: - Det är han som har förklarat att jag skall fördrivas från Trelleborg. Och han har uppdraget att se till att jag inte, han är jurist alltså,
advokat X: - Okay.
Tomas: - Och han, han har sagt ordagrant så här att: ” –Min uppgift är att företräda kommunen, som organisation betraktat, mot medborgarna.”. Och du får gå och vända dig till ett ombud. Hi, hi, hi. Säger han och så flinar, hånflinar han. Men så tyckte inte den förre kommundirektören (Bo Johansson.) utan där finns ju papper som han, jag skrev ett brev, det kunde jag då, det var 1997, så då stoppade han dom här trakasserierna då va. Men sen när han gick i pension så återupptogs trakasserierna va.

advokat X: - Om du frågar mig vad jag skulle göra i den här situationen, för dig att få ut båten från kommunen, ta hand om den, vårda den, så att den inte förfaras i och med att du har en fin båt, 10 m lång. Det är en stor båt, äää, det är ingen dålig båt, äää, och sen har du ju möjlighet att framställa dina krav i en domstolsprocess. När det . . .
Tomas: - Är det så att alla domstolar är korrumperade?


advokat X: - Nej, jag känner ingen domstol som är korrumperad.
Tomas: - Ja, men jag har fått . . . alltså en domare i Vänersborgs Tingsrätt har förklarat; att jag skall inte få mitt fall prövat på fyra år eftersom jag inte har varit villig att betala pengar till hans kollegor.
advokat X: - Mmämm. Veem.
Tomas: - Jonas Sandgren hette han.
advokat X: - Jah. Alltså jag känner inge domstolar som är korrumperade. Men det är möjligt att det finns såna också. Men att jag inte har stött på dom. Och jag vill inte tro att svenska domstolar är korrumperade heller.
Tomas: - Alltså detta är satt i system. Jag menar att dom har ju tröttat ut mig och drivit ut mig i arbetslöshet och sånt va.
advokat X: - Hmm.
Tomas: - Och nu är mina . . Det handlar här om att min son kommer att förlora sin bostad och jag kommer att förlora mitt hus. För att tjänstemännen på myndigheterna, dom vägrar att kommunicera. Har kronofogden berättat det för dig? Eller vad säger kro-nofogden?
advokat X: - Nä dom säger ju det att dom skickar, delger dig alla handlingar.
Tomas: - Nä, har dom sagt att dom ringer . . ?
advokat X: - dom har kungörelseregister?
Tomas: - Jag har ju inte fått en chans till en rättegång. För dom tar ju inte emot vad jag säger till dom. Dom bryr sig ju inte. Dom har ju inte en enda namnteckning från mig.
advokat X: - Ej det att du inte har skrivit på innebär inte för den skull inte att du inte anses att du fått del av nånting.
Tomas: - Nä, men dom anser ju att dom aldrig har gjort fel med någonting. Och sen har jag vatt hos kronofogden tre eller fyra gånger och blivit gripen av polis alla gångerna. Får dom göra på det sättet?
advokat X: - Ja, men dom har ju rätt att göra så om dom anser sig att dom upplever sig hotade av dig. Jag säger inte att du har gjort det. Jag bara säger att ifall dom upplever att dom är hotade så har dom ju rätt att äää att påkalla polis.
Tomas: - Skall det inte finnas saklig grund för det? Dom bara tycker att en medborgare gör fel så säger dom att: ”- vi är hotade”. Och sån så . .
advokat X: - Du har väl aldrig, Tomas, blivit åtalad för något va?
Tomas: - Jodå, jag har blivit utsatt för hemfridsbrott. Och den där bonden i Karlskrona, (Rödeby). Jag är utsatt för sådana nattliga besök av ett ligistgäng under tre års tid på natten. Och där har polisen skyddat det gänget. Antagligen ligger polisen bakom och till slut så var jag tvungen att ta en sådan och så lämna till polisen. Men då blev jag åtalad! Då var dom kvicka! Men dom blev inte ens utredda.
advokat X: - Hmm.
Tomas: - Dom har trängt in i mitt hem, dom har misshandlat mig i mitt ham, dom har hållit på och vandalisera i min trädgård på nätterna mellankl 22 och 04 under tre års tid. Och då förklarar åklagaren i rätten att att det ingår i allemansrätten eftersom att jag inte har ett tätt staket så fick dom vara inne i mitt förråd, i min trädgård och slå på mina fönster och sånt. (36:00 min.)
advokat X: - Ja, det är ju hemskt. Det skall man inte behöva genomlida.
