Sammanfattning av Fallet Axel.


Detta är början på en kort sammanfattning av Fallet Axel.

Läsaren bör ha följande i åtanke när nedanstående läses. Det är alltid myndigheterna som har makten och inte individen. Således har inte Axels mamma makten. Därmed är inte hon problemet!

Jag måste här skriva att jag tycker följande:
Problemet är att när brott begås av tjänstemän i Sveriges Offentliga Makt (=myndigheterna) så skall brotten som regel inte beivras. Undantagen är så få att man kan bortse från dem. Detta går att empiriskt bevisa. Regeringsbeslut Ju2003/2630/Å bekräftar principen.

 

Axel var planerad och det fanns en positiv relation mellan Axels föräldrar fram till födseln. När barnet var fött bröt mamman nästan genast kontakten med pappan. Något hände med Axels mamma och hon vägrade kommunicera.


• Vänersborgs Tingsrätt förhalade målet drygt fyra år. Rätten fick min stämning i juli 1991. Rätten trotsade lagen och vägrade först att behandla målet i ca två år. Muntligt har en rådman, ej Jonas Sandgren, förklarat att; det föreligger jungfrufödsel. Därför skall rätten inte följa lagen. Rådmannen var mycket kränkande. ( Han använde förnämt andra ord men med den tydliga innebörden "jungfufödsel").
• Efter två år lade man ner målet. Man öppnade åter ärendet varvid man satte nytt målnummer och nytt datum. Därefter vägrade rådman Jonas Sandgren behandla ärendet i ytterligare två år, till september 1995. Den tiden innebär att läsaren inte behöver fundera över mina egenskaper. Arrogant har rådmannen (=domaren) förklarat att det är mitt fel att rätten struntat i ärendet i drygt fyra år. I domen som kom trotsades lag och utslag i HD. Dessutom är teaterföreställningen falskt återgiven i domen. Datum och vilka som var där vill jag minnas stämmer men vad som avhandlades i föreställningen är falskt redovisat. Rätten som, består av flera politrucker, är jävig tycker jag . Nämndemännen torde vara från samma partier som sitter i socialnämnden.
• Inom föreskriven tid har jag överklagat till Hovrätten över Västra Sverige. Lång tid därefter har jag fått veta att de genomfört en hemlig föreställning där jag inte tilläts att vara närvarande.


• Jag har 1993 hos Vbg Ting , i enlighet med lagen, begärt att "God Man" skall utses för att bevaka Axels rätt. Den motivering som en rådman använde för att trotsa lagen tyckte jag var rena fånerier. "God Man" utsågs inte.


• Jag tycker att eventuella läsare skall begrunda Barnkonventionen tillsammans med Regeringsformen och sedan vända på steken. Frågeställningen blir då: Vilka åtgärder har Staten vidtagit för att garantera Axels rätt enligt lag och konvention?
Genom att Barnkonventionen är ratificerad så är det juridiskt fel att tvinga pappor att stämma mammor. Det är Staten som är motpart då den struntar i konventionen som nu skulle ha verkat i 20 år. (sep 2009).

• Jag Tomas har flyttat från Lund till Trelleborg. Staffan har flyttat från Lund till Krischansta. Axel bor i Vänersborg. Därmed är s.k. förtroendevalda politiker och de delegerade tjänstemännen i de fyra kommunerna aktiva i brotten mot mig, mina barn och andra som skulle varit närstående. Staten tillkommer. Min uppfattning vilar på stabil juridisk grund i svensk lag och internationell rätt. Jurister har mången gång gjort ett stort nummer av Nürbergrättegångarna. Där slogs fast att individerna skall ha ansvar för sina illdåd. Det tycks dock inte gälla i Sverige.

 

 

Analys för faderskap med DNA metoden behövde 1991 ca tre dagar och utfördes i Linköping. Detta oavsett vilka fantasifulla lögner om analystid som kommunernas "familjerättssekreterare" och socialnämnder gav ifrån sig. (En professor på Genetikum i Lund förklarade att de flesta svenska universitet då kunde göra sådana analyser. Utrustningen hade de. Endast viss isotop behövde införskaffas för just faderskapsanalys. Tekniken har utvecklats så att sådan analys år 2008 klaras på en förmiddag enligt personal vid Malmö Allmänna Sjukhus, MAS. )

 

Jag lämnade in Stämning i Vårdnadsmål i juli 1991.

Synlig klickbar text. Fast här finns endast svar på en tentamensuppgift nu. Adekvat information kommer nock.

Stämningsansökan 19910710_Sid1.

Stämningsansökan 19910710_Sid2.

Stämningsansökan 19910710_Bilaga A

Stämningsansökan 19910710_Bilaga B

Stämningsansökan 19910710_Bilaga C

Stämningsansökan 19910710_Bilaga D

En dom som strider mot lagen och HD kom i september 1995.

