Hämtad från nätet den lördag den 28 maj 2005.

Barn och ungdomsnämnden i Vänersborg.

"har det övergripande ansvaret för utbildning på grundskolenivå, barnomsorg, fritid och kultur och turism i Vänersborgs kommun. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Nämndens ansvarsområde för barnomsorg omfattar förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Ansvaret för utbildningsverksamheten omfattar förskoleklass, grundskola/särskola och musikskola."

Dokumentet är endast påbörjat.

 

Axel fyllde fjorton år i går (den 27 maj 2005.) och har fortfarande inte fått träffa sin far eller bror. Ingen i någon nämnd har ännu gjort något för att hävda Axels rättigheter. Varken svensk lag eller Barnkonventionen har följts.

Flera i denna och socialnämnd är på senare tid av mig personligen orienterade om kommunens lagstridiga handläggning vad avser Axels rätt. Det är min, på lag, välgrundade uppfattning. Ingen av beslutsfattarna har börjat utredas utredas av av det så kallade "rättsväsendet" för att ställa dem till svars.

/// Tomas

 


Barn och Ungdomsnämndens ledamöter

S Anders Larsson (s) Ordförande
Andreas Vänerlöv (kd) Vice ordf

Ledamöter
Inger Wallén (s)
Sonja Westberg (s)
Hasse Gustafsson (s)
Anneli Zackrisson (s)
Marianne Karlsson (c)
Annalena Levin (c)
Stefan Kärvling (v)
Torbjörn Svedung (m)
Ingemar Andersson (fp)
Vakant (kd)
Margareta Grimstad (fv)

Ersättare
Eva Lindgren (v)
Camilla Prins (s)
Abullahia Hassan (s)
Johanna Olsson (s)
Betty Axelsson (s)
Bengt Fröjd (c)
Christina Larsson (c)
Kaj Jokitulppo (v)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Kerstin Andersson (fp)
Anette Taimory (kd)
Sofia Carlsson (kd)
Lars Rosén (fv)

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 28 maj 2005.

Tryckt, mångfaldigat och utgivet den 28 maj 2005 av Tomas Gidlöf, Matrosvägen 5, Trelleborg.