Tomas: - Jo, men sånt är e det ju. Och du säger att man får inte ta sina strider. Och detta är ju satt i system. Jag är helt rättslös.
advokat X: - Det är olika strider vi talar om. Det är olika strider man får, vi talar om. Nu talade vi om båten.
Tomas: - Ja, detta har alltså samband. Dom förstör alltså båten med hjälp av myndigheternas lagtrots alltså. Och jag menar. Kan dom bara. . Jag går till kronofogdemyndigheten. Det står inte i förvaltningslagen att dom skall vägra kommunicera med mig och vägra ta emot vad jag säger.
advokat X: - Nä, det står det ju inte.
Tomas: - Nä, men då kan dom tycka det ändå så gäller plötsligt inte lagen för skydd för mig då, och mina barn.
advokat X: - Ja, nääääeä. Men du e, du e väl inte dömd för nå olaga hot mot kronofogden eller nåt?
Tomas: - Jaaaä, jag vet att jag är utsatt för åtminstone fyra hemliga rättegångar så jag vet ju inte vad dom hittar på mot mig va. Men jag vet att när jag går till Trelleborgs socialförvaltning så vägrar dom kommunicera och så rings det till polisen. Så gör dom hos Försäkringskassan, dom vägrar kommunicera. Jag får inga pengar på tre till fyra månader. Och när jag går till dem så flinar de och vägrar kommunicera och en gång så var jag då medlem i fackförbundet som hette SIF. Svenska Industritjänstemanna Förbundet.
advokat X: - Jaa.
Tomas: - Och då var jag i Stockholm, detta var år 2004. Då hade jag inte fått mitt sjukbidrag, jag kallar det för sjukpension. Den hade inte kommit på tre månader och inne på den fjärde månaden. Och när jag ringer så är det bara hånfullhet, och så var det en ombudsman som ringde då. Oj då ! Ja då kom pengarna på mitt konto dan efter. Det var då på den fjärde månaden som jag fick va. Alltså jag fick dom tre som de hade innehållit utan beslut. Och så när facket ringde så fick jag mina fyra månadslöner på en gång. (38:00 min.) Men har du ingen annan lösning än att dom
advokat X: - Nä men alltså det är ju så att om du stämmer om du stämmer äää, äää, stämmer kommunen så släpper dom ju inte båten. Så frågan är vad som är viktigast för dig? Det är ju det jag försöker säga.
Tomas: - Ja, jag vill ju ha slut på den här brottsligheten. Och jag vill naturligtvis rädda min båt. Men jag kan ju inte vara där när dom fortsätter. Nu är det ju 15000 , sen är det 30000 kronor. Och dom kommer ju att göra likadant. Jag får ju ingen plats att stäl-la upp båten i alla fall. Anser inte du att kommunen har begått brott? Om vi nu anser (antager) att det är som jag säger. Dom har vägrat mig plats sedan år 2000. Så från och med hösten år 2000 så har jag inte fått ställa upp min båt på land i Trelleborgs kommunala småbåtshamn.
advokat X: - Hmmm.
Tomas: - Är det brottsligt eller är det inte brottsligt.
advokat X: - Nej, det är inte brottsligt.
Tomas: - Är det inte ett brott?
advokat X: - Nej.
Tomas: - Är inte negativ särbehandling ett brott?
advokat X: - Nej, det är inget brott.
Tomas: - Det är inget brott?
advokat X: - Det där är inget brott. Det är som båtklubben till mej vägrar att jag ställer upp båten hos mej då.
Tomas: - Ja, men nu pratar du ju om en båtklubb. Jag pratar om kommunen.
advokat X: - Det är inget straffrättsligt brott. Det är som . . Det är väl kanske ett avtalsbrott mot dig som e rätt att få, få båtplats. Eller ä . Men att det skulle vara straffrättsligt brott.
Tomas: - Negativ särbehandling från en myndighet är väl inte tillåtet enligt regeringsformen.
advokat X: - Man kan, man kan läsa vad man vill ur saker och ting. Nej, de, de, de skulle jag ha svårt att se är ett brott. Om du inte får ställa upp båten och kommunen tycker att, att dom har, . . det är en sak dom får inte vägra dig på grund av diskriminering och sånt där.
Tomas: - Det är ju det dom gör ju.
advokat X: - A, det är inte säkert. Vi pratar om brott och du fick ett svar på vad jag tycker. Jag tycker kanske inte att det är ett brott, straffrättsligt, brott. Däremot så kan det vara ett civilrättsligt, äää, civilrättsligt, äää, brott mot ett avtal. (40:00 min.) Eller mot vissa regler som myndigheterna e, är skadeståndskyldiga för till dej.