    


Ja, så gör våra "höga vederbörande"!
Idag 2009-09-08 skriver jag följande ur mitt minne:
Jag hade naturligtvis tagit telefonkontakt med Vänersborgs Tingsrätt när jag under viteshot blev beordrad att infinna mig till teaterföreställning (Huvudförhandling) i vårdnadsmål trots att de inte hade vårdnadsutredning. Med kränkande oförskämdheter förklarade domaren att jag inte hade med Tingsrättens handläggning att göra. Att utredning saknades var inget skäl att inte hålla Huvudföreställning.
Jag bodde då i Lund och tvingades av de maktfullkomliga och rättsimmuna att resa till en meningslös föreställning i Vänersborg med åtföljande kostnader för resa och uppehälle. Jag behövde två övernattningar.

Bomresan fick naturligtvis jag betala. Regimen fortsatte genom sitt organ, Tingsrätten (teaterfilialen), att kränka Axels naturliga rätt.

Vänersborgs Tingsrätt _19940824_Bekräftelse.
Klicka i dokumentet så blir det stort och läsligt. Använd sedan "Backåtpilen" för att komma tillbaka.

Tro inte att rådmannen gav mig det pappret godvilligt. Lägg märke till att inget diarienummer finns.

Då hade drygt tre år förflutit sedan Tingsrätten fått min stämningsansökan. Jag tycker att lagens rekvisit för Grovt Tjänstefel (BrB Kap 20) med råge är uppfylld. Därmed skall brottet anses som grovt. Anmälan till RÅ är gjord. I vanlig ordning; "Ingen utredning".

Mera korrespondens med de maktfullkomliga:

Gif_Till Vänersborgs Överförmyndare 19911225.jpg

Gif_Till_VbgTing_19911225.jpg

Hovrätten för Västra Sverige, Göteborg, 19951004_Meddelande.

Vänersborgs Överförmyndare _19911230.jpg

VbgTing_19911216_Forelag_Sid1.jpg
VbgTing_19911216_Forelag_Sid2.jpg

VbgTing_19920211_Sid1.jpg
VbgTing_19920211_Sid2.jpg

Lunds Kommun, Överförmyndarnämnden 19911204.
20090910: Således: Björn Grunning ägnar sig i tjänsten åt "Medhjälp till Brott" = Tjänstefel. Brottets natur är sådan att det skall anses som grovt. BrB kap 20. BrB kap 23. Fb kap 2 § 8 om jag minns rätt. Det är inte pappan som skall utföra kommunens och Statens åligganden.
(Min uppfattning vilar på stabil juridisk grund i svensk lag och internationell rätt.) F.ö. Skickade överförmyndare Grunning år 1995 Staffans personliga, icke offentliga, dokument till en felaktig adress. Staffan hade då blivit myndig. Jfr Vbg Överförmyndares och Tingsrätts struntprat (fast i skrift).

Min namnteckning finns ju på breven jag sänt in till de "Höga Vederbörande". Kanske fler än jag undrar vad de är "Höga" på. USA anser väl att Hitler gick på "speed". Här hemma tror jag att drogen Hybris räcker så länge de inte hamnar på Hall eller andra adekvata platser. Varför inte i källaren i Glimmingehus?

Till er som tycker att det är jobbigt att läsa texterna!

Kan ni då tänka er att det är jobbigt att bli utsatt för myndigheternas "hjälp". Dokumenten ovan är ju endast en liten del av korrespondensen. Förvaltningslagen, för att nämna någon lag, tolkas av de "rättskunniga" som reglerna för wolleyboll. Ni vet; Bollen skall tillbaka över nätet!

Notera att: Överförmyndaren skall utöva tillsyn över barnen då de har endast en vårdnadshavare.

Min pappa skulle kollas av Överförmyndaren.
Hedersknyffeln Åke Ah...... i Trbg tvingades då han blev änkling och därmed ensam vårdnadshavare under mottot "Barnets Bästa" att sälja familjens hus för att kontant ge dottern morsarvet. ÅssÅ fick de flytta till lägenhet.
Pappan, en granne i Lund, nämns i brevet.
Den som läser noga ser att en rådman Göran Stenman tycks anse att en 7 månader gammal baby själv skall anses kapabel att tampas med myndigheterna. Jag hoppas att läsaren inser att en mängd myndigheter har samarbetat för att vägra fastställa faderskapet på Axel. De "rättskunniga" anser sig vara så listiga så ! ! ! Jag anser att det endast är plump brottslighet helt utan finess som utövas.

Sveriges Lag ålägger kommunen att bums fastställa faderskap. Genom Barnkonventionen ligger plikten på Staten. Redan före Barnkonventionen, 20 år i år, hade staten plikten att skydda medborgarna mot brott. Sveriges Lag ålägger också domstolen att bums se till att få fram uppgiften i vårdnadsutredningen. Det sket dom i ! ! !

 

 

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: torsdag den 10 september 2009.

Tryckt, mångfaldigat och utgivet den 2009-09-10 av Tomas Gidlöf, Matrosvägen 5, Trelleborg.