Tomas: - Hur lång tar det en sån process? För när jag gick till domstol för att försöka skydda min son, då vägrade Vänersborgs Tingsrätt och behandla ett vårdnadsmål i fyra år enligt svensk lag. Vad säger du om det då?
advokat X: - Ja, om man vägrade vet jag inte. Det kan jag inte uttala mig om, men däremot . .
Tomas: - Men gör så: Antag att det är så. För jag vet. Jag lämnade in stämning. Och så tog det över fyra år innan dom tog huvudförhandling i det ärendet.
advokat X: - Hmm.
Tomas: - Om vi antager det som ett axiom. Är det, är det, är det lagligt eller är det brottsligt då?
advokat X: - Nä, jag tror inte att det är brottsligt. Men, men dom . .
Tomas: - Ja, jag kallar det för ett Grovt Tjänstefel. Och så står det i lagen va.
advokat X: - Ja i rättegångsbalken säger man att saker skall hanteras skyndsamt. Ä, och det är strid mot rättegångsbalken men har däremot, har därmed domstolen eller myndigheten eller domaren gjort sig skyldig till en brottslig handling?
Tomas: - Ja, det kallas tjänstefel.
advokat X: - Nja, det är inte säkert. Tjänstefel behöver ju inte vara en brottslig handling.
Tomas: - Ja, det står ju i brottsbalken ju.
advokat X: - Jo, men du är inte jurist. Du tolkar lagen och drar slutsatser som inte är förenliga med den som inte är rättskunnig. Ursäkta, jag säger det Tomas. Det kan ju va, det kan ju finnas 100 ursäkter till varför ä, en, en myndighet handlägger en fråga på ett visst sätt. För den skull behöver det inte vara brottsligt. Det kan ju vara ett tjänstefel, javisst, som har begått ett tjänstefel där han inte har uppsåt att göra det. Eller han kanske inte ens har varit oaktsam. Men de e ändå ett tjänstefel. Eller han kanske bara e oaktsam, men det är inte brottslig oaktsamhet. Det är en oaktsamhet av ringa grad som inte föranleder . .. (Tomas uppmaning till dig som läser här. Läs BrB kap 20)
Tomas: - Det är inte ringa grad och säj att man rövar barn från föräldrar i Sverige. Det är
advokat X: - Nu kommer du in på något annat
Tomas: - Jaa, Nä, men det är ett barnarov med administrativa metoder
advokat X: - Nu kommer du in på något annat. Det känner jag ingenting till men . . .
Tomas: - Näe, ää, men
advokat X: - Om myndighetsperson gör någonting som e kanske i strid med lagen och får betala skadestånd så behöver det inte innebära att det är brottsligt. (42:00 min.) Alltså det är som en byggnadsnämnd som inte beviljar bygglov där det skulle ha beviljats bygglov. Ää, dom begår ett tjänstefel, javisst, men dom har inte begått nå brott. För dom har gjort, inget uppsåt eller handling när de har tolkat en lag på ett visst sätt. Äää, och de kan dom bli skadeståndskyldiga för eller kommunen. Men det är ingen brottslig handling va.
Tomas: - men vad sade dom nu? Skulle dom ge mig en plats eller ska dom fortsätta att vägra mig en plats?
advokat X: - Nä, men det kanske man skulle kunna ta som en del . . .
Tomas: - Vem är det du har pratat med?
advokat X: - Det var en kille som heter Bengt Andersson. (Går under namnet ”Pinnen”. Han är ingen förvaltningschef.) Men det är ju möjligt att man kan ta den diskussionen.
Tomas: - Är det Bengt Andersson du har pratat med?
advokat X: - Jaaa.
Tomas: - Han är varken kommunjurist, han är någon gatutjänsteman, fogde eller arbetsledare.
advokat X: - Det är han som håller i den här båtfrågan. Men det är ju möjligt att
Tomas: - Han på Gatukontoret alltså.
advokat X: - Aaa, jag tror att han är på gatukontoret.
Tomas: - Men det är ju inte gatukontoret som är huvudman i det här ärendet. För det är kommunen eller fritidsnämnden. Det är fel person ju.
advokat X: - Nej, han var den som hade delegerats till att handha den här frågan.
Tomas: - Ja, det är en pennalist som har hållit på ända sedan 1960 – talet och jävlas med mig när han har kunnat. Han är son till förre, ett gammalt kommunalråd.
advokat X: - Det är möjligt.
Tomas: - Men vem har delegerat?. Är det fritidsnämnden som har delegerat det till honom i denna frågan?
advokat X: - Det vet jag inte.
Tomas: - Nääe.
advokat X: - Han var vettig att prata med tyckte jag.
Tomas: - Nä, det är han inte. Ja, de e han väl nu när du är advokat men jag vet vad det är för en person. Det är väl han på gatukontoret alltså?
advokat X: - Jag tror att han är på gatukontoret.
Tomas: - Ja, jo, men det finns en som heter så. Han kalls lokalt för ”Pinnen”. Äähm. Ja, ä, du vill alltså inte företräda mig mer i det här alltså för du ser inga utsikter att jag skall kunna bo i Trelleborg då.
advokat X: - Ja, jag säger, jag kan ju inte ens ta ställning till det. Kan inte ens fundera på det om du kan bo i Trelleborg överhuvudtaget. Det hoppas jag att du kan göra.
Tomas: - Ja förhoppningar men alltså , men nu har kommunen .
advokat X: - något ohörbart. Ärendet Tomas, eller vad som har varit. Vad jag åtog mig att göra var att räcka ut en vänlig hand och ringa och höra lite om din båt. Det är det enda jag kan göra. Sen är det ingenting av familjen, eller om vårdnader eller tvister
Tomas: - Nä, det är ju allmänt att myndigheter gör precis hur som helst. Och man är rättslös va. Och det är aldrig brottsligt när, när . .
advokat X: - Jag har inte stött på det själv i min verksamhet. Men det är möjligt att det e så. Jag vet inte. Jag har aldrig stött på, jag har bara bemötts ganska vänligt av myndighetspersoner. Och jag försöker hjälpa dig att komma tillrätta med en specifik fråga och det är din båt.
Tomas: - Jo men det är inget rättat för som, i och med att dom vinner här nu och jag skall betala 15000 kronor till dom för att dom har skadat min båt. Och så kommer dom ju ändå inte att (fortsätta) och ge mig en plats. Va
advokat X: - Dom håller om på vilket sätt båten har skadats med den här upptagningen.
Tomas: - Den är ju inte besiktigad till exempel. Det skall den ju göra nu. Och har då kronofogden då vägrat ? Dom har inte låtsats om? Dom har inte gett dig de papperna som jag har begärt att dom skall skicka till dig då.
advokat X: - Jag vet inte riktigt vilka papper du har begärt att dom skall skicka till dig då. (45:00 min.)
Tomas: - Ja, det är ju domarna som ligger till grund för beslutet och mina krav till kronofogden att lämna tillbaks båten.
advokat X: - Jag kan ju begära in dom från han den där Per Liden på kronofogden. Det måste ju finnas ett beslut om . .
Tomas: - Jag har ju pratat med, me, me, vad heter det? Sektionschefen ja.
advokat X: - Hmmmm.
Tomas: - En kvinna.
advokat X: - Jo det var nån som ringde mig.
Tomas: - Ja vad var Per Lidén för en då?
advokat X: - Ja, det var nog ee jag vet inte vem det var som ringde. Jag kommer inte ihåg det på rak arm, Tomas. Som ringde i anledning av att du hade skickat dit den där fullmakten då så att säga va.
Tomas: - Sen har jag krävt av kronofogden att alla mina handlingar hos kronofogden skall betraktas som offentlig handling. Det har du tydligen inte fått veta heller för du kunde ju inte få ut handlingarna sade du då först, utan en fullmakt, ju.
advokat X: - Så att ee. Men jag skall göra så att be om , ohörbart, hos kronofogden. Och höra Tomas. Men jag menar, de e ju så att om du kan visa att, när dom tog upp båten att dom förstörde någonting elelr dom stal nåt. Självklart skall du ha kompensation för de. De är ju självklart du skall.
Tomas: - Men det är ju ingen advokat som vill här. Jag ringde till Stockholm nu för jag såg dig i tidningen faktiskt. Och jag vill prova det för det här är ett intresse att inte båtägare skall ligga så löst , så dels är det ett lokalt ärende tycker jag. Men ja, jag, behö-ver. Du vill inte bli ett målsägandeombud för mig?
advokat X: - Jag tänker inte bli målsägande. Målsägande är ju. . .
Tomas: - Det är jag det som är målsägande ja. Jag har drabbats av brott och då kallas det målsägande.
advokat X: - I så fall måste det ju finnas en brottmålsprocess som pågår.
Tomas: - Ja, och det så tydligen om jag har förstått det rätt att det är dom, inom polisen som ligger bakom och har gjort upp med kommunen att trakassera mig. Det är alltså poliskommissarier på högsta nivå här i Skåne eller Trelleborg och det är dom själva som skall bevilja mig ett målsägandeombud. Det är ju en helt orimlig situation ju.
advokat X: - Jo, så är det ju va. (47:00 min.)
Tomas: - Men detta låter ju inte som att Sverige är någon rättstat över huvud taget va. Eftersom du tycker att dom skall kunna va, äää , ja du tycker och tycker. . Men du (in)ser inte att du kan göra något annat än att dom skall få göra så här och så har jag inte fått någon plats att ställa upp båten på tio, eller vad blir det? Sedan hösten år 2000.
advokat X: - Men vad är viktigast för dig va. Vill du ha båten i sjön eller i land eller . . .
Tomas: - Jag vill få den reparerad och underhålla den på normalt sätt. Så att mina barn och jag skall kunna ha någon glädje av den båten va. Är det kommunen som har båten alltså? Eller är det kronofogden som har båten?
advokat X: - Nej, det är kommunen sa jag.
Tomas: - Ja, för kronofogden, då ljuger ju kronofogden. Kronofogden säger att det är dom som har båten.
advokat X: - Jag vet ju inte vad dom säger till dig. Men till mig säger de att det är kommunen som har den. Och det är ju så att äää, de e ju så, de e ju så det är samma sak med avgifterna. Bara för att man har olika uppfattning om avgifterna så betalar man ju ändå, måste man ju betala nån avgift och dom påstår ju till mej, kommunen, att du betalade inte avgiften på två år. Du skickade inte tillbaka båt, det förnyade båtplatsavtalet med påskrift man får tydligen.
Tomas: - Jag har ju vatt till kommunen ett stort antal gånger och försökt prata med dem. Och jag har vänt mig till fritidsnämnden, både ledamöter och ordföranden och dom bara ignorerar mig hela tiden. Det är därför jag behöver en advokat så att jag inte skall bli ignorerad va. Och sen har dom ju skrämt min son så han vågar ju inte hjälpa mig. Men nu börjar han kanske, jag vet inte om han har växt till sig nu? För han, ja de, han har inte vågat ja. Han tycker det är så obehagligt så han springer på annat håll. Och jag har blivit sjuk. Jag är sjukpensionerad för depressionssjukdom alltså och det innebär att koncentrationen är borta.
advokat X: - Ja, det kan jag förstå Tomas. Skall vi göra så här Tomas att du funderar lite över . . Jag ringer på kronofogden och ser vad det finns för vänliga(?) papper i ärendet.
Tomas: - Men nu är det alltså inte kronofogden som har hand om båten? För det har polissen sagt att det är kronofogden som har båten. Som har ansvar för båten och har båten. Men då var det lögn det också.
advokat X: - Men det vet jag inte. Jag har inte pratat med polisen. Men nu säger jag det igen. Det är kommunen som har båten. Det påstår i alla fall den här Bengt Karlsson.
Tomas: - Sade du Karlsson nu?
advokat X: - Andersson, Andersson.
Tomas: - Andersson, ja. Hmm. Det är alltså gatukontorets Bengt Andersson.
advokat X: - Ja, det tror jag att det var där.
Tomas: - Hmm. Ja, jag vet inte men nu tar jag din tid men ser du att du skulle klara av att vinna detta för mig.
advokat X: - Näe.
Tomas: - Det ser du inte. Det går inte då.
advokat X: - Vi kan ju aldrig uttala sig på det här sättet om man kan vinna nåt. Jag vet ju ingenting om dej. Ditt mål. Det du har berättat är ingen juridik över huvud taget. Skall man vinna. Du berättar en massa påståenden ää just nu.
Tomas: - Ja det är polisen som skall utreda detta om det skall vara en rättsstat va.
advokat X: - Om man skall vinna något så måste man ha rättsliga grunder. Så ???? civilmål och du säger nåt att man skall stämma kommunen för skadestånd. Att dom har skadat din båt. Då måste man tala om vad som är skadat. Vad kostar det att reparera.
Tomas: - Jag har ju en skada på så vis att jag inte har kunnat disponera min båt på så lång tid.
advokat X: - Det är inte säkert att man får ersättning för det enligt juridiken.
Tomas: - Ja, vad menar du med juridiken då? (50:00 min.)
advokat X: - Det kanske inte finns någon lag som beivrar en sådan förlust av att inte kunnat utnyttja båten. Båten har du ju kunnat nyttja.
Tomas: - Nää. Den har jag inte kunnat nyttja. Det vet du ju som båtägare. Vad har du för båt förresten?
advokat X: - Ja, jag har en liten motorbåt.
Tomas: - Jah.
advokat X: - Men båten har ju legat vid din brygga eller vid kommunens brygga. Det är väl ingen som har hindrat dig att åka ut med den.
Tomas: - Jo, det är just det, det är. Kommunen har hindrat mig att underhålla min båt. Därför är den omöjlig att använda. Och alla dom andra får ju upp sin båt varje år när dom vill det. Och det har jag hindrats.
advokat X: - Ja.
Tomas: - Och där är skadan. Och dom vägrar att svara på brev. Är det rätt? Får dom lov att svara på brev? Får dom skicka falska fakturor. Är det inte, är det inte ett brott att skicka falska dokument?
advokat X: - Nä, det behöver det ju inte att vara om, om. Alltså bara för att du får en faktura som inte är på det beloppet du anser en vara. Innebär ju inte att det är ett falskt dokument. (51:00 min.) Det behöver inte vara ett falskt dokument i sej. Det kan ju vara att kommunen har tolkat bestämmelserna fel. Eller att du inte har följt med en prisökning. Vad vet jag Tomas. Det finns masser. Kan finnas masser.
Tomas: - Nu känner jag bara att du liksom vill bara ... Det är inte adekvat prat det du ägnar dig åt. Dom svarar inte på brev. Då har dom väl gjort ett fel? Eller det betyder ingenting om kommunerna gör fel. Skall inte medborgarna ha nån rättigheter?
advokat X: - Jo!
Tomas: - Det har jag ju förnekats ju.
advokat X: - Men du Tomas, tänk så här. Om du skriver till kommunen och dom inte svarar på ett brev. Vad vill du att göra då. Skall du polisanmäla kommunen?
Tomas: - Ja, det är ett tjänstefel.
advokat X: - Ja, men du förstår, jaa. Men, visst, visst.
Tomas: - I Trelleborg blir ju folk bostadslösa för att kommunen vägrar att kommunicera med dom. Myndigheterna skall inte vägra att kommunicera med medborgarna. Så står det väl inte i lagen. Är det jag som jag som har en konstig uppfattning om lagen?
(52:00 min.)
advokat X: - Kanske lite. Bara är sanningen. Du har kanske en lite konstig uppfattning om lagen, ja. Den uppfattningen du har om lagen är inte riktigt förenlig med hur lagen är skriven. Och många gånger …
Tomas: - Så att kommunens sociala myndighet skall vägra kommunicera med kommuninnevånarna.
advokat X: - Jag kan inte uttala mig om enskilda fall. Men jag bara säger det att om man skriver ett brev till sociala myndigheten eller någon på kommunen och man inte får ett svar. Då kan man verkligen fråga sig om man skall polisanmäla dom för tjänstefel. Jag skulle aldrig göra det. Ää, om du skriver till ditt försäkringsbolag och anmäler en skada och dom inte svarar. Skall du polisanmäla dom då med?
Tomas: - Men dom är ingen myndighet.
advokat X: - A, men det är ett företag. Och dom e
Tomas: - men kommunen är inget företag. Det är en myndighet. Det är myndighetsutövning.
advokat X: - Skall du stämma dom inför domstol då, för skada?
Tomas: - Nej, det är inte meningen
advokat X: - Det ser inte ut så. Samhället ser inte ut så Tomas. Samhället ser inte riktigt ut så. Samhället ser inte riktigt ut så. Man får ha viss ä tolerans
Tomas: - Så stöld alltså är tillåtet när kommunen gör det då?
advokat X: - Man får ha tolerans. Kommunen är också människor bakom. (53:00 min.)
Tomas: - Nä, det , det .. Vi skall ha skydd mot brott. Staten skall skydda oss medborgare mot brottslighet. Men, ja, du skall du fundera lite mer eller ?
advokat X: - Ja, jag kan prata med och se vad det är för beslut som ligger till grund.
Tomas: - Jag har ju fordran på dom.
advokat X: - och du funderar på din sida och
Tomas: - Men du känner inte att du kan åstadkomma någon rättelse här då.
advokat X: - Alltså jag vet ju ingenting om över huvud taget ditt mål dina ärenden eller hur…
Tomas: - Jag har ju berättat nu för dig att att sedan år 2000 har kommunen vägrat mig plats.
advokat X: - Jag tror att du har en väldig uppförsbacke Tomas och vinna framgång med dom rättsliga argumenten.
Tomas: - Ja, men du känner till läget. Det har jag berättat. Så det har du väl hört.
advokat X: - Ja, men med dom argumenten att vinna skadestånd och ersättning för att dom skulle ha förstört din båt för att dom har vägrat dig plats. Och kommunen kommer ju att säga:”- att vi har inte alls vägrat honom plats”. Du måste ju tänka på att det är två sidor av myntet va.
Tomas: - Ja, då är det så att vi är helt rättslösa i Sverige. Det är tydligen så.
advokat X: - Men den som påstår nåt måste också kunna leda det i bevisning att det e så som man påstår. Och bara för att nån påstår nåt, det e inget bevis.
Tomas: - Jag har alltså skriftligt skrivit att jag vill ha en plats och dom har vägrat mig detta. Är det inte en bevisning?
advokat X: - Nä.
Tomas: - Nähä.
advokat X: - Då kan kommunen svara så här att: ”-Ja men vi har meddelat honom det.
Tomas: - Var är det brevet då?
advokat X: - Ja, men det behöver inte vara ett brev. Man kan ringa till nån. Man kan träffas på båtplatsen eller. Förstår du? Det måste inte vara ett brev. Dom kan säga det att vi har pratat med honom och sagt att han får ingen plats eller han har inte betalat in avgiften eller vad det nu må vara Tomas. Kommunen kommer ju också ha ett argument emot.
Tomas: - Jo, det vet jag. Jo kommunen är, enligt min uppfattning, grovt brottslig. Och detta är medveten skadegörelse. Och dom har hindrat mig nu sedan år 2000 och nu tar dom båten. Och polisen säger att det är kronofogden som har tagit båten i beslag. Och nu är det tydligen kommunen så det är fram och tillbaka. Men framför allt är det de att dom vägrar att kommunicera med mig va. Och det gäller fritidsnämnden också. Och du hävdar att kommunen kan stjäla och det är inte brott om man begår en stöld.
advokat X: - Nä, det har jag aldrig sagt.
Tomas: - Jasså?
advokat X: - Nä det har jag aldrig sagt.
Tomas: - Men det har dom ju gjort ju.
advokat X: - Men det har jag aldrig sagt.
Tomas: - Men ja,
advokat X: - Det vet jag inte att dom har stulit av dig.
Tomas: - Jo men det har jag berättat för dig flera gånger. År 2003 så stal dom min båtvagn för att rent fysiskt hindra mig att ställa upp min båt.
advokat X: - Ett ögonblick Tomas.
Tomas: - Ja, ja.
advokat X: - Tomas, det kom ett långt samtal från Amerika här.
Tomas: - Ja, men
advokat X: - Jag gör så att jag kollar lite med kronofogden och lite mera och du funderar på din sida så kan vi ju höras sen igen.
Tomas: - Hör du av dig eller du . . ?
advokat X: - jag kan höra av mig Tomas.
Tomas: - ja men då säger vi så. Ta det samtalet.
advokat X: - Ja, jag måste göra det.
Samtalet är slut.

 

 


 

 

Organisation 4.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 5.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 6.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 7.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 8.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 9.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 10.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 11.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 12.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 13.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 14.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 15.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 16.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 17.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 18.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 19.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 20.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 21.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 22.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 23.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 24.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 25.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 26.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 27.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 28.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 29.
Brödtext.(Normal.)

 

Organisation 30.
Brödtext.(Normal.)

 


Tillbaka

Uppdaterad: tisdag den 22 september 2009.

Tryckt, mångfaldigat och utgivet den 2009-09-22 av Tomas Gidlöf, Matrosvägen 5, Trelleborg.